Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Skrzyżowanie naw

Skrzyżowanie naw

Skrzyżowanie naw na planie typowego średniowiecznego kościoła
Wieża – sposób akcentowania skrzyżowania naw zewnątrz. Katedra w Salisbury
Sposób akcentowania skrzyżowania naw wewnątrz – grób Świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej

Skrzyżowanie naw – w architekturze sakralnej obszar na przecięciu nawy głównej i prezbiterium z transeptem (nawą poprzeczną); występuje w świątyniach wzniesionych na planie krzyża .

W architekturze sakralnej krajów łacińskich doby średniowiecza , gdzie obowiązywało orientowanie kościołów, skrzyżowanie naw stanowiło punkt wyjścia w kierunku zachodnim (nawa główna), wschodnim (prezbiterium) oraz północnym i południowym (transept). Skrzyżowanie naw jest dominantą w układzie przestrzennym kościołów, największe przęsło wewnątrz budynku. Znaczenie tego miejsca podkreśla w wielu przypadkach umiejscowienie pośrodku tej części centrum kultu religijnego, skupiającego wiernych wokół świętych, stąd też na skrzyżowaniu naw umieszczano relikwie, a nawet szczątki świętego.

Najczęściej skrzyżowanie naw ma plan czworoboku , głównie kwadratu . W dobie romanizmu i gotyku punkt ten był modułem wyznaczającym ogólny porządek przestrzenny planu kościoła. Często stanowi klucz do określenia proporcjonalnego układu. W ten sposób wymiary przęseł nawy głównej, prezbiterium i transeptu są połową, natomiast wymiary naw bocznych jedną czwartą długości i szerokości skrzyżowania naw.

Akcentowanie tego miejsca nie ograniczało się wyłącznie wewnątrz. Na podstawie czterech masywnych filarów narożnych wznosi się wieża , wieżyczka na sygnaturkę , lub preferowana w architekturze nowożytnej kopuła .

W kulturze anglo-saskiej w dobie romanizmu i gotyku wznoszono w tym miejscu wysokie kwadratowe wieże zwane lantern tower, które wewnątrz są sklepienie wyżej w stosunku do wysokości sklepień reszty wnętrza, ponadto wnętrze jest oświetlane z dużych okien umieszczonych u nasady sklepienia. Niekiedy wieże osiągają wysokość przekraczającą 100 metrów (np. wieże katedr w Salisbury i Norwich). We Francji i krajach Rzeszy w okresie romańskim wznoszono wieże, głównie na planie ośmioboku, wznoszące się bezpośrednio ponad skrzyżowań naw. Na terenie Owernii powszechny był tzw. massif barlong – kubiczna nadbudówka na planie prostokąta o dłuższych bokach na osi północ-południe, powyżej której pośrodku wznoszono oktogonalną wieżę. W Akwitanii w tym miejscu wznoszono kopuły. W architekturze gotyckiej najczęstszym rozwiązaniem zwieńczenia skrzyżowania naw była wieżyczka na sygnaturkę. W krajach Rzeszy w czasach Ottonów , salickich i Hohenstaufów największe świątynie mają układ dwuchórowy, niektóre z nich posiadają dwa transepty, stąd też oba skrzyżowania naw są zwieńczone oktogonalnymi kopułami. Na ziemiach polskich, zarówno w dobie romanizmu, jak i gotyku, akcentowanie skrzyżowania naw w ograniczało się do wzniesienia wieżyczki na sygnaturkę.

Galeria

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Skrzyżowanie naw":

Rdzeń przedłużony ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Nawa główna ...

Sopot ...

Architektura romańska ...

George Ritzer ...

Bydgoskie Przedmieście ...

Apsyda (architektura) ...

Ambit ...

Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii sobą poszczególne przęsła tworzą harmonię opartą na kwadratach wielkości przęsła które tworzy Skrzyżowanie naw. Czytelna jest tu także ideowa hierarchia, to na skrzyżowaniu naw ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Skrzyżowanie naw":

02a Pojęcia podstawowe - część 1 (plansza 7) ...

02a Pojęcia podstawowe - część 1 (plansza 8) ...

02a Pojęcia podstawowe - część 1 (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie