Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

pacta conventa

pacta conventa (z łac. pacta – warunki, conventa – uzgodnione) załącznik artykułów henrykowskich. Umowa o charakterze publiczno-prawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego króla wybranego w drodze wolnej elekcji. Ich początki sięgają roku 1573. W pacta conventa znajdowały się osobiste zobowiązania nowo wybranego króla.

Zgodnie z postanowieniami pierwszych pacta conventa, król Henryk Walezy był zobowiązany do:

  • kształcenia młodzieży polskiej w Paryżu
  • spłaty długów Zygmunta Augusta
  • poślubienia siostry Zygmunta Augusta – Anny Jagiellonki
  • utrzymywania przymierza polsko-francuskiego
  • sprowadzenia kilku tysięcy piechoty przeciw Iwanowi Groźnemu
  • sprowadzenia uczonych z zagranicy do Akademii Krakowskiej
  • łożenia co roku na potrzeby Polski 450 tysięcy złotych ze swoich własnych zasobów
  • wysłania na Bałtyk floty francuskiej
  • odbudowy floty polskiej
  • stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów


Inne hasła zawierające informacje o "pacta conventa":

Szkoła Rycerska została przez króla, który w ten sposób wypełnił swoje zobowiązania podpisane w pacta conventa . Władca przeznaczył na ten cel 1,5 miliona zł z własnej ...

Zygmunt III Waza przybył 7 października 1587 do Oliwy , gdzie w obecności kilkudziesięciu dostojników podpisał pacta conventa , po czym podskarbi pruski Jan Dulski (w zastępstwie nieobecnego marszałka ...

Stanisław August Poniatowski co było w tym wypadku liczbą niezwykle niską. 13 września król zaprzysiągł pacta conventa . 25 listopada 1764 , w dniu imienin carycy, arcybiskup gnieźnieński i prymas ...

Wolna elekcja Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Lwów 1910, s. VI. Zobacz też artykuły henrykowskie , pacta conventa , Saul Wahl , sukcesja tronu w Polsce . Bibliografia Jerzy Dunin-Borkowski i Mieczysław Dunin-Wąsowicz, Elektorowie ...

Hugo Grocjusz ...

Język prawniczy ...

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga , Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa , tu miały miejsce śluby, koronacje 2 władców Polski , pogrzeby wielu ...

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów Policji miało zasiadać 2/3 Koroniarzy i 1/3 Litwinów.Zaręczenie miało wejść w skład pacta conventa i miało obowiązywać Stanisława Augusta Poniatowskiego i każdego następnego monarchę ...

Kanclerz wielki koronny państwa dbającym o praworządność i pilnującym by król przestrzegał praw i zachowywał pacta conventa . Przewodził także sądowi królewskiemu - Asesorii . Był czasem nazywany pieczętarzem, ...

Elekcja 1573 Walezego. By objąć tron Polski, Walezjusz musiał podpisać ustawy: Artykuły henrykowskie i pacta conventa . Były to przepisy prawne gwarantujące odpowiedni ustrój w państwie. Zobacz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pacta conventa":

115b Polityka ostatnich Jagiellonów. Pierwsze bezkrólewia. (plansza 9) ...

127 Unia polsko-saska (plansza 8) został dopuszczony do głosu. Polsko-saskie stosunki regulowała ugoda warszawska, regulowana wcześniej przez „pacta conventa” Augusta II, a oba kraje miała połączyć unia personalna, gdzie ...

115. Polska w czasach wielkich wojen (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie