Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Osiem błogosławieństw

Osiem błogosławieństw

Osiem (lub dziewięć) błogosławieństw - pierwsze słowa słynnego Kazania na górze wygłoszonego przez Jezusa Chrystusa podczas jego działalności publicznej w Galilei , a zapisane w Ewangelii Mateusza (Mt 5,3-10). Cztery z tych "błogosławieństw" powtarza Ewangelia Łukasza (Łk 6,20-21) łącząc je z czterema "napomnieniami" (Biada wam...), których nie umieszcza Mateusz. Fragment ten nazywany jest czasem podnoszeniem nizin[].

Jezus wypowiedział dziewięć zdań zaczynających się od słowa "błogosławieni/szczęśliwi". Dziewiąte błogosławieństwo (wersety 11 i 12) bywa w tradycji katolickiej pomijane lub łączone z ósmym.

Spis treści

Znaczenie Błogosławieństw

Jako wypełnienie obietnic Bożych, danych Narodowi Wybranemu od czasów Abrahama, są one sercem nauczania Jezusa. Podczas, gdy w Starym Przymierzu obietnice dotyczyły ziemi obiecanej, do której ostatecznie Izrael został wprowadzony (zob. Joz , 1-12), błogosławieństwa dotyczą nie terytorium ziemskiego, lecz Królestwa Niebieskiego[1].

Greckie słowo "μακαριοι" (makarioi) dosłownie znaczy "szczęśliwi". Takie też było pierwotne znaczenie użytego w Wulgacie łacińskiego "beati", które w średniowieczu nabrało innego znaczenia - "błogosławieni". W grece słowu " błogosławiony " odpowiada wyraz: eulogos.

Błogosławieństwa wskazują na to, jak ma wyglądać życie i postawy uczniów Chrystusa. Ich realizacja rozpoczęła się już w życiu Maryi i Apostołów [2]. Błogosławieństwa są doskonałym wypełnieniem Dziesięciu Przykazań . Są powołaniem, które realizuje się przez wiarę, dzięki udziałowi w tajemnicy paschalnej, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Do wypełnienia programu Ośmiu Błogosławieństw prowadzi Duch Święty, udzielony wszystkim, którzy przyjmują Słowo Boga i stają się dziećmi Boga (por. J 1,12; Rz 8,14-15).

Wersja Ewangelii według Mateusza 5,3-12

Obraz "Kazanie na Górze" Carla H. Blocha

Treść błogosławieństw wg Biblii Tysiąclecia :

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
 9. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Treść błogosławieństw wg Biblii Poznańskiej :

 1. Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 2. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
 3. Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię.
 4. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.
 5. Szczęśliwi miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia.
 6. Szczęśliwi czystego serca, albowiem będą oglądali Boga.
 7. Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
 8. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 9. Szczęśliwi jesteście, jeśli z mojego powodu lżą was i prześladują, i kłamliwie przypisują wam wszelkie zło. Cieszcie się i radujcie, bo czeka was sowita zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy żyli przed wami.

Treść błogosławieństw wg Biblii Gdańskiej :

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.
 3. Błogosławieni cisi; albowiem oni odziedziczą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni będą.
 5. Błogosławieni miłosierni: albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają.
 7. Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 9. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się, i weselcie się; albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech; tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami.

Treść błogosławieństw wg Biblii Warszawskiej :

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
 2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
 9. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Transkrypcja oryginalnego tekstu greckiego Ewangelii wg Mateusza:

 1. makarioi oi ptochoi to pneumati oti auton estin e basileia ton ouranon
 2. makarioi oi penthountes oti autoi paraklethesontai
 3. makarioi oi praeis oti autoi kleronomesousin ten gen
 4. makarioi oi peinontes kai dipsontes ten dikaiosunen oti autoi cortasthesontai
 5. makarioi oi eleemones oti autoi eleethesontai
 6. makarioi oi katharoi te kardia oti autoi ton theon opsontai
 7. makarioi oi eirenopoioi oti autoi uioi theou klethesontai
 8. makarioi oi dediogmenoi eneken dikaiosunes oti auton estin e basileia ton ouranon
 9. makarioi este otan oneidisosin umas kai dioxosin kai eiposin pan poneron rema kath umon pseudomenoi eneken emou; cairete kai agalliasthe oti o misthos umon polus en tois ouranois outos gar edioxan tous profetas tous pro umon

Wersja Ewangelii według Łukasza 6,20-26

Treść błogosławieństw wg Biblii Tysiąclecia :

 1. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
 2. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
 3. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
 4. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
 5. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
 6. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
 7. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
 8. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

Treść błogosławieństw wg Biblii Poznańskiej :

 1. Szczęśliwi ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże.
 2. Szczęśliwi, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni.
 3. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, bo będziecie się śmiali.
 4. Szczęśliwi będziecie, gdy ludzie będą was nienawidzili i kiedy was wyłączą ze swej społeczności, i będą wam złorzeczyć, i wymażą wasze imię jak zhańbione - z powodu Syna Człowieczego. W tym dniu weselcie się i radujcie, czeka was bowiem sowita zapłata w niebie, bo ojcowie ich to samo uczynili z prorokami.
 5. Ale biada wam, bogacze, bo macie swoją radość.
 6. Biada wam, którzy teraz syci jesteście, to będziecie łaknąć.
 7. Biada (wam), którzy się teraz śmiejecie, bo smucić się będziecie i płakać.
 8. Biada, kiedy wszyscy będą o was pochlebnie się wyrażać, bo ich ojcowie to samo czynili z fałszywymi prorokami.

Treść błogosławieństw wg Biblii Gdańskiej :

 1. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy! bo wasze jest królestwo Boże.
 2. Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie; bo będziecie nasyceni.
 3. Błogosławieni jesteście, którzy teraz płaczecie; bo się śmiać będziecie.
 4. Błogosławieni będziecie, gdy was ludzie nienawidzieć będą, i gdy wyłączą, i będą was sromocić, i imię wasze wyrzucą jako złe, dla Syna człowieczego. Radujcie się dnia tego i weselcie się; albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesiech; boć tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich.
 5. Ale biada wam bogaczom! bo już macie pociechę waszę.
 6. Biada wam, którzyście nasyceni! albowiem łaknąć będziecie.
 7. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie! bo się smucić i płakać będziecie.
 8. Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie; bo tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.

Treść błogosławieństw wg Biblii Warszawskiej :

 1. Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże.
 2. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni.
 3. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
 4. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich.
 5. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją.
 6. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód.
 7. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie.
 8. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą; tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich.

Transkrypcja oryginalnego tekstu greckiego Ewangelii wg Łukasza:

 1. makarioi oi ptocoi oti umetera estin e basileia tou theou
 2. makarioi oi peinontes nun oti cortasthesesthe
 3. makarioi oi klaiontes nun oti gelasete
 4. makarioi este otan misesosin umas oi anthropoi kai otan aforisosin umas kai oneidisosin kai ekbalosin to onoma umon os poneron eneka tou uiou tou anthropou; cairete en ekeine te emera kai skirtesate idou gar o misthos umon polus en to ourano kata tauta gar epoioun tois profetais oi pateres auton
 5. plen ouai umin tois plousiois oti apecete ten paraklesin umon
 6. ouai umin oi empeplesmenoi oti peinasete
 7. ouai umin oi gelontes nun oti penthesete kai klausete
 8. ouai umin otan kalos umas eiposin pantes oi anthropoi kata tauta gar epoioun tois pseudoprofetais oi pateres auton

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. Por. KKK n. 1716.
 2. Por. KKK n. 1717.


Inne hasła zawierające informacje o "Osiem błogosławieństw":

Oddychanie komórkowe ...

Taylor Swift ...

Stanisław Konarski ...

Armia Czerwona ...

Yijing ...

Pokolenie "Współczesności" ...

Edyta Bartosiewicz ...

Bolesław V Wstydliwy ...

1933 ...

1925 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Osiem błogosławieństw":

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 21) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 3) ...

006. Grzyby (plansza 24) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie