Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Narodowy zasób archiwalny

Narodowy zasób archiwalny

Narodowy zasób archiwalny – pojęcie, które do archiwistyki polskiej wprowadziła ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 , z późn. zm.). Oznacza dokumentację zawierającą ważne informacje o wszelkich przejawach życia narodu w przeszłości i obecnie, która to dokumentacja w wyniku selekcji została zakwalifikowana do wieczystego przechowywania. Pojęcie to zostało wprowadzone przez ustawę w celu otoczenia opieką państwa wartościowych materiałów archiwalnych , które nie są jego własnością. Narodowy zasób archiwalny dzieli się na państwowy oraz niepaństwowy. Państwowy zasób archiwalny to ten, który jest przechowywany w instytucjach państwowych (np. w archiwach państwowych , bibliotekach itp). i jest własnością państwa. Zasobem niepaństwowym zaś nazywamy tę część dokumentacji, która przechowywana jest w instytucjach niepaństwowych (np. partie polityczne, stowarzyszenia, kościoły itp.) (zasób ewidencjonowany , publiczny) oraz w rękach prywatnych (zasób nieewidencjonowany, prywatny). Dokumentacja prywatna wchodząca w skład narodowego zasobu archiwalnego podlega ochronie jako dobra kultury .

Schemat narodowego zasobu archiwalnego

Bibliografia

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst pierwotny Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173 ; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 , z późn. zm.)
  2. Robótka, Halina: Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. . 
  3. Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak: Archiwistyka. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Narodowy zasób archiwalny":

Nadciśnienie tętnicze ...

Romas Kalanta ...

Szkoci ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Maine ...

Jan Dąbrowski ...

Baldassare Castiglione ...

Alfred Lityński ...

Orlęta Lwowskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Narodowy zasób archiwalny":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 13) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie