Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Max Weber

Max Weber

Max Weber

Urodzony21 kwietnia 1864
Erfurt ( Związek Niemiecki )
Zmarł14 czerwca 1920
Monachium ( Republika Weimarska )
Znany z socjologia humanistyczna
Zawódprawnik, ekonomista, socjolog

Max Weber (ur. 21 kwietnia 1864 w Erfurcie , zm. 14 czerwca 1920 w Monachium ) - niemiecki socjolog , historyk , ekonomista , prawnik , religioznawca i teoretyk polityki .

Brat socjologa Alfreda Webera .

Spis treści

Życiorys

Ojciec Maxa Webera, również Max Weber był doktorem prawa i znanym politykiem. Max był najstarszym z dziewięciorga rodzeństwa. Dzieciństwo i młodość spędził w Berlinie . W latach 1882 - 1884 studiował równocześnie prawoznawstwo, filozofię i ekonomię w Heidelbergu . W latach 1883 - 1884 musiał przerwać studia aby odbyć służbę wojskową jako podchorąży w Strasburgu . Po zakończeniu służby kontynuował przez rok studia na uniwersytecie w Berlinie , następnie przeniósł się do Göttingen , gdzie ostatecznie zakończył swoją wyższą edukację w 1886 r.

W latach 1886 - 1893 mieszkał w Charlottenburgu , dzielnicy Berlina, gdzie poświęcił się pisaniu swojej pracy doktorskiej, obronionej w 1889 r. a następnie habilitacyjnej. Po uzyskaniu habilitacji w 1892 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego i zaczął wykładać prawo na uniwersytecie w Berlinie . W 1893 ożenił się z Marianne Schnitger , późniejszą feministką .

W 1894 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego i katedrę ekonomii politycznej na uniwersytecie we Fryburgu , które piastował do 1897 r. W 1897 przeniósł się na uniwersytet w Heidelbergu , gdzie został profesorem ekonomii i gdzie związał się z neokantowską szkołą badeńską . Po śmierci ojca w 1897 przeżył ciężkie załamanie nerwowe, które na pewien czas przerwało jego karierę naukową.

W 1903 został współwydawcą Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, w ramach których została wydana jego książka Etyka protestancka i duch kapitalizmu. W 1912 próbował stworzyć centrolewicową partię, która łączyłaby idee socjaldemokratów i liberałów , zamysł ten jednak skończył się niepowodzeniem.

W 1915 został mianowany dyrektorem szpitala wojskowego w Heidelbergu. W 1918 został doradcą Niemieckiej Komisji Rozbrojeniowej w ramach negocjacji przygotowującej grunt pod przyszły traktat wersalski . Mocno obstawał za umieszczeniem w Konstytucji Weimarskiej Artykułu 48, pozwalającego w szczególnych sytuacjach rządzić za pomocą dekretów , który kilkanaście lat później pozwolił Hitlerowi ustanowić dyktaturę.

Na uniwersytet powrócił w 1918 obejmując katedrę w Wiedniu , a następnego roku pierwszą w Niemczech katedrę socjologii w Monachium . W tym mieście spędził resztę życia. Zmarł na zapalenie płuc [1].

Max i Marianne Weber (1894)

Dzieła

Najważniejsze dzieła Webera to Etyka protestancka a duch kapitalizmu (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905 , wyd. pol. 1994 ) oraz Gospodarka i społeczeństwo (Wirtschaft und Gesellschaft, 1922 , wyd. pol. 2002 ). Inne dzieła to: „Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik” ( 1895 ), „Wahlrecht und Demokratie in Deutschland” ( 1917 ), „Gesammelte politische Schriften” ( 1921 ) i in.

Poglądy

Jedną z podstawowych zasług Webera jest umocowanie metodologii nauk społecznych . Weber odrzucał pozytywistyczną koncepcję nauk społecznych jako nauk przyrodniczych (której przedstawicielem był np. Auguste Comte ). Weber postulował, aby nadać naukom społecznym ścisły i obiektywny charakter poprzez opracowywanie specyficznej dlań metodologii i filozofii nauki (np. koncepcja typów idealnych [2]), opisywanie ich jak najbardziej precyzyjnym językiem (wprowadził wiele do dziś użytecznych pojęć) oraz prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań historyczno-porównawczych.

Swoją teorię socjologiczną Weber buduje na pojęciu działania . Od innych zachowań ludzkich odróżnia je to, że działający podmiot wiąże z nim subiektywny sens. Operacja rozumienia (Verstehen) jest możliwa tylko w odniesieniu do działań racjonalnych. Weber wierzył jednak, że człowiek w większości przypadków nie zachowuje się racjonalnie. Dlatego też postulował badanie ludzkich zachowań poprzez zestawianie ich z w pełni racjonalnymi i logicznie spójnymi typami idealnymi. Badacz miał wyciągać wnioski na podstawie różnic między typem idealnym, a faktycznym działaniem. W odniesieniu do działań afektywnych, opierających się na stanach uczuciowych, pomocna jest też empatia , do tradycjonalnych zaś - pamięć historyczna.

Pojęcie działania racjonalnego jest kluczem do zrozumienia procesu racjonalizacji, charakterystycznego dla kultury zachodniej. Nastawienie na racjonalność jest tym, co wyróżnia etykę protestancką rozwijaną przez wywodzący się z kalwinizmu purytanizm . W pracy Etyka protestancka i duch kapitalizmu przedstawił pogląd, że to właśnie etyka jest źródłem ekonomicznej przewagi krajów protestanckich nad katolickimi (opublikowana w 2009 roku praca Davide Cantoni nie potwierdziła takiego związku[3][4]).

Weber stawia tezę, że kierunkiem rozwoju społeczeństwa zachodniego jest odchodzenie od tradycji i rozszerzenie obszarów, w których dominuje myślenie i działanie o charakterze racjonalnym. Proces ten Weber określał jako odczarowywanie świata - niszczenie świata opartego na magii. Wyrazem tych przekonań są zwłaszcza analizy Webera dotyczące biurokracji . Słynna jest jego teza o wyższości protestanckich świąt Wielkiej Nocy nad katolickim Bożym Narodzeniem.

Weber a sprawa polska

Weber był aktywnym ideologiem działań skierowanych przeciw Polakom i kulturze polskiej na ziemiach znajdujących się pod panowaniem pruskim. Uważał, iż Polacy zachowując swoją tożsamość nie mogą być obywatelami państwa niemieckiego, które powinno być w jego przekonaniu oparte na wspólnej kulturze (Kulturstaat). Popierał w związku z powyższym publicznie zdecydowane działania germanizacyjne w wymiarze administracyjnym, ekonomicznym i kulturowym. Aktywnie wspierał swoimi wystąpieniami " Hakatę " dostarczając jednocześnie jej ideologom naukowych uzasadnień. W późniejszym okresie wyrażał także opinie o nieprzystawalności do niemieckiej tożsamości katolików i Żydów [5]

Przypisy

 1. Biografia Webera na stronie sociologie.akcja.pl
 2. zob. Paweł Załęski Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, Kultura i Społeczeństwo nr 224, Warszawa 2003
 3. Davide Cantoni: The Economic Effects of the Protestant Reformation: Testing the Weber Hypothesis in the German Lands . 2009.
 4. Damian Thompson: Has the theory of the Protestant work ethic just collapsed? . Daily Telegraph, 2009.
 5. Gary A. Abraham, "Max Weber: Modernist Anti-Pluralism and the Polish Question", New German Critique, No. 53. (Spring - Summer, 1991), pp. 33-66.

Zobacz też

Bibliografia

 • Szkice z socjologii religii, tł. Jerzy Prokopiuk , Henryk Wandowski, Wyd. Książka i Wiedza, wyd. I: 1984, wyd. II: 1995, s. 303,
 • Polityka jako zawód i powołanie, wyd. I i II: Warszawa 1987, 1989, tł. Piotr Egel i Michał Wander, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Marek Dębski (pseud.), Niezależna Oficyna Wydawnicza, s. 140; wyd. III: przedm., wstęp i oprac. Zdzisław Krasnodębski , tł. Andrzej Kopacki, Paweł Dybel, Warszawa 1998, Wyd. Znak, s. 301, (wybór z Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik)
 • Etyka protestancka a duch kapitalizmu, wyd I: tł. Jan Miziński, Lublin 1994, Wyd. Test, s. 195, ; wyd II: Warszawa 2010, tł. Bogdan Baran i Piotr Miziński, Wydawnictwo Fundacji Aletheia , , s. 316 (na podstawie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1905 )
 • Zdzisław Krasnodębski , M. Weber, Warszawa 1999, Wyd. Wiedza Powszechna s.220, (biografia Maxa Webera - w serii Myśli i ludzie - z wyborem pism)
 • Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych., wyd. I: Kraków 2000 (w osobnych tomach, tom 1: Taoizm i konfucjanizm, , tom 2: Hinduizm i buddyzm, , tom 3: Starożytny judaizm, ), wyd. II: Kraków 2006, Wyd. Nomos,
 • Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tł. Dorota Lachowska, Warszawa 2002, Wyd. PWN, s. 1124, (Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 1922 )
 • Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004, Wyd. Poznańskie, s. 328,

Linki zewnętrzneInne hasła zawierające informacje o "Max Weber":

Oddychanie komórkowe ...

1411 ...

Nowa Anglia ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...

1986 ...

Płucnica ...

1467 ...

1863 ...

Warstwa społeczna Warstwa społeczna - pojęcie warstwy społecznej wprowadził Max Weber . Pojęcie można rozumieć na trzy sposoby:1. Część klasy , czyli grupa ...

Mikołajki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Max Weber":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 20) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

Wiązania chemiczne w świetle mechaniki kwantowej (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie