Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

obyczaj

obyczaj - forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.

Obyczaj jest elementem kontroli społecznej, stąd jego naruszenie powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy. Obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ulegają zmianom bardzo powoli. Ogół obyczajów w danej zbiorowości tworzy jej obyczajowość.


Inne hasła zawierające informacje o "obyczaj":

Włosi rolnicze południe, z dawną strukturą własności (baronowie i dzierżawcy), żyjące tradycją dawnych obyczajów i prawa zwyczajowego ( mafia , camorra ). Etymologia polskiej nazwy "Włoch/Włosi"Od prasłowiańskiego *volxъ[9] ...

Warstwa społeczna i rolę w społeczeństwie 3. Grupa ludzi żyjących w podobnych warunkach, tworząca wspólnotę obyczajów , stylu życia, np. młodzież, chłopi, renciści.Wyodrębniało się następujące warstwy społeczne:chłopi i ...

Norma społeczna zachowania. Nie dotyczą tylko postępowania jednostki, ale mogą dotyczyć całych grup społecznych.normy obyczajowe – nawyki zachowania się, rytuały czy sposoby ubierania się uznane w ...

Protonotariusz apostolski opata cystersów z insygniami biskupaNa przestrzeni wieków, zwłaszcza w średniowieczu , wykształcił się obyczaj nadawania przywileju używania pontyfikalnych szat biskupich przez prezbiterów, którzy pełnili niektóre ...

Tradycja Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje , poglądy , wierzenia , sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne ), uznane przez zbiorowość ...

Rozumowanie praw nauki (zobacz też paranauka ), systemów prawnych , dogmatów religijnych , regulaminów , zasad kulturowych , obyczaju , tradycji , czy autorytetu .Prócz rozumowań w dziejach filozofii wyróżnano także inne sposoby, ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) odmienność ta przejawiała się w dużych rozmiarach i w specyficznym ustroju i obyczajowości. W początkowym okresie odmienności w dziedzinie ustroju i obyczajów nie były ...

Grupa etniczna ze względu na jedną lub więcej cech takich jak: kulturę ( język , gwarę , religię , obyczajowość , itp.) genealogię (wspólne losy/wspólna historia , wspólni przodkowie, itp.)poczucie posiadania własnego terytorium i ...

Igor Rurykowicz Ostatecznie Igor zginął zabity przez Drewlan podczas poboru daniny, przekraczającej określone przez obyczaj normy. Został pochowany koło Iskorostenia.Po jego śmierci władzę w Rusi Kijowskiej ...

Ludwik Gumplowicz czyli takich, które powstają pod wpływem żywiołów społecznych i zbiorowości społecznych, obejmujących sfery: języka , obyczajów , moralności , religii , prawa ,umiejętności, sztuki .Wyróżniał cztery rodzaje procesów naturalnych:planetarne (siły przyciągania, obejmujące oddziaływanie na siebie ciał ...


Inne lekcje zawierające informacje o "obyczaj":

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 14) w jego mniemaniu podważa autorytet ojca. (W tym miejscu wskazujesz na pretensjonalne obyczaje sarmackie, z literą, których czułość wobec własnej latorośli nie przystoi dumnemu ...

218. Struktura narodowościowa i etniczna Polski (plansza 13) ...

Świat rycerskich praw i obyczajów ? Henryk Sienkiewicz ˝Krzyżacy˝ (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie