Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

polis

polis (gr. πόλις l.mn. πόλεις poleis, pierwotnie "miejsce warowne") – forma państwa w starożytnej Grecji, Fenicji i Mezopotamii, nazywanego także miastem-państwem. Terytorialnie polis obejmowała najczęściej samo macierzyste miasto z otaczającymi je wiejskimi terenami – tzw. χώρα (chora). Bywały duże poleis (jak np. ateńska), w skład których wchodziły osiedla o charakterze miejskim, niebędące odrębnymi organizmami, a także poleis, które w ogóle nie posiadały ośrodka miejskiego. Liczyła od kilku do kilkunastu tysięcy obywateli.

Polis była wspólnotą wolnych obywateli, w której decyzje o ich życiu były podejmowane przez zgromadzenie ludowe (mężczyzn). Poza wspólnotą znajdowali się niewolnicy, a mieszkający w niej na stałe cudzoziemcy nie mieli prawa głosu, podobnie jak kobiety. Najczęstszymi ustrojami w poleis były demokracja i oligarchia. Zdarzało się również, że władzę w państwie przejmował tyran (zazwyczaj przy poparciu części obywateli).

Dla Greka polis była pewnym ośrodkiem identyfikacji obywatelskiej i głównym środowiskiem politycznym, w życiu którego brał udział czyli określić ją można w pewnym sensie mianem ojczyzny.

Polis wobec innych poleis

Modelowa polis miała być niezależna politycznie, ale w praktyce miasta nie żyły w izolacji. Duże, ważniejsze miasta-państwa wpływały na decyzje mniejszych, sąsiadujących z nimi. Silniejsze poleis często podporządkowywały sobie słabsze państwa, sprawowały nad nimi przywództwo (hegemonię). Miasta będące mniejszymi, często nie mogły konkurować z potężnymi ośrodkami, takimi jak Ateny, czy Sparta, nie tylko pod względem militarnym (nie bez znaczenia była liczba obywateli polis), lecz także kulturowym.


Inne hasła zawierające informacje o "polis":

Arystoteles Prawo stanowione nie jest też prawem powszechnym, lecz obowiązuje jedynie obywateli konkretnego polis , w konkretnym czasie. Oba rodzaje prawa są jednak niezbędne dla realizacji ...

Archont Archont ( gr . ἄρχων archon - 'rządzący', dopełniacz ἄρχοντος archontos) – najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach , który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) świat, ważne były też związane z konfliktami gospodarczymi konflikty polityczne w poszczególnych polis. Kolonizacja była w dużej mierze planowana odgórnie - z poszczególnych miast ...

Związek Koryncki ...

Związek Helleński Tegea , Orchomenos , Tiryns , Plateje , Sykion , Egina , Megara . Związek grupował w sumie 31 polis pod dowództwem Sparty (zarówno na lądzie jak i na morzu). ...

Efor Efor ( gr . ἔφορος [ephoros]) - jeden z pięciu najwyższych urzędników w spartańskiej polis . Pochodzenie urzędu eforatu nie jest bliżej znane, choć przypuszcza się, ...

Historia Ukrainy a VI wiekiem p.n.e. Były to nadbrzeżne miasta zbudowane na wzór greckich polis , prowadzące ożywiony handel wyrobami rzemiosła w zamian za zboże , bydło , miód , ...

Wenecja strefie wpływów Bizancjum , zdołało uzyskać niezależność. Wenecja była państwem-miastem, na wzór greckich polis , jej ustrojem była republika . Głową państwa był doża Wenecji (doge – ...

Edukacja swoje znaczenie już od wieków. Szczególnyne znaczenie miała w starożytności. Zwłaszcza w polis greckich. W XV wieku dzięki wynalazkowi druku przez Jana Gutenberga nastąpił ...

Federacja państw złożonych. Federacja w starożytnej GrecjiFederacja w starożytnej Grecji była formą uzależnienia polis . Był to związek polityczny greckich polis z Macedonią , w którym polis ...


Inne lekcje zawierające informacje o "polis":

009. Imperium Macedońskie (plansza 3) ...

014. Historiografia starożytnej Grecji (plansza 5) ...

012 Macedonia Filipa II i Aleksandra Wielkiego (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie