Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski
Herb
Herb Ostrowca Świętokrzyskiego
Województwo świętokrzyskie
Powiat ostrowiecki
Gmina
• rodzaj
Ostrowiec Świętokrzyski
miejska
Założono 1597
Prawa miejskie 1613
Prezydent miasta Jarosław Wilczyński
Powierzchnia 46,43 km²
Ludność (XII 2009)
•  liczba
•  gęstość

72 455
1 560,5 os./km²
Strefa numeracyjna
+48 41
Kod pocztowy 27-400, 27-401, 27-402, 27-404, 27-405, 27-406
Tablice rejestracyjne TOS
Położenie na mapie Polski

Ostrowiec Świętokrzyski
50°56'N 21°24'E / 50.933, 21.4 Na mapach: 50°56'N 21°24'E / 50.933, 21.4
TERC
( TERYT )
3263407011
Miasta partnerskie Gennevilliers
Scunthorpe
Biała Cerkiew
Pineto
Bekabad
Urząd miejski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Strona internetowa miasta
Kolegiata św. Michała Archanioła
Rynek
Kościół św. Stanisława
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego
Hotel Gromada
Targowisko miejskie

Ostrowiec Świętokrzyski – miasto w województwie świętokrzyskim . Siedziba władz powiatu ostrowieckiego . Prawa miejskie od 1613. Ośrodek przemysłowy: huta żelaza i zakład metalurgiczny, zakłady materiałów ogniotrwałych, odzieżowe, spożywcze; przemysł chemiczny, poligraficzny i drzewny. Według danych GUS z grudnia 2009 [1] miasto posiadało 72 455 mieszkańców.

Spis treści

Położenie

Miasto położone jest nad Kamienną , do której uchodzą tu rzeki Szewnianka , Modła i Struga Denkowska. Jego północna część znajduje się na Przedgórzu Iłżeckim , a południowa na skraju Wyżyny Opatowskiej . Kilkanaście kilometrów na południowy zachód od miasta rozpościera się Pasmo Jeleniowskie , Gór Świętokrzyskich .

Nieopodal Ostrowca znajduje się rezerwat archeologiczny w Krzemionkach , z neolityczną kopalnią krzemienia , a także liczne zabytki związane z historią Staropolskiego Okręgu Przemysłowego . Popularną atrakcją turystyczną okolic Ostrowca jest Park Dinozaurów JuraPark w Bałtowie .

Od północnego zachodu miasto sąsiaduje z gminą miejsko-wiejską Kunów . Ze wszystkich pozostałych stron Ostrowiec otaczają tereny gminy wiejskiej Bodzechów . Siedziba jej władz znajduje się w Ostrowcu przy ul. Mikołaja Reja.

Ostrowiec Świętokrzyski jest punktem początkowym niebieskiego szlaku rowerowego prowadzącego do Skarżyska-Kamiennej oraz zielonego szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza . Na terenie miasta znajduje się czerwony szlak rowerowy im. Mieczysława Radwana .

Przez Ostrowiec przebiegają szlaki komunikacyjne:

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002[2] Ostrowiec Świętokrzyski ma obszar 46,41 km², w tym:

 • użytki rolne: 40%
 • użytki leśne: 10%

Miasto stanowi 7,53% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004[3]:

OpisOgółemKobietyMężczyźni
jednostkaosób %osób %osób %
populacja74 49810039 28052,735 21847,3
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
1605,2846,4758,8

Według danych z roku 2005[2] średni dochód na mieszkańca wynosił 1505,28 zł.

Historia

Najstarsze udokumentowane ślady stałego osadnictwa pochodzą z epoki kamienia (ok. 4 tys. lat p.n.e.). Wtedy to na tereny dzisiejszego Ostrowca przywędrowały naddunajskie plemiona koczownicze – ludy kultur: lendzielskiej , pucharów lejkowych i amfor kulistych . Pozyskiwany w kopalniach na terenie Przedgórza Iłżeckiego krzemień posłużył osadnikom do wyrobu narzędzi. Najlepiej zachowane stanowisko kopalniane to Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki” w Krzemionkach Opatowskich . Najdawniejsze wzmianki o terenach wchodzących w skład dzisiejszego miasta sięgają XIV w., a o wsi Ostrów, która dała początek miastu Ostrowiec pochodzą z XIV w. Wieś położona była na prawym brzegu rzeki Kamiennej . Pierwsze próby lokacji miasta na terenie wsi Ostrów na prawym brzegu Kamiennej podjął na początku XVI w. Kacper Maciejewski. U schyłku XVI w. (w 1564 r. prawa miejskie uzyskał Denków , dawniej Magna Michów) Ostrów przeszedł na własność Jakuba Gawrońskiego herbu Rawa , który wyznaczył na lewym brzegu rzeki miejsce pod budowę miasta. Przyjmuje się, że powstało ono na tzw. "surowym korzeniu" w 1597. W 1613 Ostrowcowi nadano prawa miejskie . Nazwa miasta (wcześniej: Ostrów, Ostrowiec lub Tarnowiec) ostatecznie ustaliła się po przejęciu dóbr ostrowieckich przez Janusza Ostrogskiego.

Ostrowiec stał się częścią dóbr ostrowieckich w posiadaniu hrabiego Jana Tarnowskiego herbu Leliwa . W późniejszym czasie dobra ostrowieckie były w posiadaniu największych rodów magnackich w Rzeczypospolitej: Tarnowskich , Czartoryskich , Lubomirskich , Radziwiłłów , Ostrogskich , Zasławskich , Sanguszków , Wielopolskich , Dobrzańskich, Łubieńskich i innych. W roku 1889 dobra ostrowieckie zostały rozdrobnione a każda część otrzymała osobną hipotekę. Po II wojnie światowej wszystkie grunty prywatne zostały odebrane właścicielom i znacjonalizowane.

Pod koniec XVIII i w XIX w., w okolicy Ostrowca intensywnie rozwijał się przemysł. Połowa wieku XIX zaowocowała stopniowym rozwojem staszicowskiej koncepcji uprzemysłowienia doliny rzeki Kamiennej w oparciu o siłę motoryczną rzeki i jej dopływów oraz miejscowe zasoby węgla i rudy żelaza. Tak powstały m.in. zakłady w Brodach Iłżeckich , Nietulisku , Dołach Biskupich , Chmielowie czy Bodzechowie . W latach 1837-1839, powstała huta zwana Klimkiewiczów (od budowniczego – Antoniego Klimkiewicza). Wokół huty, która z czasem przyjęła nazwę Zakładów Ostrowieckich, rozwijały się mniejsze zakłady, między innymi materiałów ogniotrwałych i spożywcze. Na przełomie XIX i XX w. ostrowiecka huta stała się drugim co do wielkości tego typu zakładem w Królestwie Polskim .

W czasie rewolucji 1905 roku miały tu miejsce masowe wystąpienia robotnicze, których kulminacją było proklamowanie 27 grudnia 1905 Republiki Ostrowieckiej . Na okres około dwóch tygodni, władzę w mieście i sąsiednich powiatach przejęła PPS kierowana przez Ignacego Boernera . Upadek Republiki Ostrowieckiej nastąpił po przybyciu do miasta dwóch carskich pułków piechoty wraz z artylerią.

W okresie I wojny światowej , Zakłady Ostrowieckie uległy poważnym zniszczeniom. 3 listopada 1918, Polacy przejęli władzę w mieście z rąk okupantów austro-węgierskich .

W okresie międzywojennym Ostrowiec rozwijał się dzięki inwestycjom związanym z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego . W 1924 miasto znacznie poszerzyło swoje granice i zostało wydzielone z powiatu opatowskiego . W chwili wybuchu II wojny światowej Ostrowiec liczył około 30 tysięcy mieszkańców.

Od 1937 miasto nosi współczesną nazwę Ostrowiec Świętokrzyski. Wcześniej, w latach 20. i 30. używana była nazwa Ostrowiec Kielecki, a na początku XX w. Ostrowiec nad Kamienną[4].

Wojska niemieckie zajęły Ostrowiec 8 września 1939 r., zmuszając ludność do podjęcia walk o charakterze podziemnym i partyzanckim. Podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej 11 tysięcy Żydów ostrowieckich zostało wymordowanych. W Ostrowcu miały miejsce liczne publiczne egzekucje, założono tu także obozy przejściowe dla jeńców, obóz Służby Budowlanej, obóz pracy (1941-43) i getto (1943-44) żydowskie. Miasto było ważnym ośrodkiem działalności polskiego podziemia; działały tu m.in. ZWZ - AK , PPS-WRN , NOW - NSZ . W Ostrowcu produkowana była broń i wydawana prasa konspiracyjna. 16 stycznia 1945 Ostrowiec został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej.

W okresie powojennym Ostrowiec ponownie szybko się rozwijał. W 1954 do miasta przyłączono szereg podmiejskich osiedli, w tym m.in. dawne miasto Denków . W latach 70. we wschodniej części Ostrowca powstał nowy zakład metalurgiczny huty.

W latach 90. ostrowiecka huta podupadła, a rozwój miasta przybrał raczej kierunek drobnej przedsiębiorczości. W tym samym czasie powstało wiele spółek miejskich, m.in. w 1991 Miejska Energetyka Cieplna . Po rozmowach na temat kupna huty przez zagranicznego inwestora, ostatecznie przejął ją hiszpański koncern Celsa.

Zabytki

Podział administracyjny

Miasto administracyjnie dzieli się na 20 osiedli[5]: Śródmieście , Kamienna , Ludwików , Hutnicze , Częstocice , Kuźnia , Kolonia Robotnicza , Sienkiewiczowskie , Trójkąt , 25-lecia PRL , Słoneczne , Gutwin , Koszary , Rosochy , Ogrody , Denków , Pułanki , Stawki , Piaski Henryków i Złotej Jesieni . Każde z nich posiada własny organ samorządowy zwany Samorządową Radą Osiedlową, mający za zadanie wspierać działania Rady Miasta.

Edukacja

 • Szkoły podstawowe:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Trzeciaków 35
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Chrobrego, ul. Niska 9
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. Sienkiewicza 70
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego, Osiedle Ogrody 20, obecnie Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Akademicka 20
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Górna 3
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Niewiadoma 19
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Rzeczki 18
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. Focha 3
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Bałtowska 336A
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Publicznych nr 2, os. Stawki 35
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1, ul. Gulińskiego 8
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 21, ul. Sienkiewicza 67
 • Gimnazja:
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Sienkiewicza 69
  • Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Polna 56
  • Publiczne Gimnazjum Nr 3, os. Słoneczne 37
  • Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Publicznych nr 2, os. Stawki 35
  • Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. Focha 3
 • Szkoły średnie:
  • Liceum Ogólnokształcące nr I im. Stanisława Staszica, ul. Kilińskiego 19
  • Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza , ul. Jana Rosłońskiego 1
  • Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego , ul. Sienkiewicza 67
  • Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C.K. Norwida, ul. Żeromskiego 5
  • Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Liceum Ogólnokształcące nr VI, os. Słoneczne 33
  • Zespół Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr VII, os. Słoneczne 45
  • Zespół Szkół nr 3, Liceum Ogólnokształcące nr V, Technikum nr 3, Liceum Profilowane nr 1(do 2010r.); ul. Sandomierska 2
  • Zespół Szkół nr 4, Liceum Profilowane nr 2, ul. Mickiewicza 1
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela, ul. Polna 56
 • Szkoły pomaturalne:
  • Policealne Studium Ekonomiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych, os. Słoneczne 33
  • Zespół Szkół Doskonalenia Zawodowego, ul. Kilińskiego 49
  • Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Św., ul. Słowackiego 19
 • Szkoły wyższe:

Inicjatywa Młodzieżowa

Na terenie miasta pod opieką Urzędu Miasta działa Inicjatywa Młodzieżowa. Jest to grupa młodzieży która aktywnie uczestniczy w życiu miasta oraz reprezentuje miasto na imprezach ogólnokrajowych np. Parada Schumana, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Ziemi. Młodzież ma kontakt z Urzędem Miasta, Fundacją Schumana, Fundacją "Nasza Ziemia", firma Remondis, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

Kultura

Imprezy kulturalne i rozrywkowe odbywające się w Ostrowcu:

Instytucje kulturalne działające w Ostrowcu:

 • Miejskie Centrum Kultury
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • Muzeum Historyczno-Archeologiczne
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Kino Etiuda
 • Klub Muzyczny Perspektywy

Prasa lokalna

 • Gazeta Ostrowiecka – tygodnik, ukazuje się od 15 stycznia 1951. W czasach PRL był tygodnikiem załogi huty i nosił nazwę Walczymy o Stal. Tytuł ten zmieniono 6 stycznia 1990[6].
 • Wiadomości Świętokrzyskie – tygodnik, ukazuje się od 1 marca 1999.

Komunikacja

Komunikacja miejska

Ostrowieckie MPK obsługuje 26 stałych linii autobusowych. Całkowita długość tras komunikacyjnych wynosi 1357,8 km (w tym 1241,6 km na terenie miasta i 116,2 km na obszarach podmiejskich)[7].

Komunikacja międzymiastowa

Ostrowiec Św. ma bezpośrednie połączenie z wieloma miastami w Polsce, autobusy z Ostrowca docierają m.in. do: Częstochowy , Gdańska , Katowic , Kielc , Krakowa , Krosna , Krynicy-Zdroju , Lublina , Łodzi , Opola , Poznania , Przemyśla , Rzeszowa , Warszawy , Wrocławia , Zakopanego i Jastrzębiej Góry . Jak również do Brna , Wiednia i miast włoskich: Galatina , Mestre ( Wenecja ), Bolonia , Foggia , Taranto , Brindisi , Lecce , Racale [8].

Komunikacja kolejowa

Przez Ostrowiec Świętokrzyski przebiega linia kolejowa nr 25 , łącząca Łódź Kaliską ze stacją Dębica .

Kolej doprowadzono do Ostrowca w 1884[9]. W 1885 ukończono budowę dworca kolejowego i miało miejsce uroczyste otwarcie linii. Swoje własne bocznice kolejowe posiadały w Ostrowcu Cukrownia "Częstocice" i Zakłady Ostrowieckie . W późniejszym okresie linia została przedłużona do Zakładów Metalowych w Bodzechowie . W 1915 Rosjanie przedłużyli linię kolejową do Sandomierza [9]. W 1907 podróż ze Skarżyska do Ostrowca trwała około 2 godzin[9].

W latach 60. XX wieku planowano wybudowanie linii kolejowej łączącej Kielce z Lublinem , która miała przebiegać przez Ostrowiec. Planów tych jednak nie zrealizowano[9].

W latach 70. XX wieku na trasie ze Skarżyska do Sandomierza wybudowano drugi tor kolejowy. Do tego czasu pociągi mijały się na stacjach na trasie[9]. W 1987 linia została zelektryfikowana[9].

Ze względu na fatalny stan torów odcinek linii kolejowej z Ostrowca do Sandomierza jest obecnie (2009) zamknięty dla ruchu pasażerskiego[10].

Sport

Ostrovia Ostrowiec - pierwszy klub piłkarski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został założony przez braci Paliszewskich oraz Bronisława Jokiela. Najbardziej prawdopodobna wersja głosi, że klub powstał na przełomie 1923/24, ponieważ pierwszy zorganizowany mecz odbył się w 1924 roku.[11] W roku 1926 , po tragicznej śmierci Bronisława Jokiela klub Ostrovia został rozwiązany[12].

 • KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – klub wielosekcyjny
 • Ostrowiecki Klub Tenisowy SINET – tenis
 • Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA – lekkoatletyka
 • Uczniowski Klub Sportowy Gump – futsal
 • Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – piłka siatkowa
 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy OSTROWIA – lekkoatletyka
 • Klub Szachowy HETMAN[13] – szachy

Osoby związane z Ostrowcem

Aktorzy, wokaliści, osoby związane z mediami

Politycy, posłowie na Sejm

Sportowcy

Honorowi obywatele miasta

Zobacz też

Przypisy

 1. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2009 r.) . Warszawa: Główny Urząd Statystycznyissn =1734-6118, 2010.  ( pol. )
 2. 2,0 2,1 Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset ( pol. ). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 3. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast ( pol. ). GUS . [dostęp 2010-09-14].
 4. Waldemar Brociek, Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. Część I, Agencja JP Kielce 1997, , s. 103
 5. Urząd miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rady osiedlowe
 6. Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta, Ostrowiec Świętokrzyski 1997, str 242, 275
 7. Oficjalna Strona Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. http://www.pksostrowiec.pl/a.php
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 Waldemar Brociek, Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. Część I, Kielce 1997, str 72-73
 10. Gazeta.pl w Kielcach, Odkrywamy Świętokrzyskie: Drygulec . [dostęp 8 lutego 2009].
 11. Klub posiadał aż 13 drużyn, które nie tylko rozgrywały spotkania między sobą, ale i rozgrywały mecze z drużynami z Warszawy , Radomia i Tarnobrzega . M.in. w 1925 roku piłkarze Ostrovii podejmowali drużynę Varsovii . Spotkania rozgrywane były na terenach Rawszczyzny, a następnie na boisku przy ul. Żabiej. Najważniejszą postacią w klubie był jeden z jego współzałożycieli - Bronisław Jokiel. Był on nie tylko zawodnikiem i kapitanem pierwszego zespołu,ale i trenerem, prezesem klubu i nawet gospodarzem stadionu. Działacze Ostrovii otrzymywali nieznaczna pomoc finansową z ówczesnego magistratu oraz z doraźnych datków rzemiosła i kupiectwa. Natomiast główną formą finansowania klubu były składki członkowskie, z których kupowano sprzęt, organizowano zawody.
 12. Waldemar Frańczak, Piłkarskie potyczki ostrowieckiego klubu. 80 lat KSZO, Starachowice, 2009,
 13. Strony www klubu.
 14. Honorowy obywatel Zbigniew Pacelt . echodnia.eu, 23 czerwca 2009.
 15. Przemysław Gosiewski Honorowym Obywatelem Ostrowca . echodnia.eu, 30 kwietnia 2010.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ostrowiec Świętokrzyski":

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

1613 wagi miejskiej, kancelarię grodzką i liczne domy; zniszczył synagogę , klasztor Franciszkanów i Klarysek. Ostrowiec Świętokrzyski uzyskał prawa miejskie.Pierwsze powołanie przez Sejm niestałej komisji do kontroli ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

2000 ...

Hełm ...

Gustaw Herling-Grudziński ...

Województwo kieleckie opoczyński, pińczowski, radomski, sandomierski, stopnicki , włoszczowski, zawierciański.Główne miasta: Będzin , Częstochowa , Dąbrowa Górnicza , Ostrowiec Świętokrzyski , Radom , Skarżysko-Kamienna , Sosnowiec , Wierzbnik-Starachowice , Zawiercie Województwo kieleckie w latach 1945-1950Województwo ...

Literatura polska - średniowiecze ...

Dagome iudex ...

Lubaczów ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ostrowiec Świętokrzyski":

229. Górnictwo,kopalnictwo i przetwórstwo przemysłowe w Polsce (plansza 16) ...

Przemysł przetwórczy w Polsce (plansza 11) budowlanych, ceramiki szlachetnej oraz hutnictwa żelaza Kielce, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko-Kamienna ...

Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie