Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Mniejszość narodowa

Mniejszość narodowa

Mniejszość narodowagrupa etniczna , która jest osiedlona na terytorium innego kraju/grupy etnicznej. Wyróżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem. Mniejszość etniczna może starać się zachować tę odrębność, aczkolwiek zdarzają się przykłady asymilacji kulturowej , kiedy członkowie jednej grupy etnicznej odłączają się od swoich pobratymców i wstępują do innej grupy etnicznej, np. Żydzi europejscy .

Mniejszość narodowa w odróżnieniu od mniejszości etnicznej posiada lub posiadała własne państwo , które zgodnie z funkcjonalną teorią powstania państwa jest najwyższą formą rozwoju grupy społecznej.

Spis treści

Ochrona prawna mniejszości narodowych

Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym. Prawo mniejszości etnicznych w Polsce gwarantuje konstytucja oraz Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.[1]

Mniejszości narodowe w Polsce

W Polsce wyróżniamy następujące mniejszości narodowe:

Typologia mniejszości narodowych

Mniejszości można podzielić według następujących kryteriów (typologia według Małgorzaty Budyty-Budzyńskiej[3]):

 • związek mniejszości z krajem zamieszkania:
 • pochodzenie:
  • zmiana granic (aneksja pewnego terytorium z jego ludnością przez nowe państwo w wyniku wojny lub porozumień międzypaństwowych, np. mniejszość węgierska w Rumunii po traktacie w Trianon ; rozpad państwa, np. mniejszość rosyjska na Łotwie po upadku ZSRR ; plebiscyt, np. mniejszość słoweńska w austriackiej Karyntii, która zdecydowała po I wojnie światowej o pozostaniu w tym kraju)
  • kolonializm (napływ taniej siły roboczej z krajów kolonialnych do metropolii, np. mniejszość pakistańska w Wielkiej Brytanii, mniejszość indonezyjska w Holandii, mniejszość arabska we Francji)
  • akcja osiedleńcza (celowe osiedlanie pewnych grup narodowościowych na terytorium danego państw na przykład w celu podniesienia jego rozwoju gospodarczego, np. mniejszość niemiecka w rumuńskim Siedmiogrodzie lub w celach obronnych, np. mniejszość serbska w chorwackiej Krajinie)
  • migracja w celach ekonomicznych (np. mniejszość wietnamska w Polsce)
  • migracja w celach politycznych (np. mniejszość grecka w Polsce po II wojnie światowej , mniejszość rosyjska - tzw. "biali" - we Francji po rewolucji bolszewickiej)
  • migracja w celach społecznych (np. mniejszość rumuńskich Romów w krajach Europy Zachodniej)
  • migracja w wyniku prześladowań religijnych (np. mniejszość czeska w Zelowie k. Bełchatowa , przybyła do Polski z powodu represjonowania protestantów w państwie Habsburgów)
  • zakończenie procesu narodowotwórczego, w wyniku którego grupa etniczna lub regionalna zyskuje własną świadomość narodową (np. mniejszość serbołużycka w Niemczech)
 • rozmieszczenie w państwie:
  • mniejszości zwarte (w dużych skupiskach, np. mniejszość białoruska w Polsce, mniejszość duńska w Niemczech)
  • mniejszości rozproszone (w diasporze, np. mniejszość żydowska w międzywojennej Europie Środkowej i Wschodniej)
  • mniejszości pogranicza (np. mniejszość litewska w Polsce)
  • mniejszości istniejące wewnątrz terytorium kraju (tzw. mniejszości wyspowe lub kieszonkowe, np. mniejszość czeska w Zelowie k. Bełchatowa)
 • poziom dystansu kulturowego:
  • mniejszości nieznacznie różniące się od narodu dominującego (np. mniejszość słowacka w Polsce )
  • mniejszości radykalnie odmienne od narodu dominującego (np. mniejszość arabska we Francji)

Tendencje separatystyczne

Terytoria autonomiczne w ramach niepodległych państw z licznymi mniejszościami narodowymi , często dążą do samodzielności poprzez różne formy separatyzmu :

Zobacz też

Przypisy

 1. Treść ustawy na stronie MSWiA .
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce . Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. [dostęp 2010-04-26].
 3. Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.


Inne hasła zawierające informacje o "Mniejszość narodowa":

Nowa Anglia ...

1986 ...

Orlęta Lwowskie ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Rada Najwyższa Narodowa ...

1806 ...

Szkoła wyższa ...

1848 ...

Gwardia Narodowa ...

Narodowy socjalizm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Mniejszość narodowa":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 9) ...

209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 2) ...

209b Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 5) Partia Socjalistyczna, PSL „Wyzwolenie”, PSL-Lewica, Radykalne Stronnictwo Chłopskie, komuniści – 98 mandatów Mniejszość narodowa: ugrupowania ukraińskie, żydowskie, białoruskie, niemieckie – 89 mandatów ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie