Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Mikrofalowe promieniowanie tła

Mikrofalowe promieniowanie tła

Postęp w badaniach nad promieniowaniem reliktowym:
1. wyniki badań Penziasa i Wilsona
2. dane zebrane przez sondę COBE
3. mapa wykonana przez sondę WMAP

Mikrofalowe promieniowanie tła, promieniowanie reliktowe – rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii , czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K[1]. Maksimum gęstości energii przypada na długość fali 1,1 mm. Promieniowanie to jest pozostałością po wczesnych etapach ewolucji Wszechświata i okresie rekombinacji elektronów i protonów .

Niemal nie oddziałuje z cząstkami materii, wypełnia Wszechświat . We wczesnych stadiach ewolucyjnych Wszechświata materia i kwanty promieniowania oddziaływały ze sobą, będąc w stanie równowagi termodynamicznej . Temperatura materii i promieniowania była bardzo wysoka, stąd też Wszechświat na tym etapie otrzymał nazwę gorącego Wszechświata. Temperatura promieniowania reliktowego daje możliwość oszacowania, że pierwotna materia powinna zawierać około 75% 1H oraz 25% 4He (w przeliczeniu na masę), co dość dobrze zgadza się z przyjmowaną obecnie obfitością obu tych pierwiastków w przestrzeni kosmicznej .

Historia badań

W 1965 roku amerykańscy astronomowie Arno Allan Penzias i Robert Woodrow Wilson , podczas obserwacji radiowych tła nieba w długości fali ok. 3 cm, wykryli istnienie "cieplnego promieniowania", odpowiadającego temperaturze równej 3 K . Spostrzeżenie zostało potwierdzone w zakresie długości fal od 0,6 mm do 60 cm.

W pierwszych miesiącach roku 2003 opublikowano nowe wyniki pomiarów niejednorodności promieniowania tła, z satelity WMAP . Najważniejszym wynikiem jest oszacowanie z dużą dokładnością wieku Wszechświata oraz proporcji między materią świecącą i ciemną . Badania promieniowania tła dostarczają bardzo cennych informacji na temat procesów jakie zachodziły w młodym wszechświecie – takich jak powstawanie gwiazd i galaktyk .

Zobacz też

Przypisy

  1. dla porównania neutrinowe promieniowanie tła ma temperaturę 1,95 K


Inne hasła zawierające informacje o "Mikrofalowe promieniowanie tła":

1933 ...

Kaplica Jana Olbrachta na Wawelu ...

1965 ...

Przegląd technik zdobniczych ...

Marian Mazur (naukowiec) ...

Ziemia ...

Rozpraszanie Rayleigha ...

Podczerwień ...

Struktura skały ...

Tytan (pierwiastek) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Mikrofalowe promieniowanie tła":

023. Opis stanów atmosfery. Pogoda i klimat (plansza 12) ...

Energia atomowa (plansza 7) ...

Skóra (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie