Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Morawa (lewy dopływ Dunaju)

Morawa (lewy dopływ Dunaju)

Morawa (cz. i sł. Morava, niem. March, węg. Morva) – rzeka na Morawach , we wschodniej Austrii i na zachodniej Słowacji , dopływ Dunaju . Długość – 352 km, w tym 242 km w Republice Czeskiej , 40 km jako granica czesko-słowacka i 70 km jako granica słowacko-austriacka. Powierzchnia zlewni – 26 658 km², w tym:

  • w Republice Czeskiej – 22 393 km² – 84%
  • na Słowacji – 2283 km² – 8,6%
  • w Austrii – 1982 km² – 7,4%

Średni roczny przepływ mierzony u ujścia – 109 m³/s.

Źródło Morawy

Źródła Morawy znajdują się na południowych stokach szczytu Śnieżnik (cz. Králický Sněžník) – kulminacji Masywu Śnieżnika w północno-zachodnim zakątku Moraw , na granicy polskiej ziemi kłodzkiej i niedaleko czeskiego Śląska Opawskiego , na wysokości ok. 1380 m n.p.m. W początkowym biegu Morawa płynie na południe szeroką kotliną między Międzygórzem Czeskomorawskim a Jesionikami . Przed miastem Litovel zmienia kierunek na południowo-wschodni, a przed Ołomuńcem znów na południowy.

W okolicach Ołomuńca Morawa traci charakter rzeki górskiej – zaczyna płynąć szeroką kotliną, która nosi nazwę Obniżenia Górnomorawskiego i rozdziela Wyżynę Drahańską od Gór Odrzańskich . Poniżej Ołomuńca Morawa jest częściowo uregulowana. Koło wsi Troubky przyjmuje swój pierwszy większy dopływ – Beczwę , po czym przepływa przez miasto Kromieryż . W tej okolicy rzeka zaczyna zataczać wielki, łagodny łuk na wschód, którego miejsce najbardziej wysunięte na wschód znajduje się koło wsi Napajedla. Wewnątrz tego łuku znajduje się masyw górski Chrziby , który dolina Morawy oddziela od Gór Hostyńskich , od Gór Wizowickich i od południowej części Białych Karpat . Na tym odcinku dolinę tę nazywa się już Obniżeniem Dolnomorawskim. Morawa przepływa przez miasto Uherské Hradiště , po czym koło wsi Rohatec zaczyna nią biec granica Republiki Czeskiej i Słowacji. Następnie rzeka przepływa przez miasto Hodonín i wypływa na Nizinę Zahorską .

W dolnym biegu Morawa jest rzeką typowo nizinną, z małym spadkiem (0,18%) i małą prędkością wody (0,6 m/s), płynie meandrując. Na południe od wsi Lanžhot Morawa przyjmuje swój największy dopływ – Dyję . Od tego miejsca Morawa stanowi granicę słowacko-austriacką. Następnie zatacza lekki łuk na zachód, po czym wraca do kierunku południowego. Na tym odcinku Morawa stanowi wschodnią granicę nizinnej krainy zwanej " Morawskie Pole " (niem. Marchfeld) w północno-wschodniej Dolnej Austrii . Morawa wpada do Dunaju na jego 1880 kilometrze, w Devínie , dzielnicy Bratysławy . Ujście Morawy znajduje się na wysokości 136 m n.p.m. Na odcinku ujściowym Morawa tworzy śródlądową deltę, rokrocznie zalewaną powodziami, stanowiącą ostoję unikalnych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Morawa jest największą i główną rzeką Moraw, które niemal w całości leżą w jej zlewisku, oraz jednym z największych dopływów Dunaju. Na terenie jej dorzecza mieszka 2,9 mln ludzi. Wody Morawy są wykorzystywane gospodarczo, głównie do zaopatrzenia w wodę ludności i upraw oraz do produkcji prądu. Po wielkiej powodzi w 1997 wzrosło znaczenie zbiorników wodnych jako instrumentu ochrony przeciwpowodziowej. W basenie Morawy istnieją 34 sztuczne zbiorniki wodne o łącznej maksymalnej pojemności 659 106 m³. Spośród nich 20, o łącznej maksymalnej pojemności 520 106 m³, znajduje się na Dyi i jej dopływach.

Dolina Morawy stanowi korytarz komunikacyjny łączący Ołomuniec z północą i południem Moraw. Niemal całą jej długością biegnie linia kolejowa, której na odcinku od okolic miasta Zábřeh aż do ujścia towarzyszy droga krajowa.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Morawa (lewy dopływ Dunaju)":

Ren ...

Wag ...

Linz ...

Berezyna ...

Wilia (dopływ Niemna) ...

Rekultywacja jezior ...

Opłucna ...

Jakuszyce ...

Głowacz białopłetwy ...

Reichenbach ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Morawa (lewy dopływ Dunaju)":

06 Jazda w ruchu okrężnym (plansza 5) ...

06 Jazda w ruchu okrężnym (plansza 6) ...

19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie