Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Mer (urzędnik)

Mer (urzędnik)

Mer ( fr. maire) – we Francji wybieralny przewodniczący rady miejskiej lub rady municypalnej gminy. Jest on jednocześnie przedstawicielem (reprezentantem) władzy państwowej w najmniejszych jednostkach podziału administracyjnego Francji – wykonuje zadania administracji publicznej oraz stoi na czele organów tejże administracji.

Funkcja mera występuje też w innych krajach, m.in. w Rosji , Rumunii , Kanadzie i na Ukrainie .

Mer jest odpowiednikiem polskiego burmistrza .

Z prawnego punktu widzenia kompetencje mera we Francji można podzielić na cztery grupy:

 • przygotowywanie i wykonywanie uchwał rady oraz przewodniczenie jej obradom
 • wykonywanie określonych kompetencji rady na podstawie udzielonej przez nią delegacji
 • kompetencje własne, w tym m.in.:
  • władztwo personalne, tj. zatrudnianie i kierowanie personelem administracyjnym
  • władztwo policyjne, polegające na zapewnieniu gminie spokoju i bezpieczeństwa publicznego
 • wykonywanie funkcji zleconych przez administracje rządową w charakterze przedstawiciela państwa:
  • sprawy stanu cywilnego
  • przeprowadzanie wyborów
  • legalizacja podpisów
  • pobór do wojska
  • prowadzenie urzędu śledczego.

Mer i jego zastępcy (może być ich 1-12 zależnie od wielkości gminy) są wybierani przez radę gminną w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu rady. Ich mandat trwa 6 lat, a rada nie może ich zdymisjonować przed upływem tego okresu. W praktyce kandydaturę na stanowisko mera zgłasza partia lub ugrupowanie, które wygrało wybory samorządowe.

Kadencja mera i jego zastępców może być skrócona z powodu złożenia przez niego dymisji na ręce prefekta departamentu lub utraty biernego prawa wyborczego. Z uzasadnionych przyczyn mer może być również odwołany dekretem rządu na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Mer i jego zastępcy posiadają immunitet.

Aparatem pomocniczym mera jest urząd. W jego skład wchodzą pracownicy w liczbie od kilku w małych gminach wiejskich do kilkuset w dużych gminach miejskich. W skład urzędu wchodzą również tzw. urzędnicy pomocniczy, którzy kierują określonymi grupami zagadnień na zasadzie decernatu. Każdorazowo upoważnienia do działania wraz z określeniem zakresu kompetencji udziela urzędnikom pomocniczy mer. Wszyscy urzędnicy gminni są podporządkowani służbowo merowi.


Inne hasła zawierające informacje o "Mer (urzędnik)":

Andrius Kupčinskas ...

Mer (urzędnik) ...

Samuel Pepys ...

Zemsta (komedia) ...

Protonotariusz apostolski ...

2010 ...

Ślub ...

Siergiej Muchanow ...

André Breton ...

National Aeronautics and Space Administration ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Mer (urzędnik)":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

016. Republika, cesarstwo i przemiany ustrojowe państwa rzymskiego (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie