Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Prasoznawstwo

Prasoznawstwo

Prasoznawstwo - to nauka o szeroko pojętej prasie , środkach masowego przekazu. Nauka o tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy (drukowanej, radia i telewizji); w szerszym znaczeniu jest to wiedza o periodycznym komunikowaniu masowym.

POCZĄTKI PRASOZNAWSTWA

Początki badań nad prasoznawstwem datuje się na koniec XVII w. gdy w 1695 r. Kasper von Stiles wygłosił referat nad społecznym aspektem prasy i tym samym oddzielił prasę jako zjawisko odmienne od literatury. Jednak dopiero pod koniec XIX w. zaczęto dokładniej badać fenomen i znaczenie prasy:

 • 1806 r. Uniwersytet Wrocławski - seria wykładów z zakresu teorii prasy;
 • 1884 r. na Uniwersytecie w Bazylei Karl Brucker wygłosił wykład dotyczący socjologii prasy;
 • 1892 r. opublikowano książkę Stanisława Czarnowskiego Literatura periodyczna i jej rozwój w Polsce;
 • 1910 Max Weber jako pierwszy stworzył tzw. socjologię czasopiśmiennictwa;
 • 1916 powstaje pierwsza placówka prasoznawcza w Niemczech;
 • lata 70-te w USA powstaje termin komunikowanie masowe;

PRASOZNAWSTWO W POLSCE[1]

Termin prasoznawstwo wprowadził do Polski Stanisław Jarkowski, który nazywany jest pionierem polskiego prasoznawstwa. Jeszcze przed I wojną światową zainicjował on prowadzenie badań prasoznawczych oraz utworzenie archiwum prasowego. Po II wojnie był organizatorem Polskiego Instytutu Prasoznawczego. Ponadto stworzył on serię Biblioteki Prasowej Polskiej.

Wielką rolę w polskim prasoznawstwie odegrał również Mieczysław Kafel (1912-1971), który jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika o prasoznawstwie.


INSTYTUCJE PRASOZNAWCZE W POLSCE

 • 1956 w Polsce powstaje Ośrodek Badań Prasoznawczych, który od roku 1990 jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 października 1998 r. na prawach katedry w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.
 • 1958 OBP wydaje "Zeszyty Prasoznawcze" - kwartalnik naukowy. Redaktorem naczelnym jest Walery Pisarek


KIERUNKI BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Badania prawoznawcze zajmują się oddziaływaniem pomiędzy:

 • nadawcą - dziennikarze, redakcja;
 • zawartością - treściami i formami przekazu;
 • mediami - gazetami, czasopismami, radiem, tv;
 • skutkami oddziaływania mediów.

Badanie odbioru mediów polega m.in. na ankietowaniu odbiorców, analizie zawartości mediów, w tym językoznawstwa, a dokładniej badania perswazyjności i zrozumiałości języka, gatunkami dziennikarskimi.

PRAWO PRASOWE

W Polsce obowiązuje Prawo prasowe - jest to ustawa z 26.01.1984 r. zaś funkcjonowanie pozostałych mediów reguluje ustawa o Radiofonii i Telewizji z 29.12.1992 r.

Polskie prawo prasowe gwarantuje m.in. wolność wypowiedzi, prawo do informowania i zbierania, pozyskiwania informacji, ochronę informatorów. Mówi również o jawności życia publicznego (zakaz zatajania faktów) i o zasadzie prawdy.

Przypisy

J. Załubski,Media i medioznawstwo: studia i szkice, Toruń 2006.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Prasoznawstwo":

Prasoznawstwo Prasoznawstwo - to nauka o szeroko pojętej prasie , środkach masowego przekazu. Nauka ...

nauki pomocnicze historii ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Prasoznawstwo":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie