Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) – instytucja państwowa, z siedzibą w Warszawie , zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej , na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej . W 2005 obszar zainteresowania analityków Ośrodka został poszerzony o problematykę niemiecką.

Ośrodek Studiów Wschodnich został założony w 1990 z inicjatywy Marka Karpia . Powołanie nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Ministrów z 22 grudnia 1990[1]. OSW jest finansowany z budżetu państwa , początkowo formalnie podlegał Ministerstwu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą[2], a obecnie podlega Ministerstwu Gospodarki . 12 czerwca 2006 Ośrodkowi nadano imię zmarłego dwa lata wcześniej założyciela.

W 2004 Marka Karpia oraz Ośrodek Studiów Wschodnich uhonorowano nagrodą im. Jerzego Giedroycia - za wieloletnie twórcze realizowanie myśli politycznej Jerzego Giedroycia. Zwłaszcza za budowanie mostów między Polską i jej wschodnimi sąsiadami i tworzenie klimatu dla lepszego poznania i wzajemnego porozumienia[3].

Spis treści

Tematy badań OSW

Do głównych tematów badań OSW należą:

 • sytuacja wewnętrzna krajów będących w kręgu zainteresowań OSW,
 • system władzy w tych krajach,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi ośrodkami politycznymi,
 • polityka zagraniczna,
 • problematyka związana z rozszerzeniem NATO i UE ,
 • aspiracje integracyjne państw obszaru ze strukturami zachodnimi,
 • Partnerstwo Wschodnie
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • istniejące i potencjalne konflikty oraz inne czynniki związane problemami bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej , Bałkanów oraz Kaukazu i Azji Centralnej .

Struktura

Kierownictwo

Od początku działalności Ośrodka w 1990 do swojej śmierci w 2004 dyrektorem OSW był Marek Karp . W latach 2004–2007 pracami OSW kierował Jacek Cichocki . Obecnie dyrektorem OSW jest Jolanta Darczewska. Wicedyrektorami OSW są Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Adam Eberhardt .

Eksperci

Dla OSW pracuje ponad 50 analityków. Praca w OSW odbywa się w kilku działach:

 • Zespół Rosyjski - kierownik Marek Menkiszak
 • Zespół Ukrainy, Białorusi i Państw Bałtyckich - kierownik Paweł Wołowski
 • Zespół Kaukazu i Azji Centralnej - kierownik Krzysztof Strachota
 • Zespół Środkowoeuropejski - kierownik Mateusz Gniazdowski
 • Zespół Bezpieczeństwo i Obronność - kierownik Andrzej Wilk
 • Zespół Niemiecki - kierownik Anna Kwiatkowska-Drożdż
 • Zespół Partnerstwa Wschodniego - kierownik Rafał Sadowski

Wybrani (byli i obecni) analitycy: Jacek Borkowicz , Wojciech Górecki , Tadeusz A. Olszański , Wojciech Zajączkowski .

Publikacje

Do publikacji wydawanych przez OSW należą: tygodniowy Biuletyn OSW przygotowywany na potrzeby administracji centralnej RP, a także tygodniowe biuletyny analityczne: Tydzień na Wschodzie (dot. obszaru Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kaukazu i Azji Centralnej) oraz BEST OSW (dot. obszaru krajów bałtyckich, Europy Środkowej i Bałkanów) oraz ukazujące się nieregularnie dłuższe opracowania analityczne: Punkt Widzenia, Prace OSW, Raport OSW oraz Komentarze. Większość publikacji jest dostępna w formie elektronicznej na oficjalnej stronie Ośrodka.

Ośrodek prowadzi także codzienny serwis informacyjny zawierający zestawienia wiadomości z obszaru zainteresowań Ośrodka, wydawany w formie elektronicznej (Wiadomości OSW).

Przypisy

 1. Okręt Koszykowa, Warszawa 2007, s. 28-29
 2. tamże, s. 29
 3. Ośrodek Studiów Wschodnich - Marek Karp

Bibliografia

 • Okręt Koszykowa, Warszawa 2007

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ośrodek Studiów Wschodnich":

Biskup ...

Wag ...

Guwernantka ...

Adwentyzm ...

Xiamen ...

Linz ...

Studia Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW studia podyplomowe np.: Master of Business Administration instytucja badawcza: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych Ośrodek Studiów Wschodnich nazwa czasopisma:„Studia Estetyczne”„ Studia Filozoficzne ”„ Studia Mathematica ”„Studia Socjologiczne”„ Studia Socjologiczno-Polityczne ”„ Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne ”„ Toruńsko-Płockie Studia ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ośrodek Studiów Wschodnich":

212 Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (plansza 6) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 16) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie