Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Palestyńczycy

Palestyńczycy

Palestyńskie dzieci w Dżeninie

Palestyńczycy - część arabskich mieszkańców byłego brytyjskiego terytorium mandatowego Palestyny , obecnie skupionych w dwóch terytoriach okupowanych przez Izrael ( Zachodni Brzeg i Strefa Gazy ) tworzących Autonomię Palestyńską .

Arabowie pojawili się na tych terenach już w pierwszej połowie VII w. w okresie arabskiej ekspansji na Bliskim Wschodzie . Od tego czasu stanowią oni największą grupę etniczną tego regionu, choć od 1518 roku, gdy został zajęty przez imperium osmańskie , nie rządzili nigdy samodzielnie tym obszarem. Arabowie palestyńscy uważali Palestynę za część Syrii i nie wypracowali żadnych miejscowych struktur politycznych. Faktycznie do czasu mandatu brytyjskiego nie istniała odrębna palestyńska świadomość narodowa. Dopiero w obliczu konfliktu z osadnikami żydowskimi, a w szczególności po podziale mandatu brytyjskiego w 1947 zaczęły narastać tendencje narodowotwórcze i potrzeba stworzenia niezależnego państwa arabskiego w tym regionie[1].

W wyniku działań wojennych pierwszej wojny izraelsko-arabskiej 1948 - 49 , a także później po wojnie sześciodniowej w 1967 , wielu Arabów palestyńskich opuściło swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Liczbę uchodźców szacuje się na 800-900 tysięcy w roku 1948, a w 20 lat później na ponad 350 tysięcy. Współcześnie terytoria okupowane zamieszkuje 2,3 mln Palestyńczyków (2001), z czego zdecydowana większość to uchodźcy z terenu Izraela. Poza granicami Autonomii mieszka jeszcze 2-3 miliony Palestyńczyków, głównie w sąsiednich krajach arabskich - najwięcej w Jordanii . Wielu z nich żyje w obozach dla uchodźców poniżej granicy ubóstwa. Z drugiej strony wielu Palestyńczykom udało się zdobyć wyższe wykształcenie na arabskich uniwersytetach i stąd właśnie wywodzą się najważniejsi inicjatorzy zbrojnego ruchy wyzwoleńczego.

W drugiej połowie lat 50. powstała pierwsza organizacja palestyńska Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego zwany al-Fatah . W 1964 r. powołano do życia Organizację Wyzwolenia Palestyny , która miała reprezentować cały naród palestyński. Wkrótce przyjęto również Palestyńską Kartę Narodową, która stała się swego rodzaju konstytucją Palestyńczyków, a do której odwoływały się wszystkie partie i ruchy palestyńskie. W ciągu kolejnych lat powstawały nowe ruchy, które były coraz bardziej radykalne. W 1970 r. zbrojne ugrupowania palestyńskie próbowały przejąć władzę w Jordanii , a niepowodzenie tej akcji spowodowało masową emigrację Palestyńczyków z tego kraju. Mimo to Palestyńczycy wciąż stanowią większość ludności Jordanii . Na terenach Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu zbrojne powstania palestyńskie (tzw. intifada ) przeciw izraelskiej okupacji wybuchały w latach 1987 i 2000 r. W łonie działaczy niepodległościowych nadal występują różnice między działaczami umiarkowanymi i radykalnymi.

Przypisy

  1. Piotrowski, J. Spór o Palestynę, Warszawa 1982


Inne hasła zawierające informacje o "Palestyńczycy":

1988 ...

2000 września – Duńczycy odrzucili w referendum przyjęcie wspólnej waluty euro . 28 września – Palestyńczycy rozpoczęli drugą intifadę . 29 września – Igrzyska w Sydney : mistrzami olimpijskimi zostali ...

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny izraelskich. Ofiarami jego działań padali politycy, wojskowi i cywile, a także umiarkowani Palestyńczycy. Zobacz też: Operacja Entebbe .LFWP współtworzył Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP); przedstawiciele Frontu ...

Strefa Gazy ...

Wojna libańska ...

1982 ...

Zderzenie cywilizacji ...

Jaser Arafat lat 60. między palestyńskimi grupami ruchu oporu a rządem jordańskim narastały napięcia. Palestyńczycy zdołali przejąć kontrolę nad kilkoma strategicznymi pozycjami w Jordanii, łącznie z ...

Intifada (Palestyna) ...

Ehud Olmert ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Palestyńczycy":

46. Wybrane konflikty na świecie (plansza 4) bezskutecznych wezwaniach ONZ (250 rezolucji) do opuszczenia tych terenów zbrojne akcje podjęli Palestyńczycy, którzy dążyli do zorganizowania własnego państwa na Zachodnim Brzegu Jordanu i ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie