Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

NUTS

NUTS

NUTS ( skrót od fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – standard geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych (zobacz: Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat ).

Klasyfikacja NUTS funkcjonuje w prawie wspólnotowym od 1988 roku, jednak dopiero w roku 2003 pojawiło się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji NUTS. Od 1 maja 2004 NUTS objął regiony 10 nowych krajów członkowskich. Oficjalna nowelizacja Rozporządzenia miała miejsce w 2005 roku. Kolejna poprawka weszła w życie w styczniu 2008 r.

Podstawowym celem klasyfikacji NUTS jest rozwiązanie problemu różnorodności podziałów administracyjnych krajów członkowskich UE i nieuniknionych zmian tych podziałów co zagraża dostępności i porównywalności danych statystycznych w przestrzeni i czasie. Podział NUTS nie zawsze odpowiada więc podziałowi administracyjnemu kraju.

Kodowanie

Kod NUTS rozpoczyna się dwuliterowym kodem odpowiadającym krajowi, który jest identyczny z kodem ISO 3166-1 alfa-2 (oprócz oznaczenia UK dla Zjednoczonego Królestwa zamiast GB). Kolejne poziomy podziału w ramach kraju oznaczane są cyframi zaczynając od 1, jako że 0 jest używane dla oznaczenia wyższego poziomu. Jeśli w ramach danego podpodziału istnieje więcej niż 9 jednostek, numeracja jest kontynuowana z użyciem dużych liter.

Poziomy

Wyróżniono 3 poziomy NUTS, z których najważniejsze są NUTS 2 oraz NUTS 3 – służące identyfikacji obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach polityki strukturalnej UE . Na poziomie NUTS 2 wspierane są obszary problemowe o niskim poziomie rozwoju, a na poziomie NUTS 3 – obszary wymagające restrukturyzacji oraz regiony przygraniczne. Dodatkowo określono 2 poziomy bardziej szczegółowe nazywane "Local Administrative Units" (LAU), które jednak nie są regulowane Rozporządzeniem. W planach jest opublikowanie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego możliwości rozszerzenia klasyfikacji regulowanej Rozporządzeniem o czwarty poziom.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji NUTS określa następujące minimalne i maksymalne progi populacji dla jednostek poszczególnych poziomów.

PoziomMinimumMaksimum
NUTS 0--
NUTS 13 miliony7 milionów
NUTS 2800 0003 miliony
NUTS 3150 000800 000

Na terytorium Polski jednostki NUTS wyglądają następująco:

  • NUTS 0 – kraj (grupujące kraje UE) (27),
  • NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) (6),
  • NUTS 2 – regiony ( województwa ) (16),
  • NUTS 3 – podregiony (zgrupowanie kilku powiatów ) (66, do 2007 roku było ich 45),
  • NUTS 4powiaty i miasta na prawach powiatu (379),
  • NUTS 5gminy (2478)

W praktyce określone rozporządzeniem progi nie zawsze są przestrzegane. Przykładowo w Polsce makroregion południowy (NUTS 1) liczy 7 940 343 mieszkańców, województwo śląskie (NUTS 2) liczy 4 676 983 mieszkańców, województwo wielkopolskie (NUTS 2) liczy 3 386 882 mieszkańców (dane na grudzień 2006, faktyczne miejsce zamieszkania).

Oficjalna numeracja NUTS w Polsce

KodKrajPoziom 1 (region)Poziom 2 (województwo)Poziom 3 (podregion)
PLPOLSKA   
PL1 REGION CENTRALNY  
PL11  łódzkie 
PL113   miasto Łódź
PL114   łódzki
PL115   piotrkowski
PL116   sieradzki
PL117   skierniewicki
PL12  mazowieckie 
PL121   ciechanowsko-płocki
PL122   ostrołęcko-siedlecki
PL127   miasto Warszawa
PL128   radomski
PL129   warszawski-wschodni
PL12A   warszawski-zachodni
PL2 REGION POŁUDNIOWY  
PL21  małopolskie 
PL213   miasto Kraków
PL214   krakowski
PL215   nowosądecki
PL216   oświęcimski
PL217   tarnowski
PL22  śląskie 
PL224   częstochowski
PL225   bielski
PL227   rybnicki
PL228   bytomski
PL229   gliwicki
PL22A   katowicki
PL22B   sosnowiecki
PL22C   tyski
PL3 REGION WSCHODNI  
PL31  lubelskie 
PL311   bialski
PL312   chełmsko-zamojski
PL314   lubelski
PL315   puławski
PL32  podkarpackie 
PL323   krośnieński
PL324   przemyski
PL325   rzeszowski
PL326   tarnobrzeski
PL33  świętokrzyskie 
PL331   kielecki
PL332   sandomiersko-jędrzejowski
PL34  podlaskie 
PL343   białostocki
PL344   łomżyński
PL345   suwalski
PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI  
PL41  wielkopolskie 
PL411   pilski
PL414   koniński
PL415   miasto Poznań
PL416   kaliski
PL417   leszczyński
PL418   poznański
PL42  zachodniopomorskie 
PL422   koszaliński
PL423   stargardzki
PL424   miasto Szczecin
PL425   szczeciński
PL43  lubuskie 
PL431   gorzowski
PL432   zielonogórski
PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI  
PL51  dolnośląskie 
PL514   miasto Wrocław
PL515   jeleniogórski
PL516   legnicko-głogowski
PL517   wałbrzyski
PL518   wrocławski
PL52  opolskie 
PL521   nyski
PL522   opolski
PL6 REGION PÓŁNOCNY  
PL61  kujawsko-pomorskie 
PL613   bydgosko-toruński
PL614   grudziądzki
PL615   włocławski
PL62  warmińsko-mazurskie 
PL621   elbląski
PL622   olsztyński
PL623   ełcki
PL63  pomorskie 
PL631   słupski
PL633   trójmiejski
PL634   gdański
PL635   starogardzki
PLZ EXTRA-REGIO  
PLZZ  Extra-Regio 
PLZZZ   Extra-Regio

źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


Zobacz też


Źródła zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "NUTS":

Sosna ...

Zagłębie Dąbrowskie jak okręg wyborczy nr 32 (do Sejmu) i 31 (do Senatu), jednostka NUTS, diecezja sosnowiecka czy Zagłębiowska Strefa Gospodarcza "Gospodarcza Brama Śląska".W tym szerszym ...

Euroregion Nysa ...

Coimbra ...

Porto ...

Alcobaça ...

Oeiras ...

Seixal ...

Loures ...

Odivelas ...


Inne lekcje zawierające informacje o "NUTS":

Ssaki (plansza 26) osiedlaja się w pobliżu ludzi poniweaż ci dostarczaja wiewiórkom pożywienia. Squirrels eat seeds, NUTS, fungi, fruits and sometimes whem they suffer from hunger they may ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie