Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

metafora

metafora (gr. μεταφορά), inaczej przenośnia – językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów np. "od ust sobie odejmę", lub "podzielę się z wami wiadomością".

"Metafory i analogie, poprzez zestawienie razem różnych kontekstów, prowadzą do powstawania nowych sposobów patrzenia. Prawie wszystko to, co wiemy, łącznie z poważną nauką, opiera się na metaforze. I dlatego nasza wiedza nie jest absolutna" - profesor Joseph Weizenbaum.

Ponieważ metafory pojawiają się w różnych rodzajach wypowiedzi, dzieli się je na metafory poetyckie i metafory potoczne, zwane też językowymi. Różni je stopień konwencjonalności - metafory potoczne są wielokrotnie powtarzanymi zestawieniami słownymi, których znaczenie jest powszechnie rozumiane przez użytkowników języka. Natomiast metafory poetyckie powstają na skutek indywidualnych zabiegów twórczych, mają za cel zaskakiwać albo zachwycać odbiorcę. Jednakże granice między metaforami poetyckimi a językowymi są płynne: wszakże te pierwsze pojawiają się również w indywidualnych powiedzeniach, dowcipach. Z kolei metafory występujące w poezji mogą mieć charakter skonwencjonalizowany, banalny i być tym samym pozbawione pierwiastka twórczego. Używane powszechnie w mowie potocznej metafory poetyckie z czasem zasilają zasób związków frazeologicznych danego języka.

Pojęciem dopełniającym jest metonimia. Dualizm metafora-metonimia po raz pierwszy został zaproponowany przez neuropsychologa Romana Jakobsona w 1956 roku, a w tak ogólnym znaczeniu spopularyzowany przez antropologa Claude`a Lévi-Straussa. Zdaniem socjologa Garetha Morgana postrzeganie świata społecznego odbywa się właśnie przede wszystkim przy użyciu metafor, a także sensemakingu.


Inne hasła zawierające informacje o "metafora":

Archetyp (psychologia) ...

Sztuczna inteligencja Wizualna metafora sztucznej inteligencjiSztuczna inteligencja ( ang. Artificial Intelligence – AI) – nauka obejmująca ...

André Breton ...

Marazm ...

Arystokracja ...

Metodologia historii wiedzy badająca językowe środki użyte do zbudowania historycznego opisu świata (takie jak: metafora , metonimia , synekdocha ).Nurty historiografii współczesnej takie jak: antropologia historyczna , mikrohistoria , historia globalna, ...

Środki stylistyczne pobudzenie jego wyobraźni.Istnieją następujące środki stylistyczne: aforyzm anakolut animalizacja antonim aliteracja alegoria aluzja literacka anafora animizacja antropomorfizacja antyteza apostrofa apozycja (retoryka) archaizm asyndeton dialektyzacja echolalia elipsa enumeracja epifora epitet epitet barokowy epitet metaforyczny epitet stały epitet tautologiczny eufemizm eufonia glosolalia gradacja groteska homonimy hiperbola Instrumentacja głoskowa inwersja inwokacja ironia kolokwializm kontrast lipogram metafora (inaczej przenośnia) metonimia neologizm oksymoron onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)ożywienie, zobacz animizacja paradoks parafraza paralelizm składniowy parenteza paronomazja personifikacja peryfraza pleonazm polisyndeton porównanie porównanie homeryckie powtórzenie przenośnia, zobacz metafora przerzutnia pytanie retoryczne retrospekcja rym rytm synonim synekdocha synestezja symbol tropy uosobienie wulgaryzm wykrzyknienie zdrobnienie zgrubienie złożenie związek ...

Historia historiografii Beatrice de Planissoles. Zarys Historii Historiografii, Warszawa 1998Wrzosek Wojciech, Historia – kultura- metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995Grabski Andrzej Feliks , Dzieje historiografii, Poznań ...

Juliusz Słowacki ...

Alegoria ...


Inne lekcje zawierające informacje o "metafora":

Pochwała przyjaźni i hartu ducha w opowiadaniu ˝Stary człowiek i morze˝ (plansza 14) różne przeszkody, tak wielkie, jak rekiny i własne słabości. Alegoria (tzw. wielka metafora) to wypowiedź, której sens jest inny niż znaczenie dosłowne. Alegoria, w ...

Renesansowy charakter fraszek Jana Kochanowskiego (plansza 7) ...

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 31) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie