Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Neoplatonizm

Neoplatonizm

Neoplatonizmfilozofia powstała w III wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.

Spis treści

Geneza i przedstawiciele

Najwybitniejszym przedstawicielem neoplatonizmu był Plotyn , który wyłożył swoje poglądy w rozprawach, zebranych następnie w Enneady. Był on początkowo platonikiem , ale przeszedł do budowania własnej teorii bytu, odmiennej od platońskiej. Oprócz Platona inspirowała go myśl pitagorejczyków , stoików , ale zwłaszcza Filona z Aleksandrii . Filozofia Plotyna została dobrze przyjęta przez elity podupadającego starożytnego Rzymu . Uczniem Plotyna był m.in. cesarz Galien . Neoplatonizm wyłonił z siebie sześć szkół:

 • szkoła aleksandryjska , twórcą szkoły był prekursor neoplatonizmu Ammonios Sakkas
 • szkoła rzymska, wierna Plotynowi, należał do niej m.in. Porfiriusz .
 • szkoła syryjska, której głównym przedstawicielem był Jamblich .
 • szkoła ateńska, której najważniejszym reprezentantem był Proklos .
 • szkoła pergamońska z silnymi elementami religijno-mistyczno-teurgicznymi.
 • druga szkoła aleksandryjska z licznymi wpływami chrześcijańskimi.

Neoplatonizm w wersji Jamblichosa i Proklosa stawał się w jeszcze większym stopniu niż u Plotyna systemem religijnym, czy też raczej filozoficznym uzasadnieniem politeizmu i dlatego był wspierany przez pogańskie elity starożytnego Rzymu. Porfiriusz był zaciekłym krytykiem chrześcijaństwa , a do myśli Jamblichosa nawiązywał cesarz Julian Apostata , który próbował odrodzić pogaństwo w wersji neoplatońskiej. Symbolicznym kresem tej walki i porażki neoplatonizmu była śmierć filozofki Hypatii z Aleksandrii , zamordowanej przez tłum podburzonych aleksandryjskich chrześcijan.

Poglądy

Neoplatonizm postrzegał świat jako hierarchię bytów, które wyłaniają się (emanują) z absolutu - bytu doskonałego, niepoznawalnego rozumowo, który nie jest ani duchem, ani ideą , ale czystą jednością. Z absolutu emanują kolejno coraz mniej doskonałe hipostazy :

 • świat ducha , obejmujący dostępne rozumowi idee;
 • świat duszy , której częścią są jednostkowe dusze ludzkie;
 • świat materii , na której emanacja się kończy.

Światy te są wzajemnie ze sobą powiązane, dzięki czemu możemy odgadnąć ziemską przyszłość za pomocą astrologii i wróżb. Można też poprzez magię wpływać na procesy w wyżej położonych światach.

Schemat emanacyjny Plotyna był uszczegółowiony przez następnych filozofów neoplatońskich: Jamblich opracował szczegóły procesu emanacyjnego, do którego włączył jako nowe hipostazy mitologicznych bogów, aniołów , demonów i herosów . Do spekulacji religijnych dodano nowy wątek: zmuszania bogów za pomocą odpowiednio sprowokowanych zdarzeń do działania. Sztukę tę określano jako teurgię .

Neoplatonizm wywiódł nową etykę, która opiera się na myśli, że jak dusza ludzka zmuszona jest przez wcielenie, to znaczy narodziny w ciele, zejść do najniższego świata, popadając w grzech, tak może ona przebyć drogę powrotną w kierunku absolutu. Do tego celu służyły specjalne rodzaje cnoty: oczyszczające i upodabniające dusze do Boga (uświęcające). Jamblichos dodał do nich cnoty kontemplacyjne i paradygmatyczne. Syntezę etyki neoplatońskiej dał Proklos w nauce o Erosie, Prawdzie i Wierze. Eros - miłość do wyższego bytu - przygotowuje do poznawania Prawdy, Prawda doprowadza duszę do Wiary, a Wiara kończy wszelkie poznanie: dusza staje się pochłonięta przez to, co najdoskonalsze i w tym stanie spoczywa w milczeniu. To jest kres wszelkiego wysiłku i wszelkiego poznania.

Źródła

 • Giovanni Reale Historia filozofii starożytnej, tom I - V, RW KUL, Lublin 1999.
 • M. Bilolo, Fondements Thébains de la Philosophie de Plotin l'Égyptien, Kinshasa-Munich-Paris: Publications Universitaires de Plotin, 2007.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Neoplatonizm":

Wittenberga ...

Neoplatonizm Neoplatonizm – filozofia powstała w III wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem ...

Augustyn z Hippony ...

Platonizm ...

Spór o uniwersalia ...

Hypatia z Aleksandrii ...

Wielka wędrówka ludów ...

Historia chrześcijaństwa ...

Johannes Eckhart ...

Kabała ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Neoplatonizm":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie