Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

naród

naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.

W odróżnieniu od społeczeństwa, które jest przez jednostki zwykle traktowane instrumentalnie, naród jest dla jego członków wartością autoteliczną.

Czynniki konstytutywne narodu

Jednym z istotnych wyróżników narodu, jest kwestia istnienia świadomości narodowej, czyli kwestia postrzegania własnej zbiorowości jako narodu. Przykładowo grupy etniczne spełniające obiektywne warunki zaistnienia narodu: wspólna kultura, język, religia, historia czy pochodzenie etniczne, których członkowie nie postrzegają siebie jako naród, nie są uznawane za narody, np. tubylcze plemiona afrykańskie. Amerykanie mają różne pochodzenie etniczne, ale łączy ich historia i styl życia. Chińczycy posługują się różnymi językami, ale łączy ich to samo pismo.

Przyjmuje się, że narody europejskie tworzone były na bazie istniejących państw lub w odniesieniu do państw, które istniały w przeszłości. Natomiast w przypadku narodów azjatyckich przyjmuje się, że na ich wyodrębnianie się miały wpływ przede wszystkim odrębność religijna i kulturowa.

Naród - wspólnota ludzi zamieszkujących teren, o wspólnej przeszłości historycznej, wspólnym języku, własnej kulturze.


Inne hasła zawierające informacje o "naród":

Rodzimy Kościół Polski na to, jakiej narodowości przodków ma w swoim drzewie genealogicznym, jako że naród to przede wszystkim wspólny język i kultura. Jednocześnie – pomimo, że ...

Jonas Basanavičius samodzielnego kształtowania swojego jutra. Zachęcał do pielęgnowania mowy litewskiej . Aušra pisała, że naród żyje dopóty, dopóki żywy jest jego język. W pierwszym numerze pisma ...

Szkoci etniczne Irlandczycy , Walijczycy , Anglicy , Kornwalijczycy Szkoci ( ang. i scots Scots, gael. szkoc. Albannaich) - naród celtycki zamieszkujący Szkocję i Irlandię Północną . Mówią językami : angielskim (70% ludności), ...

Włosi dialekty Religie katolicyzm Pokrewne grupy etniczne Italo-Szwajcarzy , Sanmaryńczycy , Retoromanie , Francuzi , Hiszpanie , Katalończycy , Portugalczycy , Rumuni , Mołdawianie Włosi – naród zamieszkujący Włochy . We Włoszech jest ich około 56 mln, z czego ...

Świadomość społeczna higher self ".Jest znamienne, że problem niskiego przyrostu naturalnego znika, jeśli dany naród staje wobec zagrożenia. Obecnie ogromny przyrost naturalny jest obserwowany w Czeczeni ...

Kornel Ujejski 1868 za wiersze z cyklu Do Moskali, poświęconego oficerom rosyjskim, którzy popierali naród polski w dążeniach niepodległościowych, władze wytoczyły mu proces sądowy. Zostaje skazany ...

Walonowie ...

Armia Czerwona był Bertold Brecht. To właśnie on i wtedy ukuł sławne hasło: Jeśli naród zawiódł zaufanie rządu, niech rząd rozwiąże naród i wybierze sobie inny. ...

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ...

Narodowy socjalizm protestancka teza została przekształcona w doktrynę o istnieniu narodów predestynowanych (Urvolk – "pranaród" Fichtego; Volksgeist – "duch narodu" Hegla), która, po zlaicyzowaniu tej doktryny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "naród":

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 11) Rzeczypospolitej tzw. konstytucja kwietniowa. Główną wartością nowej konstytucji nie był już suwerenny naród, lecz państwo. Na czele państwa konstytucja stawiała prezydenta, który skupiał władzę ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 2) ...

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 3) 1956 r. Ślubowanie zostało złożone przez ponad milion pielgrzymów z całej Polski, naród państwa socjalistycznego ślubował wierność Matce Najświętszej. Przywrócono nauczanie religii w szkole. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie