Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Organ (prawo)

Organ (prawo)

Organ - termin używany przede wszystkim w prawie , administracji i zarządzaniu , oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot, którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne ).

Organy są właściwe dla wszystkich korporacji , zakładów oraz instytucji rządowych lub samorządowych, włączając w to instytucje samego państwa . Są one niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, zawierania umów oraz stanowienia wewnętrznego prawa. W zasadzie nie może istnieć sytuacja, gdy pewna sformalizowana zbiorowość pozbawiona jest swojego organu lub organów. W przypadku dobrowolnych zrzeszeń, w państwach demokratycznych, najwyższym ich organem będzie zawsze walne zgromadzenie członków tego zrzeszenia, które może wybrać wyspecjalizowane organy stanowiące, wykonawcze, czy też arbitrażowe . W przypadku braku organu zdolnego do kierowania osobą prawną, bądź ułomną osobą prawną , ustanawia się kuratora , zarządce przymusowego lub inny podobny organ tymczasowy, który prowadzić będzie sprawy podmiotu.

Spis treści

Cechy organów

Pomimo iż organy w administracji publicznej czy samorządowej różnią się znacznie od organów instytucji prywatnych czy społecznych, to jednak wyróżnić można kilka cech właściwych dla wszystkich organów.

Kompetencje

Najczęściej organ wyposażony jest w kompetencje pozwalające mu na zarządzanie, nadzór , kontrolę czy też reprezentowanie podmiotu, w którego strukturze się znajduje.

Podmiot reprezentowany

Organ może reprezentować zarówno ściśle określony podmiot (jak na przykład spółkę kapitałową reprezentuje rada nadzorcza), jak też abstrakcyjnie pojmowany szeroki zbiór elementów (tak np. w , Konstytucja RP stanowi o "organach kontroli państwowej i ochrony prawa").

Forma organu

Cechami właściwymi (formą) organów są m. in.:

  • określone kompetencje organu,
  • skład,
  • sposób wybierania (mianowania, powoływania itp.) członków organu,
  • czas trwania kadencji członków organu,

Określoność prawna

Ścisła

Forma organu może być ściśle określona przez przepisy prawa. W ten sposób np. ustawa o Trybunale Konstytucyjnym [1] stanowi, że jedynymi organami trybunału są Zgromadzenie Ogólne oraz prezes.

Niewielka

Natomiast w przypadku partii politycznych ustawa[2] nie reguluje składu, nazw czy też też kompetencji organów partyjnych, określa jednak że muszą one pochodzić z demokratycznych wyborów[3].

Pośrednia

Prawo w niektórych przypadkach uzależnia ilość oraz właściwości organów, jakie będą dla danego podmiotu wymagane, od pewnych czynników. Przykładowo Kodeks spółek handlowych uzależnia obligatoryjność posiadania przez spółkę z o.o. Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej od wielkości kapitału własnego i ilości wspólników.

Przykłady organów

Zobacz też

Przypisy

  1. Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 642 )
  2. Art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 604 )
  3. Art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 604 )


Inne hasła zawierające informacje o "Organ (prawo)":

Biskup ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Linz ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Cena ...

Stanisław Narutowicz ...

Jonas Basanavičius ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Organ (prawo)":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 14) ...

15 Holowanie (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie