Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

mutacja

mutacja (łac. mutatio - zmiana) - nagła, skokowa, bezkierunkowa, dziedzicząca się lub nie dziedzicząca, zmiana w materiale genetycznym organizmu.

Termin po raz pierwszy wprowadzony przez biologa Hugo de Vriesa na przełomie XIX i XX wieku, oznaczający zmianę zapisu informacji genetycznej, pierwotne źródło zmienności genetycznej organizmów.

Mutacja jest zjawiskiem losowym, podlegającym jednak wpływom środowiska (mutagenom - np. chemicznym, promieniowaniu). Częstość mutacji nie jest stała pomiędzy gatunkami (np. RNA wirusa HIV mutuje bardzo szybko, ) i zależy między innymi od doskonałości aparatu powielania DNA i jego naprawy.

Odmienną klasą mutacji są zmiany spowodowane transpozycją (tzw. skaczące geny), gdzie odcinek DNA o długości kilkuset do kilku tysięcy nukleotydów zmienia położenie w obrębie genomu. Tego typu mutacje są bardziej rozpowszechnione u niektórych roślin (np. kukurydza) i zwierząt (np. muszka owocowa).

Wprowadzanie mutacji do materiału genetycznego nazywa się mutagenezą. Współczesna genetyka umożliwia mutagenezę ukierunkowaną, realizowaną za pomocą inżynierii genetycznej.


Inne hasła zawierające informacje o "mutacja":

Ewolucja naturalny lub sztuczny części osobników ( genotypów ) z bieżącej populacji . Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a ...

Hemofilia niedobór VIII czynnika krzepnięcia krwi (czynnika antyhemolitycznego); klasyczna hemofilia. Hemofilia B ( OMIM+306900 ) – mutacja w locus Xq27.1-q27.2, niedobór IX czynnika krzepnięcia krwi (czynnika Christmasa).Hemofilia C ...

Suwałki ...

Olsztyn miesiąca od marca 2002 przy współpracy z UWM w Olsztynie„ Gazeta Wyborcza ” – mutacja lokalna Olsztyn, wydawana przez Agora SA „ Nasz Olsztyniak ” – bezpłatna gazeta ukazująca ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Czarna śmierć lekarzy z okresu pandemii czarnej śmierci,występująca u 10 - 20% populacji europejskiej mutacja Δ32 receptora krwinek CCR5, przez który wnikają wirusy HIV i czarnej ...

Historia Ziemi ...

Chromosom zlokalizowany jest gen .Struktura chromosomu nie jest niezmienna, podlega on bowiem zmianom zwanym mutacjami . Mutacje dotyczące bezpośrednio chromosomów to aberracje chromosomowe lub mutacje genomowe .Chromosomy dzielą ...

Aldolazy ...

Algorytm genetyczny są operatorom ewolucyjnym:są ze sobą kojarzone poprzez złączanie genotypów rodziców (krzyżowanie),przeprowadzana jest mutacja , czyli wprowadzenie drobnych losowych zmian.Rodzi się drugie (kolejne) pokolenie i algorytm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "mutacja":

Algorytmy genetyczne (plansza 18) sapiens negacja pierwszego bitu powoduje zamianę kobiety na mężczyznę lub odwrotnie. Oczywiście mutacja może być bardziej urozmaicona (negacja losowej liczby bitów, odwracanie kolejności losowej ...

Algorytmy genetyczne (plansza 7) ...

116. System odpornościowy człowieka i jego działanie (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie