Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Paleogen

Paleogen

Okres poprzedzającyOkres omawiany i podokresyOkres następny
kreda paleogen oligocen neogen
eocen
paleocen
tabela stratygraficzna

Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. paleogen jest to starszy okres ery kenozoicznej trwający od 65,5 ± 0,3 mln do 23 ± 0,3 mln lat temu.

dzieli się na

  • oligocen 33,9 ± 0,1 do 23 mln lat temu
  • eocen 55,8 ± 0,2 do 33,9 ± 0,1 mln lat temu
  • paleocen 65,5 ± 0,3 do 55,8 ± 0,2 mln lat temu


← mln lat temu
Paleogen
← 4,6 mld542488444416359299251200145
Paleog.
65
NG
23
Cz
2


Stara wersja

Paleogen – według starej wersji periodyzacji był to okres tzw. starszego trzeciorzędu , trwający od 65 do 24 mln lat temu. Wchodziły w jego skład następujące epoki:

W porównaniu z wersją obecną nie widać większych różnic. W 2007 r. pojęcie trzeciorzędu zostało zniesione, został on oficjalnie podzielony na dwa okresy: paleogen i neogen. Początkowa propozycja rozszerzenia neogenu o czwartorzęd spotkała się z szeroką krytyką i nie została przyjęta.


Inne hasła zawierające informacje o "Paleogen":

Jura ...

Człowiek ...

Czwartorzęd ...

Ornitopody ...

Orogeneza alpejska ...

Australopitek ...

Prekambr ...

Kambr ...

Płazy ...

Żółwie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Paleogen":

Geologiczne dzieje Polski (plansza 8) podhalański: łupki i piaskowce oraz bursztyny pochodzące ze świetlistych, suchych lasów - Paleogen, piaski, żwiry, wapienie, gipsy; na południowych stokach Gór Świętokrzyskich; na Niżu ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 9) Wyżynie Lubelskiej, na Wyżynie Kielecko–Sandomierskiej oraz w najwyższych partiach Gór Stołowych.Trzeciorzęd – Paleogen Ruchy górotwórcze orogenezy alpejskiej przybrały na sile w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie