Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości
Godło
Minister Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu Stanisław Chmielewski
Rok założenia1917
http://www.ms.gov.pl

Minister Sprawiedliwości – centralny organ administracji rządowej, odpowiedzialny za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. Aparatem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości z mocy konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa .

Minister Sprawiedliwości był od 31 III 1990 do 30 III 2010 jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a od 29 XII 1989 jest jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa. 31 III 2010 powstał urząd[1] Prokuratora Generalnego, który jest odrębny od Ministra Sprawiedliwości i administracji rządowej. Prokurator Generalny powoływany jest przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratorów[2].

Spis treści

Kompetencje Ministra Sprawiedliwości

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości,

 1. Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość.
 2. Minister jest dysponentem 15 i 37 części budżetu państwa.
 3. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy:

 1. sądownictwa,
 2. prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych,
 3. wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego.

Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.

Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości podlega Służba Więzienna .

Aktualne kierownictwo w Ministerstwie Sprawiedliwości

Lista ministrów sprawiedliwości i prokuratorów generalnych

1917-1939

Ministrowie Sprawiedliwości - Naczelni Prokuratorzy (1919-1939)

Rząd RP na uchodźstwie

1944-1989

Ministrowie Sprawiedliwości - Prokuratorzy Generalni[3] - członkowie Krajowej Rady Sądownictwa[4] (od 1989 do 2010)

Ministrowie Sprawiedliwości po wydzieleniu Prokuratora Generalnego[6] (od 2010)

Siedziba

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Przypisy

 1. na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
 2. Krajowa Rada Prokuratorów powstała 31 marca 2010 r. na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
 3. od 31 III 1990 do 30 III 2010
 4. od 29 XII 1989 do 30 III 2010
 5. 5,0 5,1 wg ustawy o Radzie Ministrów z 8 VIII 1996
 6. od 30 III 2010

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ministerstwo Sprawiedliwości":

Brno ...

Stanisław Konarski ...

Rada Najwyższa Narodowa ...

Tomasz Wawrzecki ...

Szymon Kossakowski ...

Stanisław Małachowski ...

Straż Praw ...

1908 ...

Szkoła wyższa ...

Narodowy socjalizm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ministerstwo Sprawiedliwości":

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 13) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 11) ...

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie