Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile

Szkic perpetuum mobile Villarda de Honnecourta z XIII wieku
Projekt perpetuum mobile Leonardo da Vinci

Perpetuum mobile (z łac. wiecznie ruchome) – hipotetyczna maszyna , której zasada działania, wbrew znanym prawom fizyki, umożliwiałaby jej pracę w nieskończoność.

Próby zbudowania perpetuum mobile podejmowane były już w XIII wieku , a szczególne zainteresowanie tą koncepcją przypadło na wiek XVI i XVII .

Prace podejmowane przed XIX wiekiem mogą być uznane za próby rozwoju koncepcji naukowych, które nie zostały potwierdzone.

Według dzisiejszej wiedzy konstrukcje tego typu są niemożliwe i podejmowane obecnie próby są uznawane za pseudonaukę . Grono amatorów konstruktorów podejmuje tego typu próby, niekiedy twierdząc nawet, że opracowali udane konstrukcje oparte o nowe nieznane idee lub niepotwierdzone zjawiska i nieznane źródła energii. Ruch ten jest częścią ruchu wolnej energii .

Mimo sprzeczności działania takiej maszyny z prawami fizyki, rozważania z pogranicza fantastyki są bardzo silnym bodźcem dla nowych pomysłów. Podważana jest także prawdziwość II zasady termodynamiki . Prace te bywają kupowane i finansowane przez firmy, co dodatkowo przyciąga naciągaczy.

Perpetuum mobile I rodzaju

Johann Ernst Elias Bessler, projekt perpetuum mobile (Das Triumphirende Perpetuum mobile Orffyreanum, 1719)

Perpetuum mobile pierwszego rodzaju, to hipotetyczna maszyna , która wytwarza więcej energii , niż sama zużywa, tj. wykonuje pracę bez pobierania energii z zewnątrz lub praca wykonywana przez nią jest większa od pobieranej energii. Miałby to być samonapędzający się mechanizm. Do miana perpetuum mobile pretendowały liczne konstrukcje - początkowo mechaniczne, a gdy zapoczątkowano konstrukcje silników cieplnych, podejmowano próby konstruowania maszyn opartych o przemiany gazowe. Taką konstrukcją mógłby być np. silnik spalinowy , który zużywa paliwo tylko w momencie rozruchu, a później pracuje dowolnie długo bez dostarczania paliwa.

Perpetuum mobile pierwszego rodzaju byłoby sprzeczne z zasadą zachowania energii , a w wersji termodynamicznej z pierwszą zasadą termodynamiki , która jest jej szczególnym przypadkiem.

Perpetuum mobile II rodzaju

Perpetuum mobile drugiego rodzaju, to cykliczna maszyna, która zamienia energię cieplną na pracę mechaniczną bez wzrostu całkowitej entropii . Taką maszyną byłby np. silnik cieplny pobierający z otoczenia ciepło, które następnie zamieniane byłoby całkowicie na pracę. Silnik taki nie oddawałby ciepła do otoczenia, a jego sprawność wynosiłaby 100%.

Działanie tego typu maszyny nie przeczyłoby zasadzie zachowania energii (czyli równocześnie I zasadzie termodynamiki), ale byłoby niezgodne z drugą zasadą termodynamiki .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Perpetuum mobile":

Toruń ...

1702 ...

Wulgata ...

Kalendarz irański ...

Lord Kelvin przez niego w roku 1854 druga zasada termodynamiki wyklucza istnienie tak zwanego Perpetuum mobile drugiego rodzaju, czyli silnika cieplnego wykorzystującego tylko ciepło pochodzące z ...

Druga zasada termodynamiki w równoważną ilość pracy"Można udowodnić równoważność tych stwierdzeń z powyższym sformułowaniem.Wprowadzając pojęcie Perpetuum mobile drugiego rodzaju, jako silnik cieplny pobierający energię cieplną z układu ...

1865 ...

Wyścig Pokoju ...

Tour de France ...

Perpetuum mobile Szkic Perpetuum mobile Villarda de Honnecourta z XIII wiekuProjekt Perpetuum mobile Leonardo da ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Perpetuum mobile":

Teraźniejszy tryb łącznikowy Present Subjunctive (plansza 21) ...

Czasowniki modalne - The modal verbs, część II (plansza 12) ...

Czasowniki modalne - The modal verbs, część II (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie