Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Komisje sejmowe

Komisje sejmowe

Komisje sejmowe są organami Sejmu :

  • powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,
  • wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu
  • kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawą:

Zgodnie z Art.110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne - czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania. Specjalnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest sejmowa komisja śledcza .

Skład osobowy poszczególnych komisji jest wybierany przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgniętej uprzednio opinii Konwentu Seniorów .

Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu - na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego. Członkowie prezydium są powoływani i odwoływani przez komisję w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów .

Spis treści

Stałe komisje sejmowe

VI kadencja

V kadencja

IV kadencja

Komisje nadzwyczajne

VI kadencja

  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NOW)
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (NZK)[1]
  • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi (NSP)
  • Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)
  • Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NPP)

Komisje śledcze

VI kadencja

Przypisy

  1. Komisja zakończyła działalność w trakcie kadencji

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Komisje sejmowe":

1777 ...

Uniwersał połaniecki ...

Straż Praw ...

Duma ...

Order Orła Białego ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

1937 ...

Stronnictwo Demokratyczne ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

Konferencja Episkopatu Polski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Komisje sejmowe":

225 Europa Środkowowschodnia w okresie zimnej wojny (plansza 4) ...

236. Europa jedna czy nadal podzielona? (plansza 13) ...

39. Wybrane traktaty europejskie oraz instytucje UE (plansza 22) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie