Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pallotyni

Pallotyni

Pallotyni
Herb
Pełna nazwaStowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
Nazwa łacińskaSocietas Apostolatus Catholici
Skrót zakonnySAC
Kościół Kościół rzymskokatolicki
Status kanoniczny Stowarzyszenie życia apostolskiego na prawie papieskim
DewizaCaritas Christi urget nos (pol. Miłość Chrystusa przynagla nas)
Założyciel św. Wincenty Pallotti
Data założenia1835
Rok zatwierdzenia1835
Przełożonyks. Jacob Nampudakam [1]
Liczba członków2391 (2008)
witryna instytutu

Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego ( łac. Societas Apostolatus CatholiciSAC) – katolicka wspólnota księży i braci , założona przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku . Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi . Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego , a według prawa kanonicznegostowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim .
Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w miejscowości Ołtarzew koło Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki ( powiat warszawski zachodni ).

Spis treści

Historia

Powstanie pallotynów łączy się z inicjatywą znaną dziś jako Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego , powziętą 4 kwietnia 1835 w Rzymie przez św. Wincentego Pallottiego, która od początku zgromadziła przy sobie grupę księży i osób świeckich . Chcieli wcielać w życie nowatorską, jak na tamte czasy, ideę, że każdy ochrzczony jest apostołem, czyli zobowiązanym do troski o zbawienie swoje i drugiego człowieka. W styczniu 1846 wspólnota księży i braci, którzy postanowili poświęcić całe swe życie dla Zjednoczenia, wprowadziła się do pomieszczeń przy rzymskim kościele San Salvatore in Onda , które pełnią funkcję pallotyńskiego domu generalnego do dziś. W roku 1854 , już po śmierci Pallottiego, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zmieniła nazwę Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne (Pia Societas Missionum - skrót PSM). W następnych latach pallotyni przeszczepili się m.in. do Niemiec , Irlandii , Polski , Brazylii i Szwajcarii , a z tych krajów udawali się na misje . W 1947 została przywrócona pierwotna nazwa pallotynów (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego). W obradach Soboru Watykańskiego II uczestniczyło pięciu pallotyńskich biskupów, zaś generał pallotynów ks. Wilhelm Möhler był członkiem komisji ds. apostolstwa ludzi świeckich. Podczas soboru idea apostolstwa powszechnego została w pełni zaaprobowana przez Kościół. 6 stycznia 1965 nastąpiło prawne oddzielenie Dzieła Szensztackiego od pallotynów. W 1981 roku wszedł w życie na stałe posoborowy tekst Prawa Podstawowego i Uzupełniającego , którego preambuła jest identyczna dla pallotynów i sióstr pallotynek . Po roku 1989 pallotyni mogli zacząć oficjalną działalność w krajach byłego ZSRR oraz w Czechach i na Słowacji.

Na górę strony

Przełożeni generalni

ks. Jacob Nampudakam - obecny przełożony generalny

Na górę strony

Nazewnictwo

Oficjalnym tytułem pallotyńskiego generała jest rektor generalny, który jest wybierany przez zebranie generalne . Tereny działalności pallotynów dzielą się na regie (przynajmniej 40 członków po wiecznej konsekracji) i prowincje (minimum 80 po wiecznej konsekracji) oraz delegatury tych obu (np. misje). Na czele prowincji stoi prowincjał, na czele regii superior lub regionał. Poszczególnymi domami kierują rektorzy.

Na górę strony

Habit pallotynów

Księża pallotyni w sutannach z pelerynkami

Strojem Stowarzyszenia jest ubiór duchowieństwa diecezji rzymskiej w XIX w., czyli czarna sutanna z pelerynką i czarnym wełnianym pasem, którego końce opadają na lewą stronę.

Na misjach w ciepłych krajach nosi się białą sutannę z czarnym pasem. Podobny strój nosi papież , tylko z pasem koloru białego.

Alumni przed wieczną konsekracją noszą sutannę bez pelerynki.

Na górę strony

Duchowość

Charyzmat pallotyński opiera się na fundamencie jaki zawiera się w pallotyńskim zawołaniu Caritas Christi urget nosMiłość Chrystusa nas przynagla. To miłość ma być dla pallotyna motorem do wszelkich działań.

Choć życie i działalność upodabniają ich do księży diecezjalnych , księża i bracia pallotyni oddają się całkowicie Bogu poprzez konsekrację – przyrzeczenia (podobne do ślubów zakonnych ) czystości , ubóstwa , posłuszeństwa, a także wytrwania, wspólnoty dóbr i ducha służby, składane Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. W ten sposób odpowiadają powołaniu, które otrzymali, aby żyć dla Boga i we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom.

Patronką Stowarzyszenia i Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów , która jest po Jezusie Chrystusie najdoskonalszym wzorem do naśladowania dla pallotynów.

Na górę strony

Formacja

Formacja zakonna u pallotynów dzieli się na: wstępną, podstawową i stałą.

 • formacja wstępna obejmuje, zarówno dla kandydatów na księży, jak i na braci , dwuletni nowicjat (u pallotynów nazywany okresem wstępnym) poprzedzony postulatem (najczęściej miesięcznym)
 • formacja podstawowa to czas między złożeniem pierwszej konsekracji (przyrzeczeń) a wiecznej. Dla kandydatów do kapłaństwa przebiega on w wyższym seminarium duchownym, a dla braci najczęściej w tzw. domach junioratu
 • do formacji stałej jest zobowiązany każdy pallotyn. Ma ona trwać do końca życia i obejmować rozwój duchowy oraz intelektualny. Pomagać mają w formacji wspólne rekolekcje, dni skupienia i inne spotkania

Cele i zadania

Celem Stowarzyszenia jest "ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków Ludu Bożego", głównie przez głoszenie, że każdy członek Kościoła jest apostołem – powołanym do głoszenia Ewangelii słowem i czynem, oraz zjednoczenie ich wysiłków w służbie apostolskiej misji Kościoła.

Główne zadania

 • apostolstwo świeckich – pobudzanie i formowanie świeckich do apostolstwa
 • Inicjatywy ekumeniczne – modlitwa i praca na rzecz jedności chrześcijan
 • działalność misyjna – niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają
 • troska o niewierzących – solidarność i współpraca
 • apostolstwo społeczne – działania na rzecz sprawiedliwości społecznej
 • mass media – popieranie i stosowanie ich w apostolstwie

Na górę strony

Działalność

Pallotyni pracują na wszystkich zamieszkanych kontynentach .

Na górę strony

Pallotyni w Polsce

Na ziemie polskie pallotynów sprowadził ks. Alojzy Majewski . 11 listopada 1907 on i ks. Alojzy Hübner otrzymali od abp. Józefa Bilczewskiego dworek we wsi Jajkowce (dziś na terenie Ukrainy), w którym zamieszkali. Pod koniec roku zaczęli się zgłaszać pierwsi kandydaci na braci i księży.

W 1909 r. zakupiono pod Wadowicami dom na wzniesieniu, który nazwano Collegium Marianum . W 1913 otwarto dom w Bochni przeznaczony na nowicjat i seminarium duchowne .

I wojna światowa prawie zupełnie zniszczyła młode Stowarzyszenie na ziemiach polskich – pozostał jedynie dom na Kopcu. Jednak w międzywojniu pallotyni rozwijali się szybko. Otwarto wiele domów, m.in. w Warszawie i Ołtarzewie, gdzie zaczęto budowę seminarium duchownego. Jednocześnie polscy pallotyni zaczęli działalność za granicą: na misjach w Afryce oraz we Francji (gdzie powstała Regia Francuska), Niemczech i Urugwaju, opiekując się w tych krajach Polonią .

W Polsce zajmowali się formacją świeckich przez czasopisma (np. " Królowa Apostołów "), zjazdy, dni skupienia , rekolekcje zamknięte i osobiste spotkania. W 1935 powstała niezależna polska Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. II wojna światowa pozbawiła Stowarzyszenie większości domów, a w walkach i obozach koncentracyjnych zginęło 29 pallotynów (księży, braci i alumnów , w tym bł. ks. Józef Jankowski i bł. ks. Józef Stanek .

Po wojnie otwarto Małe Seminarium na Kopcu i w Chełmnie . W 1945 zaczęła się tworzyć placówka w Poznaniu , gdzie w 1948 powstało wydawnictwo " Pallottinum ". Również w 1945 r. pallotyni osiedlili się w Częstochowie , budując sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia .

Z powodów politycznych dopiero w latach 60. udało się polskim pallotynom wyjechać na misje. W 1963 do Indii wyjechał ks. Adam Wiśniewski , a w latach 70. pallotyńscy misjonarze wyjechali do Afryki i Ameryki Południowej . Po roku 1989 udało się rozpocząć pracę m.in. w krajach b. ZSRR oraz na Słowacji. W 1993 polska pallotyńska Prowincja Chrystusa Króla uległa przekształceniu w dwie niezależne prowincje : Chrystusa Króla z zarządem w Warszawie, a obejmującą wschodnią część Polski oraz Zwiastowania Pańskiego z zarządem w Poznaniu, a obejmującą zachodnią część kraju.

W roku 2007 polscy pallotyni obchodzili 100-lecie działalności na ziemiach polskich.

Na górę strony

Działalność w Polsce

Pallotyńskie placówki w Polsce

      – miejscowości z dwoma domami Stowarzyszenia

WARSZAWA i POZNAŃ – siedziby zarządów prowincjalnych
Kościół św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallotti w Poznaniu , którym opiekują się księża pallotyni. Po prawej fragment budynku wydawnictwa Pallottinum
Kościół św. Wojciecha w Ostrołęce , którym opiekują się księża pallotyni

Na górę strony

Wyżsi przełożeni

Prowincja Chrystusa Króla

 • ks. Mieczysław Olech 1993-1996
 • ks. Czesław Parzyszek 1996-2005
 • ks. Zdzisław Słomka 2005-2008
 • ks. Józef Lasak 2008-

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

 • ks. Lesław Gwarek 1993-1999
 • ks. Tomasz Skibiński 1999-2005
 • ks. Kazimierz Czulak 2005-

Na górę strony

Adresy

Dom Generalny

Casa Generalizia dei Padri Pallottini, Piaza San Vincenzo Pallotti 204

I-00186 Roma, Italia

Prowincja Chrystusa Króla (warszawska)

Zarząd Prowincji Chrystusa Króla, ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255, 03-802 Warszawa 4

Prowincja Zwiastowania Pańskiego (poznańska)

Zarząd Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ul. Przybyszewskiego 30, skr. poczt. 23, 60-959 Poznań 2

Wyższe Seminarium Duchowne (obu polskich prowincji)

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów, ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew 05-850 Ożarów Mazowiecki

Na górę strony

Zobacz też

Na górę strony

Przypisy

 1. Hindus nowym generałem pallotynów www.fronda.pl [06-10-2010]

Bibliografia

 • ABC chrześcijanina. Mały słownik, Warszawa 1999, s. 189.
 • Franciszek Cegiełka , Pallotyni w Polsce, Warszawa 1935.
 • Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2003, s. 143.
 • (red.) Ângelo Lôndero SAC, Horizontes Palotinos, Santa Maria 2002.
 • Ludwik Münz SAC, Duchowość pallotyńska. Nasze ubóstwo, Poznań 1982.
 • Jan Pałyga , Powrót do korzeni. Pallotyni i pallotynki na Ukrainie i Białorusi, Ząbki 2005.
 • Religia. Encyklopedia PWN, t. 7, Warszawa 2003, s. 489-490.
 • Stanisław T. Zarzycki, Duchowość pallotyńska a duchowość chrześcijańska, Ząbki 1996.

Na górę strony

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Pallotyni":

Archidiecezja krakowska ...

Rwanda ...

Habit ...

Pallotyni PallotyniHerbPełna nazwaStowarzyszenie Apostolstwa KatolickiegoNazwa łacińskaSocietas Apostolatus CatholiciSkrót zakonnySACKościół Kościół rzymskokatolicki Status kanoniczny Stowarzyszenie życia apostolskiego ...

Alojzy Orszulik ...

Dzienniczek Siostry Faustyny Wyjątki z "Dzienniczka" siostry Faustyny (ze Zgromadzenia Matki Boskiej Miłosierdzia). Paris, Księża Pallotyni, 1956.Faustyna Kowalska: Dzienniczek. Kraków 1981 i wydania następne – edycja krytyczna.Ludmiła ...

Faustyna Kowalska Wyjątki z Dzienniczka siostry Faustyny (ze Zgromadzenia Matki Boskiej Miłosierdzia). Paris, Księża Pallotyni, 1956.Kazimierz Romaniuk: Miłosierdzie w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej, w: Biblijny traktat ...

Portal:Chrześcijaństwo Ikonografia · Arminianizm · Episkopalizm · Prezbiterianizm · Kongregacjonalizm Wikiprojekty Projekt Chrześcijastwo Projekt Biblia Projekt Religioznawstwo Projekt Pallotyni Ilustracja miesiąca Celestino Migliore Zaproponuj ilustrację ŚwiątyniaCerkiew św. Olgi w WarszawieCerkiew św. Olgi w Warszawie ...

Ząbkowice Śląskie ...

Portal:Katolicyzm • Upadek człowieka • Władysław Zązel • Życie religijneProjekty tematyczne Projekt Biblia Projekt Chrześcijaństwo Projekt Pallotyni Projekt Religioznawstwo Projekty tematyczne Biblia Święci Watykan Zakony Pallotyni Chrześcijaństwo Prawosławie Protestantyzm Anglikanizm Nauki ścisłe i przyrodnicze • Nauki społeczne i humanistyczne • ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pallotyni":

219. Zróżnicowanie religijne Polski (plansza 6) role w życiu Kościoła zajmują zakony, a do najliczniejszych należą: dominikanie, jezuici, Pallotyni, franciszkanie, bonifratorzy. Najwyższy poziom religijności określony odsetkiem wiernych wyznania rzymskokatolickiego w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie