Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

osadnictwo

osadnictwo - całokształt działalności grup ludzkich wywołujący zmiany w środowisku geograficznym. Obejmuje ono proces zajmowania, podziału i użytkowania terenu wraz ze wszystkimi wytworami powstałymi w ramach tej działalności i służącymi jej. (wg Z. Woźniaka)

Według Karola Potkańskiego osadnictwo jest wynikiem wzajemnego i ciągłego oddziaływania, wzajemnej wymiany dwóch czynników: obszaru, który przedstawia pewną sumę warunków fizjograficznych i grupy ludzkiej, która także przedstawia określoną, a w każdej epoce odmienną, sumę warunków socjologicznych.

Zbigniew Bukowski przyjmuje definicję Potkańskiego uzupełniając ją tylko: Przy badaniach osadnictwa określonych grup społecznych definicja powyższa wymaga uwzględnienia stosunków społecznych oraz wierzeń, a w społeczeństwach wyżej rozwiniętych sytuacji politycznej.

Według Karola Buczka osadnictwo to przestrzenna forma nieadministracyjna organizacji wszelkich dziedzin życia społecznego z gospodarką na czele; to forma zmieniająca się w zależności od warunków miejsca i czasu.

Według Stanisława Zajączkowskiego istotą procesu osadnictwa, który jest rezultatem wzajemnego oddziaływania na siebie terytorium i grupy ludzkiej jest jest tworzenie na terytorium zajmowanym przez daną grupę ludzką punktów osadniczych, będących nie tylko osiedlami w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. siedzibami ludzi, ale także ośrodkami ich działalności gospodarczej, a stanowiących zarazem ramy, w jakich kształtują się stosunki społeczne odpowiednio do rozwoju sił wytwórczych.

Według Zbigniewa Kobylińskiego osadnictwo to wbudowanie trwałych struktur przestrzeni społeczno - kulturowej w konkretną geosferę czysto naturalną lub uprzednio zantropogenizowaną przestrzeń geograficzną.

Henryk Łowmiański definiuje osadnictwo w następujący sposób: Jest to rezultat oddziaływania człowieka na środowisko związane trwale z danym terenem.


Inne hasła zawierające informacje o "osadnictwo":

Maine synem, Sebastianem XVI - żeglarze europejscy penetrują obszary przybrzeżne Maine XVII wiek - trwa osadnictwo Francuzów i Anglików 1623 - pierwsze stałe osiedle angielskie 1677 - Maine staje ...

Historia Australii się w miasta portowe.W 1793 do Australii przybyli pierwsi wolni osadnicy. Początkowo osadnictwo rozwijało się na żyznych i przyjaznych klimatycznie wschodnich rejonach Australii, w ...

Toruń dostęp do rzeki oraz dogodną przeprawę ( bród ) przez Wisłę , co sprawiło iż osadnictwo na obszarze dzisiejszego miasta i w jego okolicy rozwijało się od ...

Wrocław w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa , jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od ...

Beskid Żywiecki ...

Dniepropetrowsk Wyspie Klasztornej (rus. Монастырском острове).Po epoce lodowcowej (około 10 000 lat temu) osadnictwo w tym regionie nabrało tempa. Pomiędzy latami 3500 a 2700 p.n.e. ...

Czarnobyl wieku osiedliła się duża grupa rosyjskich raskolników , wtedy też rozpoczęło się intensywne osadnictwo żydowskie. Pod koniec XIX wieku żydzi stanowili blisko 60% mieszkańców, prawosławni ...

Bukowina (kraina historyczna) wieku w Czerniowcach rozwija się pierwsze skupisko Żydów . W 1715 roku powstaje osadnictwo ormiańskie w miejscowości Kuty nad Czeremoszem . W XVIII wieku rozwijają się ...

Historia Ukrainy Cro-Magnon .Pomiędzy 10 000 a 8000 lat p.n.e. ( mezolit ) zmiany klimatyczne umożliwiły gęstsze osadnictwo. Wyodrębniły się wtedy 3 obszary plemion mezolitycznych: nadbrzeżny (wybrzeża Morza Czarnego ...

Asturia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "osadnictwo":

127 Unia polsko-saska (plansza 9) podatków i przeznaczanie ich na inwestycje (największe odbywały się w Warszawie) i osadnictwo (np. olendrów – fryzów i holendrów). ...

027 Początki Słowian (plansza 7) ...

114. Konflikty wewnętrzne w Rzeczpospolitej (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie