Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

nauki pomocnicze historii

nazwa tradycyjna nauk pomocnych przy badaniu autentyczności źródła historycznego oraz jego krytycznej ocenie.
W Polsce pojęcie i zakres nauk pomocniczych określił w roku 1822 Joachim Lelewel w dziele Nauki dające poznawać źródła historyczne. Nazwę nauk pomocniczych historii upowszechnił T. Sickel. Do najważniejszych dyscyplin historycznych zaliczył chronologię, dyplomatykę, genealogię, heraldykę, numizmatykę, paleografię i sfragistykę. Ze względu na źródła nowożytne do nauk pomocniczych historii ponadto zaliczone zostały archiwistyka i archiwoznawstwo, bibliologia, demografia historyczna, kryptografia, metrologia historyczna, statystyka. Niektóre z nich, jak np. bibliologia z czasem stały się samodzielnymi dyscyplinami naukowymi wykształcając własne zadania badawcze. Najważniejszymi zadaniami nauk pomocniczych jest odczytywanie, systematyzacja, ewidencjonowanie a także badanie autentyczności oraz krytyczna ocena cech źródła historycznego. Obecnie zaciera się granica między naukami pomocniczymi historii a metodą badań historycznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest badanie źródła historycznego jako faktu podobnego innym faktom historycznym. Patrz także: Archeologia; Archiwistyka; Archiwoznawstwo; Bibliologia historyczna; Brachygrafia; Chronologia; Demografia historyczna; Dendrochronologia; Dyplomatyka; Epigrafika; Falerystyka; Genealogia; Geografia historyczna; Heraldyka; Historiografia; Kartografia; Kodykologia; Kryptografia; Metrologia; Numizmatyka; Paleografia; Neografia; Papirologia; Prasoznawstwo; Sfragistyka; Weksykologia; Źródła historyczne.


Inne hasła zawierające informacje o "nauki pomocnicze historii":

Brescia ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Odense ...

Grenoble ...

Sztuka ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "nauki pomocnicze historii":

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 14) ...

012. Islam (plansza 7) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie