Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dynastia Tang

Dynastia Tang

Historia Chin
Historia Chin
STAROŻYTNOŚĆ
Trzech Dostojnych i Pięciu Cesarzy
Dynastia Xia 2100–1600 p.n.e.
Dynastia Shang 1600–1046 p.n.e.
Dynastia Zhou 1045–256 p.n.e.
  Zachodnia Dynastia Zhou
  Wschodnia Dynastia Zhou
    Okres Wiosen i Jesieni
    Okres Walczących Królestw
CESARSTWO
Dynastia Qin 221 p.n.e.–206 p.n.e.
Dynastia Han 206 p.n.e.–220 n.e.
  Zachodnia Dynastia Han
  Dynastia Xin
  Wschodnia Dynastia Han
Epoka Trzech Królestw 220–280
  WeiShuWu
Dynastia Jin 265–420
  Zachodnia Dynastia Jin Szesnaście Królestw 304–439
  Wschodnia Dynastia Jin
Dynastie Południowe i Północne 420–589
Dynastia Sui 581–618
Dynastia Tang 618–907
  ( Dynastia Zhou 690–705 )
Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw
907–960
Dynastia Liao
907–1125
Dynastia Song
960–1279
  Północna Dynastia Song Xixia
  Południowa Dynastia Song Jin
Dynastia Yuan 1271–1368
Dynastia Ming 1368–1644
Dynastia Qing 1644–1911
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Republika Chińska 1912–1949
Chińska Republika Ludowa (Chiny kontynentalne) 1949–obecnie
Republika Chińska (Tajwan)
1949–obecnie

Dynastia Tang ( chiń .: 唐, pinyin : Táng) – chińska dynastia , panująca w latach 618907 . Uważana za jedną z największych chińskich dynastii, w czasie jej panowania nastąpił intensywny rozwój kultury, sztuki i gospodarki. Na panowanie tej dynastii przypada szczytowy okres chińskiego buddyzmu , jednocześnie nastąpiło odrodzenie doktryny konfucjańskiej . Pod koniec dynastii buddyzm, po okresie rozkwitu (kiedy powstał m.in. chan ) został poddany prześladowaniom, a na plan pierwszy wysunął się konfucjanizm. Był to także złoty wiek chińskiej poezji (tworzyli m.in. Li Bai i Du Fu ), okres odrodzenia literatury i rozwoju malarstwa. Okres ten charakteryzowało otwarcie Chin na świat – stolica dynastii, Chang'an (長安; dzisiejszy Xi'an ), stała się największym miastem świata, kosmopolityczną metropolią, gdzie istniały m.in. wspólnoty chrześcijańskie ( nestorianie ) i gdzie koncentrował się handel międzynarodowy, odbywający się na jedwabnym szlaku . Wpływy dynastii rozciągały się daleko w głąb Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej, rozpoczęła się na dużą skalę wewnętrzna kolonizacja południowych Chin. W czasach dynastii Tang wprowadzono system egzaminów urzędniczych, za pomocą którego rekrutowano urzędników do końca cesarstwa. Wynaleziono druk blokowy.

Chiny i zakres ich wpływów za czasów panowania dynastii Tang, około roku 660

Historia

Dynastia Tang była sukcesorem krótkotrwałej dynastii Sui , która zjednoczyła Chiny po kilkuwiekowym rozbiciu na wiele państw. W latach 684705 panowała cesarzowa Wu Zetian i zmieniła nazwę państwa na Zhou, następny cesarz powrócił do nazwy Tang. W roku 755 wybuchła rebelia An Lushana i kraj pogrążył się w chaosie do roku 763 . Rebelia złamała potęgę dynastii, od tego czasu zaczęła się ona chylić ku upadkowi. Pod koniec panowania dynastia straciła kontrolę nad lokalnymi gubernatorami wojskowymi i ostatecznie jeden z nich zagarnął tron dla siebie zapoczątkowując epokę krótkotrwałych Pięciu Dynastii .


Inne hasła zawierające informacje o "Dynastia Tang":

Mieszko II Lambert ...

Iwan IV Groźny ...

Zygmunt III Waza ...

Ludwik XVIII ...

Cesarze rzymscy ...

Habsburgowie ...

Karol I Habsburg ...

Genealogia ...

Austro-Węgry ...

Traktaty welawsko-bydgoskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dynastia Tang":

016. Republika, cesarstwo i przemiany ustrojowe państwa rzymskiego (plansza 18) ...

010 Ustrój i społeczeństwo Sparty (plansza 3) ...

134 Polska wobec polityki Napoleona Bonaparte. Księstwo Warszawskie (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie