Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Litwini

Litwini - bałtycka grupa etniczna zamieszkująca głównie Litwę, a również Łotwę, USA, Niemcy, Polskę, Rosję i Białoruś, posługująca się językiem litewskim.

Nazwa Litwini jest pochodna od Litwy, która to nazwa geograficzna została po raz pierwszy zapisana w formie Litua w ok. 1008-1009 r., w związku ze śmiercią misjonarza Brunona z Kwerfurtu.

Litwini powstali ze związku kilku pomniejszych grup plemiennych, wśród których najważniejszą rolę odgrywali Auksztoci i Żmudzini.

Powszechnie podaje się, że Litwini są najpóźniej schrystianizowanym narodem Europy; nastąpiło to w XIV-XV wiek. (W rzeczywistości znacznie później chrześcijaństwo przyjęły ugrofińskie i samojedzkie ludy zamieszkujące wschodnie i północne krańce kontynentu: Lapończycy, Komiacy, Udmurci, Nieńcy i in., których część do dnia dzisiejszego wyznaje tradycyjne wierzenia lub ich elementy). Obecnie większość Litwinów to katolicy obrządku rzymskiego.

Po okresie polonizacji – przede wszystkim elit, w związku z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od II poł. XIX w., Litwini rozbudowują własną kulturę i język. W okresie międzywojennym język litewski został poddany zabiegom oczyszczenia z wpływów języków słowiańskich (głównie polskiego), ocenianych jako nadmierne.

Aktualnie liczbę Litwinów szacuje się na ok. 4,0 - 5,0 miliona, z uwzględnieniem emigracji, głównie do Stanów Zjednoczonych.

W Polsce Litwini zamieszkują Suwalszczyznę, zwłaszcza rejon miejscowości Puńsk i Sejny.


Inne hasła zawierające informacje o "Litwini":

Cmentarz Pietraszuński w Kownie ...

Žalgiris Kowno Žalgiris ( Grunwald ) Kowno powstał w 1944 roku z inicjatywy najlepszych kowieńskich koszykarzy. Litwini bardzo szybko zbudowali silny klub. Od momentu wcielenia Litwy do Związku ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego stała się miejscem kształcenia kadr nowo powstałego państwa - dominowali na niej studenci-Litwini (ponad 2/3 ogółu w 1929 roku), bardzo liczną grupę stanowili Żydzi ...

Parafia mariawicka w Kownie ...

Bolesław V Wstydliwy się w 1266 , a Bolesław zrezygnował z wypraw na Jaćwież .W lipcu 1273 Litwini najechali na Lubelszczyznę, dokonując wielu zniszczeń. W odwecie za najazd na ...

Bitwa pod Mątwami metrów, miejscami tak głębokiego, że konie musiały płynąć).Następnego dnia awangarda wojsk królewskich ( Litwini ) korzystając z mgły zdołała niepostrzeżenie przeprawić przez rzekę kilkaset jazdy na ...

Święty Kazimierz król Kazimierz przebywał z królewiczami Kazimierzem i Janem Olbrachtem w Wielkim Księstwie . Litwini domagali się ustanowienia osobnego księcia dla ich państwa, wskazując przy tym ...

Wielkie Księstwo Litewskie ...

Unia lubelska ...

Księstwo Połockie na tronie połockim został Briaczysław Wasyłkowic. Podbój przez Wielkie Księstwo LitewskieByć może Litwini sięgali po Połock już kilkadziesiąt lat wcześniej. Dopiero jednak w latach ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Litwini":

109 Zróżnicowanie religijne i kulturowe Rzeczpospolitej (plansza 5) uznaniem cieszył się kalwinizm. W Rzeczpospolitej reformacja nie odniosła sukcesu. Polacy i Litwini zostali przy Kościele katolickim, a protestantyzm pozostał religią mniejszości. ...

219 Oświata, nauka, kultura i sport w II Rzeczypospolitej (plansza 13) ...

046 Stosunki polsko-krzyżackie (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie