Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ostaniec

Ostaniec

Ostaniec u podnóży ruin zamku w Mirowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Ostaniec – wzniesienie powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji (a także denudacji terenów przyległych, co powoduje odsłonięcie i pozostawienie ostańca). Ostańce występują jako wyizolowane formy terenu, często o stromych, skalistych stokach, stanowiące pozostałość większego masywu skalnego.

Przykładami ostańców wapiennych mogoty i humy, których nazwy wywodzą się z rejonów ich sławnego występowania - Dalekiej Azji i Bałkanów.

W języku polskim istnieje rozgraniczenie pomiędzy ostańcami i twardzielami (twardzielcami), bazujące na ich genezie. Twardzielce powstają w wyniku różnic odporności skał na procesy niszczące; ostańce powstają gdy takich różnic w odporności nie ma, a powody ich wyodrębnienia są inne (na ogół przypadkowe) - np. fragment masywu został sukcesywnie otoczony dolinami (założonymi tam np. na bazie uskoków a nie różnic odporności, lub z jeszcze innej losowej przyczyny) i równinami. W wielu językach takiego rozróżnienia nie ma. W praktyce terenowej często trudno jest odróżnić ostaniec od twardziela i wymaga to dłuższej analizy.

Ostańce i twardzielce są często celem działalności wspinaczkowej i turystycznej (np. punkty widokowe, ciekawostki terenowe).

Góra świadek (świadek, góra wyspowa) – wzniesienie o charakterze ostańcowym, odcięte erozyjnie od silnie rozczłonkowanej kuesty (progu strukturalnego – wychodni warstw odporniejszych na erozję), świadczące o jej poprzednim dalszym zasięgu i nierównomiernym cofaniu się[1]. Charakteryzuje się stromymi zboczami, może mieć płaski lub ostry wierzchołek. Góry świadek występują na obszarach o budowie płytowej[2].

Zobacz też

Przypisy

  1. Klimaszewski M. , Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa, 1995 ,
  2. Jaroszewski W., Marks L. , Radomski A., Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa , 1985 ,


Inne hasła zawierające informacje o "Ostaniec":

Jura ...

Słonecznik (Karkonosze) ...

Końskie Łby ...

Formacja skalna ...

Czeski Grzbiet ...

Śląski Grzbiet ...

Denudacja ...

Roztocze Wschodnie ...

Pustynia ...

Geomorfologia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ostaniec":

238. Charakterystyka regionów geograficznych. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (plansza 5) ...

016. Rzeźba krasowa (plansza 5) ...

240. Charakterystyka regionów geograficznych. Karkonosze (plansza 4) Ostaniec wapienny Charakterystyka regionów geograficznych. Karkonosze Współczesna rzeźba Karkonoszy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie