Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Niemcy (naród)

Niemcy (naród)

Niemcy
(od lewej): LuterBeethovenBismarckNietzscheAdenauerBenedykt XVIAngela MerkelClaudia Schiffer
Liczebność ogółem160 milionów
Regiony zamieszkania   Niemcy :
75 milionów[1]
  Stany Zjednoczone :
51 milionów[2]
  Brazylia :
5 milionów[3]
Kanada
  Kanada :
3 miliony[4]
  Francja :
1,5 mln.[5][6]
  Rosja i   Kazachstan :
1 milion[7]
  Australia :
742 212[8]
  Argentyna :
600 tys.&nbsp[9];
  Chile :
500 tys. – 600 tys.[10]
  Holandia :
386 200
  Wielka Brytania :
266,136[11]
  Hiszpania :
208 349[12]
  Paragwaj :
160 tys.
  Szwajcaria :
164 tys.[13]
  Polska :
150 tys.[14]
  Węgry :
120,344[15]
  Republika Południowej Afryki :
80 tys.-160 tys.[16]
  Meksyk :
100 tys.[17]
  Austria :
74 tys.[18]
  Belgia :
38,366[19]
  Izrael :
70 tys.[20]
  Rumunia :
60,088[21]
  Czechy :
40 tys.[22]
  Włochy :
38 tys.[23]
  Namibia :
15 tys.[24]
Język niemiecki , dolnoniemiecki , alemański
Religie luteranizm , kalwinizm , katolicyzm , agnostycyzm , ateizm .
Pokrewne grupy etniczne Afrykanerzy , Alzatczycy , Anglicy , Austriacy , Flamandowie , Fryzowie , Germano-Szwajcarzy , Holendrzy , Lotaryńczycy , Luksemburczycy , Skandynawowie

Niemcynaród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec , posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich . Pod względem wyznaniowym Niemcy są podzieleni na katolików (płd. i zach. Niemcy) i protestantów (płn. i wsch. Niemcy). Populacja jest trudna do oszacowania gdyż zawiera w sobie nie tylko rodowitych Niemców, ale także ich potomków rozsianych na kilku kontynentach . Mieści się ona w przedziale pomiędzy 80 a 160 milionów osób.

W przybliżeniu około 100 milionów ludzi na świecie uważa język niemiecki za swój język ojczysty, natomiast około 75 milionów uważa się za Niemców[]. Kolejne 70 milionów ludzi, głównie w USA , Brazylii , Kazachstanie i Kanadzie , przyznaje, że posiada niemieckich przodków, jednak dziś nie posługuje się na co dzień językiem niemieckim. W Stanach Zjednoczonych co najmniej co czwarty biały obywatel ma niemiecki rodowód[].

Niemcy tworzą ważną grupę mniejszościową w kilku krajach w środkowej i wschodniej Europie , głównie Polsce ( Polska ), Węgrzech , Rumunii , Rosji , jak również w Namibii (1% populacji całego kraju , zobacz: Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia ), Brazylii ( Brazylijczycy niemieckiego pochodzenia ), Peru , Argentynie i Chile .

Do 1990 roku, około dwóch milionów Niemców żyło na terenach byłego Związku Radzieckiego , szczególnie w Rosji i w Kazachstanie (→ Niemiecka Nadwołżańska ASRR ).

W Stanach Zjednoczonych, według spisu z roku 1990, 57 milionów ludzi było rodowitymi Niemcami bądź ich potomkami, tworząc największą grupę etniczną w kraju.

Znaczna liczba potomków Niemców żyje również w Kanadzie (ok. 9% populacji) i Australii (ok. 4% populacji).

Spis treści

Historia

Wędrówki ludów i pochodzenie

(zobacz też: sekcja "Starożytność" )

Pierwsze ludy germańskie pojawiły się w południowej Skandynawii w wiekach Wielkiej Migracji . Sąsiadowały one z ludami ugrofińskimi , na północy i wschodzie, słowiańskimi i bałtyckimi na wschodzie i celtyckimi na południu. Stopniowo, w miarę upływu czasu, ludy germańskie – tak jak większość innych europejskich grup etnicznych – mieszały się z wyżej wymienionymi narodami. Na terenach dzisiejszych Niemiec pojawili się oni w X w. p.n.e. głównie na obszarach dorzecza Łaby i Renu . W drugiej połowie IV wieku wielokrotne najazdy Hunów pustoszyły tereny germańskie. Prowadziło to do wielkich przemieszczeń ludów znad Łaby w kierunku wschodnim, równocześnie Słowianie powoli kolonizowali opustoszałe germańskie tereny. Skutkiem była kolonizacja niemiecka tak dalekich obszarów na wschód jak Rumunia (zobacz też: Ostsiedlung ), natomiast kolonizacja słowiańska postąpiła aż po dzisiejszą Lubekę , Hamburg i wzdłuż rzeki Łaby.

Germańska tożsamość etniczna pojawia się w trakcie Średniowiecza , pod wpływem zjednoczenia Państwa wschodniofrankijskiego w IX wieku . Proces był stopniowy i do dziś jest to temat sporów.

Czasy hanzeatyckie

Po Chrystianizacji , wyższa organizacja Kościoła rzymskokatolickiego poparła niemiecką ekspansję na tereny zamieszkane przez Słowian. Równocześnie postęp w budowie okrętów przyczynił się do rozwoju handlu prowadzonego przez Hanzę w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałtyku . Małe osady, położone wzdłuż hanzeatyckich szlaków handlowych, stały się wielkimi centrami niemieckiego handlu, w których zamieszkiwały stosunkowo bogate społeczeństwa. Niemcy dzięki Hanzie kolonizowali również obszary znacznie wysunięte na północ, jak norweskie Bergen , Sztokholm i Vyborg (obecnie w Rosji). Należy zauważyć, że Liga Hanzeatycka nie była narodowo wyłącznie niemiecka. Wiele miast, które dołączyły do ligi, było z obszaru Świętego Imperium Rzymskiego .

Podzieleni Niemcy

Starożytność

Początki podzielonych Niemiec sięgają daleko w przeszłość, dokładnie jeszcze do starożytności; od germańskich terenów zachodnich i Galii zajętych przez Rzymian do Wolnej Germanii na wschodzie (zwyczajową granicę, zwłaszcza od Bitwy w Lesie Teutoburskim stanowiła rzeka Ren ).

Nowożytność

Z kolei od pokoju westfalskiego , Niemcy były "jednym narodem w wielu krajach". Sąsiednie władze długo starały się skłócać księstwa niemieckie, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek jednoczenia się tych terenów, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie. W XIX wieku , po wojnach napoleońskich , tak Cesarstwo Austriackie jak i Prusy próbowały zdominować i zjednoczyć pod swym panowaniem niemieckie posiadłości. W 1870 roku, Prusy przekonały nawet Bawarię do utworzenia Imperium Niemieckiego, skutecznie przeciwstawiając się wieloetnicznemu państwu austriackiemu.

Zjednoczeni Niemcy

Pierwsze zjednoczenie Niemiec w 1871 roku, w którego efekcie powstało Cesarstwo Niemieckie było wielkim zaskoczeniem dla obcych władz, a szczególnie dla pozostających w konflikcie Austrii i Prus , które przez dziesiątki lat starały się nie dopuszczać do tego wydarzenia. Po zjednoczeniu większości księstw, niemieckie marzenia skoncentrowały się na włączeniu Austrii do Wielkiej Rzeszy . Pragnienia te szczególnie nasiliły się po rozpadzie Imperium Austro-Węgierskiego .

W tym czasie powstał Volkizm , ruch, który m.in. próbował podkreślać – a czasem również przeakcentować – kulturalną więź między Niemcami. Koniec XIX wieku dał Niemcom wrażenie kulturalnego zwierzchnictwa pod wpływem światowego szacunku i podziwu niemieckiej nauki , a także wojskowych, jak i politycznych sukcesów Bismarcka . (zobacz: Kulturkampf )

Już po świetności okresu Żelaznego Kanclerza , naziści usiłowali połączyć "wszystkich Niemców" w jednym państwie . Było to przyjmowane z aplauzem przez Niemców zamieszkujących tereny Czechosłowacji (zobacz: Kraj Sudecki ), Austrii , Polski , Wolnego Miasta Gdańska oraz w zachodniej Litwie (zobacz: Okręg Kłajpedy ). Praktyki te budziły jednak sprzeciw w Szwajcarii czy też w Holandii , gdzie obywatele byli zadowoleni ze swych samodzielnych państw.

Ponowne podzielenie narodu niemieckiego miało miejsce po II wojnie światowej (zobacz m.in: żelazna kurtyna , NRD , Trizonia ), jednak z racji tego, że trwało ono stosunkowo krótko ( 1945 / 49 - 1990 , zobacz: Zjednoczenie Niemiec ) i było na podłożu głównie ideologicznym , nie miało żadnych następstw etnograficznych .

Zasięg jęz. niem. w 1910 roku

Kwestia Austriaków

Przed II wojną światową , większość Austriaków uważała siebie za Niemców i zaprzeczała istnienia odmiennej austriackiej tożsamości. Po wojnie jednak większość Austriaków zaczęła postrzegać siebie jako odmienny naród. Dziś, według różnych statystyk, nie więcej niż 5% niemieckojęzycznych Austriaków widzi w sobie przynależność do narodu niemieckiego poprzez język bądź krew[].

Mniejszości

W niedawnych latach, niemieckojęzyczne kraje Europy zostały skonfrontowane ze zmianami etnicznymi z powodu czasów szybkiego przemieszczania się ludności i masowej emigracji zarobkowej. Zmiany te doprowadzały często do ożywionych debat, kto powinien być uznawany za Niemca, a kto nie. Imigranci w dzisiejszych Niemczech stanowią dziś więcej niż 8% populacji, są to głównie potomkowie pracowników ( gastarbeiterów ) przybyłych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Z największych grup można wyróżnić Turków , Włochów , Greków i przedstawicieli narodów byłej Jugosławii .

Ponadto znaczna liczba obywateli niemieckich (blisko 5%), to niemieccy repatrianci , którzy zatrzymywali swą tożsamość kulturalną i językową z krajów urodzenia. Najwięcej repatriantów jest z terenów byłego Związku Radzieckiego, tworzą oni drugą największą populację mniejszościową w Niemczech. Kontrowersje budziła repatriacja Niemców nadwołżańskich , którzy osiedlali się w Rosji w XVIII wieku , chociaż dziś ani oni, ani ich przodkowie (kilka pokoleń wstecz) nie było kiedykolwiek w Niemczech. Dla kontrastu należy zauważyć, że wiele osób o niemieckich korzeniach w USA, Kanadzie lub Brazylii nie miało prawa automatycznego powrotu i musiało właściwie udowodnić swoją kwalifikację o niemieckie obywatelstwo zgodnie z klauzulami dotyczącymi niemieckiego prawa.

W przeciwieństwie do grup niemieckich repatriantów, imigranckie społeczności, które urodziły się i wychowały w Republice Federalnej, kontynuują życie w Niemczech pod dwuznacznym statusem, chociaż władze zliberalizowały ostatnio przepisy dotyczące nadawania takim osobom obywatelstwa . Wiele osób nie rejestruje się w urzędach, co prowadzi do zaburzenia statystyk demograficznych , które pokazują, iż państwo to jest jednym z najbardziej monoetnicznych państw Europy, zaś w rzeczywistości sytuacja wygląda niemal odwrotnie. W dodatku, z racji tego że Niemcy posiadają ujemny przyrost naturalny [25], a wciąż obserwuje się tendencje do jego spadku, nie prognozuje się, by obecna sytuacja szybko się zmieniła.

Poza imigrantami i repatriantami istnieją również historyczne mniejszości etniczne jak Duńczycy czy Fryzowie (szczególnie w regionie Szlezwik-Holsztyn ), bądź też zamieszkujący wschodnie Niemcy słowiańscy Serbołużyczanie .

Przypisy

 1. Latest Census Underlines Multicultural German Reality | Germany | Deutsche Welle | 11.06.2006
 2. United States Census Bureau: US demographic census ( ang. ). 2007-08-02. [dostęp 20 marca 2009].
 3. http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/geografia/geografia_do_brasil/demografia_imigracoes/brasil_imigracoes_alemanha A Imigração Alemã no Brasil.
 4. Dane Spisu Powszechnego z 2001 roku dają 2 742 765 całkowitych respondentów stwierdzających ich etniczne pochodzenie jako częściowo Niemiec, z 70 600 stwierdzającymi "pojedynczymi przodkami".
 5. France
 6. Alsatians
 7. skutek m.in. zsyłek do Związku Radzieckiego. Zobacz: etnologia
 8. Australijskie Biuro Statystyczne mówi o liczbie 742 212 ludzi posiadających niemieckich przodków w Spisie z 2001 roku. Niemców w prostej linii jest około 135 tys., z czego 105 tys. urodziło się w Republice Federalnej
 9. Zgodnie z The Embassy claims there are 600,000 people of German descent and 50,000 German citizens
 10. German Embassy in Chile
 11. United Kingdom: Stock of foreign-born population by country of birth, 2001
 12. INE (2006)
 13. 163 923 resident aliens (nationals or citizens) in 2004 (2.2% of total population), compared to 112,348 as of 2000. 2005 report of the Swiss Federal Office of Statistics . 4.6 million including Alemannic Swiss: CIA World Fact Book , identifies the 65% (4.9 million) Swiss German speakers as "ethnic Germans".
 14. Głównie w województwie opolskim .
 15. spis z 2001
 16. Internet Archive Wayback Machine
 17. [1]
 18. Statistik Austria – Census 2001 , CIA World Factbook ; see also Demographics of Austria; 7.9 million including Austrians, if Austrians are regarded as Germans: Austrians are ethnically also included under "Germans" by the US Department of State
 19. Bevolking per nationaliteit, geslacht, leeftijdsgroepen op 1/1/2008
 20. EU Passport Gets Popular in Israel | Europe | Deutsche Welle | 21.07.2004
 21. German minority
 22. Ethnic German Minorities in the Czech Republic, Poland and Slovakia - Radio Prague
 23. http://demo.istat.it/str2006/query.php?lingua=ita&Rip=S0&paese=A11&submit=Tavola
 24. Oprócz tego również 15 tys. czarnoskórych mieszkańców posługuje się językiem niemieckim.
 25. CIA Factbook

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Niemcy (naród)":

Rodzimy Kościół Polski ...

Ren ...

Cava de' Tirreni ...

Brescia ...

Mieszko II Lambert ...

Tiumeń ...

Odense ...

Grenoble ...

Tampere ...

Växjö ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Niemcy (naród)":

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 8) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie