Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Metoda naukowa

Metoda naukowa

Jako metodę naukową rozumie się:

 • Całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania poznanej prawdy.
 • Sposób uzyskiwania materiału naukowego, czyli nic innego jak metoda badań naukowych.

W pierwszym znaczeniu metoda naukowa to ogół czynności i sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych , do tworzenia prac naukowych i do oceny wyników tych działań.

W jej obrębie mieści się metoda badań naukowych, rozumiana jako sposób zdobywania materiałów naukowych, stanowiących podstawę do opracowania teoretycznego, do rozwiązania problemu naukowego , na w końcu – do napisania pracy naukowej . Metody badań stosowane do rozwiązania określonego problemu nazywane są metodami roboczymi.

Dzięki stosowaniu metody naukowej rozwija się prawidłowo nauka i poszerza zakres naszej wiedzy .

Metoda naukowa powinna być przystosowana do przedmiotu badań. Niektóre jednak zasady pracy badawczej są uniwersalne - dla wielu przedmiotów badań i dla wielu nauk.

Etapy pracy naukowej

Wyróżnia się następujące etapy pracy naukowej, które są jednocześnie głównymi składnikami metody naukowej:

 1. ustalenie i uzasadnienie problemu oraz dostrzeżenie zagadnień pochodnych;
 2. krytyka problemu w świetle dotychczasowych osiągnięć nauki ( analiza literatury przedmiotu);
 3. wyliczenie niezbędnych założeń lub twierdzeń, czasem także hipotez;
 4. ustalenie metod roboczych, obejmujące krytykę metod dotychczasowych i wybór lub konstrukcję metod nowych;
 5. przeprowadzenie badań naukowych : wykonanie czynności wynikających z postawionego problemu i wybranej metody roboczej;
 6. opracowanie materiałów zebranych w czasie badań i ich synteza ;
 7. pisemne opracowanie wyników badań aż do stanu pracy gotowej do druku, po czym ujawnienie ich w publikacji naukowej ;
 8. krytyczna ocena przebiegu własnych badań i pisemnego opracowania wyników.

Trzy pierwsze etapy są często przeprowadzane razem; tworzą etap określenia problemu.

Etapy te powinny być realizowane w tej właśnie kolejności; wybór metody roboczej nie może na przykład poprzedzać ustalenia problemu. Są one zresztą dość naturalne, podobne do wszelakiego działania ludzkiego w obliczu nowej sytuacji.

Metody badań naukowych

Znane są następujące metody badań naukowych:

Metody te w różnych naukach znajdują różne zastosowanie, niektóre są stosowane tylko w pewnych dziedzinach naukowych, zależnie od ich specyfiki.

Model pracy naukowej

Tradycyjnie, niezależnie od rozmaitych kwestii filozoficznych i społecznych, zazwyczaj przyjmuje się, że wyniki badań naukowych przechodzą po ich publikacji proces krytyki i oceny ze strony środowiska naukowego. Nauka jest w istocie procesem społecznym, w którym jedni naukowcy stale przyglądają się sceptycznie wynikom pracy innych naukowców i akceptują je lub odrzucają w oparciu o obiektywne kryteria.

Proces ten odbywa się zazwyczaj poprzez publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych . Zazwyczaj, zanim publikacja jest w ogóle przyjęta do druku, jest ona anonimowo recenzowana przez co najmniej dwie osoby zajmujące się tą samą dziedziną badań i może się ukazać dopiero po pozytywnej opinii recenzentów.

Publikacja naukowa może być później komentowana, krytykowana i oceniana przez innych badaczy, którzy jeśli uznają, że zawarte w niej informacje nie są wiarygodne, mogą publikować wyniki swoich badań, które stoją w opozycji do kontrowersyjnej pracy.

Duży wpływ na kierunek prac naukowych mają też konferencje naukowe , na których toczą się oficjalne i nieoficjalne dyskusje pomiędzy naukowcami . Konferencje prowadzą do zintegrowania środowiska naukowego.

Zobacz też

Bibliografia

 • Józef Pieter , Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.


Inne hasła zawierające informacje o "Metoda naukowa":

Biegun północny ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Wskaźnik ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Eksperyment kortowski ...

Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego ...

Alfred Lityński ...

Archeologia ...

Kocioł Małego Stawu ...

Parzydełkowce ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Metoda naukowa":

Ochrona środowiska (plansza 4) ...

005. Początki wszechświata i jego natura. Początki Ziemi oraz jej kształt i wymiary (plansza 24) ...

Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie