Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

para wodna

para wodna - stan gazowy wody. Jako prawie czysty gaz występuje w naturze gejzerach w gorących jaskiniach, jest wyrzucana z podziemi, jest wytwarzana i używana w technice oraz w gospodarstwie domowym. Jest też składnikiem powietrza atmosferycznego, jej zawartość w powietrzu zmienia się.

Przemiany fazowe

Para wodna powstaje w wyniku parowania wody lub sublimacji lodu. Podczas tego procesu cząsteczka wody odrywa się od cieczy lub ciała stałego i przechodzi do gazu. Takie przejście wymaga dostarczenia energii. Energia ta jest zwykle pobierana z cieczy w postaci ciepła, przez co następuje oziębianie cieczy. Na granicy ciecz - gaz zachodzi też przechodzenie cząsteczek od gazu do cieczy (skraplanie). Dla danej temperatury ustala się równowaga zależna od ciśnienia wywoływanego przez cząstki pary wodnej, tzw. ciśnienie parcjalne, a nie zależy ono od ciśnienia wywieranego przez inne gazy na wodę. Gdy cząstek pary jest mniej, to przeważa parowanie, gdy cząstek jest zbyt dużo przeważa skraplanie.

Przy zadanym ciśnieniu, temperaturę do której należy schłodzić parę wodną, by możliwe było jej skroplenie nazywa się temperaturę punktu rosy.

Para wodna w atmosferze Ziemi

Osobny artykuł: Para wodna (meteorologia).

Para wodna w atmosferze Ziemi odgrywa bardzo ważną rolę, kształtuje pogodę, klimat, jej własności i przemiany wpływają na wiele zjawisk atmosferycznych.

Para wodna w technice

W technice używana powszechnie jako czynnik termodynamiczny. Otrzymywana najczęściej w kotle parowym i reaktorach jądrowych. Służy przede wszystkim do napędu turbin parowych w elektrowniach cieplnych. Dawniej wykorzystywana była do napędu maszyn parowych na statkach i w parowozach, a w kuźniach napędzała młoty parowe i parowo-powietrzne. W ciepłownictwie wykorzystywana do transportu ciepła. Jako produkt uboczny powstaje w wyniku spalania wodoru i paliw węglowodorowych (w silnikach lotniczych i samochodowych, w palnikach kuchenki gazowej).

Para wodna a organizmy żywe

Wytwarzana także przez organizmy żywe, zwykle w celu chłodzenia. Wysoka wartość ciepła parowania powoduje, że woda znakomicie się do tego celu nadaje. Precyzyjne sterowanie ilością odprowadzanej przez skórę wody pozwala na utrzymanie stałej temperatury organizmu (u człowieka 36,6 °C). Parowanie z liści roślin, oprócz chłodzenia, umożliwia transport składników odżywczych z gleby do liści.


Inne hasła zawierające informacje o "para wodna":

Wag ...

Sortowanie ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Maine ...

Wodorotlenek wapnia ...

Kamienna (dopływ Bobru) ...

Karol I Habsburg ...

Sporty wodne ...

William Turner ...

Bocian czarny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "para wodna":

Zagrożenia gleb (plansza 21) ...

Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce (plansza 16) ...

027a. Ssaki – sukces złożoności (plansza 27) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie