Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Godło
Minister Jolanta Fedak
Sekretarz stanu Jarosław Duda
Rok założenia2005
http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwo powołane 31 października 2005 przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza w wyniku reorganizacji dotychczasowych Ministerstw Gospodarki i Pracy oraz Polityki Społecznej .

Spis treści

Działalność Ministerstwa

Z dniem 31 października 2005 roku rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny"

Dział praca obejmuje sprawy: – zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; – stosunków pracy i warunków pracy; – wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych; – zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

Dział sprawy rodziny obejmuje sprawy: – rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny; – rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych; – przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie; – uwarunkowań demograficznych w kraju; – koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia; – współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy: – ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; – funduszy emerytalnych; – pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny; – świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; – kombatantów i osób represjonowanych; – koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych; – działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. – Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kierownictwo

Gmach Ministerstwa przy ul. Brackiej róg Nowogrodzkiej

Gabinet Polityczny Ministra

  • Iwona Chacińska-Gniado – szefowa Gabinetu Politycznego
  • Agnieszka Anna Sędrowska - doradca Ministra
  • Maria Bożena Wróblewska - doradca Ministra

Lista ministrów

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej":

Wszystkich Świętych ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Autorytet ...

Sztuka ...

Wiktor Sukiennicki ...

Tadeusz Kognowicki ...

1972 ...

Kauen ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Augustinas Voldemaras ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej":

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 4) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie