Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

nawa

nawa - część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych.

Nawy są zazwyczaj oddzielone rzędem podpór - filarów lub kolumn. Średniowieczne kościoły bazylikowe były trój- lub pięcionawowe, o nawie głównej dwa razy szerszej i dwa razy wyższej od bocznych (trójnawowe - katedra w Chartres, katedra w Reims, pięcionawowe - kościół St. Sernin w Tuluzie, katedra w Paryżu). Późnogotyckie kościoły dwunawowe mogły mieć symetryczne nawy równej szerokości (kościół NMP w Wiślicy) i prezbiterium umieszczone na osi filarów międzynawowych lub niesymetryczne nawy różnej szerokości (układ spotykany w budownictwie zakonów żebraczych - dominikanów i franciszkanów). W okresie nowożytnym, szczególnie w baroku można obserwować zacieranie się podziałów na nawy - często trudno orzec, czy mamy do czynienia z nawami bocznymi, czy tylko z ciągiem kaplic przyległych do nawy głównej. W kościołach jednonawowych komplikacji i zróżnicowaniu uległ kształt naw - stosowano koło, elipsę, trój- i pięcioliść a także różnego rodzaju elipsy, owale z aneksami.

Bardziej ogólnie można mówić o nawach w każdym podłużnym budynku (np. w świątyni antycznej), jeśli jest on podzielony wzdłuż rzędami podpór (filarów lub kolumn).

W budownictwie przemysłowym pojęcie "nawa" używane jest dla określenia części hali oddzielonej rzędem słupów. Mamy zatem hale jedno- i wielonawowe.


Inne hasła zawierające informacje o "nawa":

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie ...

Ambona (architektura) ...

Empora galerią wspartą na kolumnach lub filarach , otwartą do wnętrza kościoła. Umieszczona nad nawami bocznymi tworzy najczęściej osobne pomieszczenie dla kobiet lub zakonników. Umieszczona nad ...

Kaplica Szafrańców na Wawelu 1902 - 1906 kaplica przeszła odnowę kosztem rodziny Radziwiłłów . ArchitekturaDo kaplicy prowadzi późno barokowy portal (nawa południowa) projektu Franciszka Placidiego . W nim umieszczona jest neorokokowa brązowa krata ...

Kaplica Czartoryskich na Wawelu ...

Kaplica królowej Zofii na Wawelu ...

Nawa główna niej, wyznaczając główną oś budynku.W kościołach zbudowanych w oparciu o system nawowy nawa główna przebiega od elewacji przedniej (i niekiedy od kruchty ) w kierunku ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie (cegła, wapno, dachówki)są przygotowywane kamienie na facjatę tylną oraz wiązania dachowe nad nawami bocznymi3 sierpnia mistrz kotlarski Ferdynard Heidel zobowiązuje się wykonać rynnę miedzianą ...

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego Kijowie , główny sobór Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. Sobór św. Włodzimierza w Kijowie , nawa główna Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach w Kijowie Monaster Wydubicki w ...

Architektura romańska i wnętrz budowli romańskich są oparte na prostych zależnościach arytmetycznych – np. nawa główna zwykle jest dwukrotnie szersza niż nawy boczne, długość nawy bocznej ...


Inne lekcje zawierające informacje o "nawa":

Średniowiecze (plansza 5) ...

Miejsce Polski w integrującej się Europie (plansza 24) ...

073. Warszawa (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie