Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa
Godło
Minister Aleksander Grad
Sekretarz stanu Jan Bury
Rok założenia1996
http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa, utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum . Nowe ministerstwo przejęło część uprawnień z resortów:

Nazwy i uprawnień nie należy mylić z "Ministerstwem Skarbu", które istniało w czasach II Rzeczypospolitej i PRL do 1950; była to bowiem inna nazwa dla Ministerstwa Finansów .

Spis treści

Zadania Ministerstwa Skarbu Państwa

 • wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa ,
 • przygotowywanie:
  • założeń polityki ochrony interesów skarbu państwa oraz gospodarowania mieniem skarbu państwa,
  • projektów prywatyzacji oraz programów prywatyzacji majątku państwowego,
  • projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących skarbu państwa,
  • gospodarowania mieniem państwowym oraz prywatyzacji,
  • corocznych sprawozdań z realizacji prywatyzacji,
 • prowadzenie:
  • ewidencji państwowych jednostek administracyjnych,
  • ewidencji majątku państwowego pozostałego po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych,
  • ewidencji akcji i udziałów, z których uprawnienia wykonuje Minister Skarbu Państwa ,
 • sprawowanie kontroli wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie przekształceń własnościowych,
 • powoływanie i odwoływanie członków organów państwowych osób prawnych,
 • wyrażanie zgody na dysponowanie przez państwowe osoby prawne składnikami majątkowymi o wartości przekraczającej 50.000 euro

Kierownictwo

Gabinet Polityczny Ministra

 • Maciej Wewiór - rzecznik Ministra

Ministrowie skarbu

Siedziba

ul. Krucza 36 / ul. Wspólna 6
00-522 Warszawa

Struktura organizacyjna MSP

Komórki samodzielne

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Komunikacji Społecznej
 • Rzecznik Prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa

Departamenty

 • Departamenty Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I-IV
 • Departament Analiz
 • Departament Mienia Skarbu Państwa
 • Departament Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa
 • Departament Reprywatyzacji i Rekompensat
 • Departament Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Zastępstwa Procesowego
 • Departament Prawny
 • Departament Projektów Prywatyzacyjnych

Biura

 • Biuro Informatyki
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Komunikacji Społecznej
 • Biuro Ministra

Delegatury

Ponadto oprócz centrali resortu funkcjonuje 13 delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa zlokalizowanych w w większości miast wojewódzkich:

 1. Delegatura w Białymstoku dla województwa podlaskiego
 2. Delegatura w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego
 3. Delegatura w Gdańsku dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 4. Delegatura w Katowicach dla województwa śląskiego
 5. Delegatura w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego
 6. Delegatura w Krakowie dla województwa małopolskiego
 7. Delegatura w Lublinie dla województwa lubelskiego
 8. Delegatura w Łodzi dla województwa łódzkiego
 9. Delegatura w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego
 10. Delegatura w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego
 11. Delegatura w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego
 12. Delegatura w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego
 13. Delegatura we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego i opolskiego

Zobacz też

Linki zewnętrzne



Inne hasła zawierające informacje o "Ministerstwo Skarbu Państwa":

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Dogmat ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ministerstwo Skarbu Państwa":

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 1) ...

01 Znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych - część 1 (plansza 21) ...

008c. Grecja (plansza 12) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie