Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Materia (filozofia)

Materia (filozofia)

Materia ( łac. materia) to byt rozciągający się w przestrzeni i w czasie , chociaż położenie obiektów materialnych nie musi być jednoznacznie określone. Materia jest jednym z podstawowych pojęć , jednak od początków filozofii była rozpatrywana i rozumiana w różny sposób.

Nazwa materia została wprowadzona do filozofii wraz z innymi terminami łacińskimi dopiero w okresie hellenistycznym ( III - I w. p.n.e. ).

Spis treści

Historia

Starożytność

W jońskiej filozofii przyrody Anaksymander rozpatrywał ogólne prawa przekształcania się przyrody , a mianowicie prawa ruchu, który jest nieodłączny od materii.

Empedokles zerwał z monizmem poprzednich filozofów, do których są zaliczani Tales z Miletu , Anaksymenes , Heraklit , Ksenofanes , przyjmując jako podstawowe składniki przyrody cztery żywioły : wodę , powietrze , ziemię i ogień .

W tym pierwszym okresie filozofii (do V w. p.n.e. ) pojęcie materii nie było jeszcze sprecyzowane, ani stosowane, wymienione żywioły traktowano jako podstawowe zasady ( arche ) przyrody, toteż określanie tych filozofów jako materialistów w dzisiejszym rozumieniu nie znajduje uzasadnienia.

Platon uważał, że przyroda stanowi jedność elementów materialnych i pierwiastków idealnych oraz duchowych. Świat został zbudowany z istniejącego już przedtem tworzywa. Wszechświat powstał za sprawą Demiurga z nieokreślonej, bezkształtnej materii. W ten sposób Platon wprowadził nową koncepcję materii, którą uważał za abstrakcyjny składnik ciał .

Arystoteles rozróżniał w każdym obiekcie formę i materię. Materia (inaczej: materia pierwsza ) nie istnieje samodzielnie, jest tylko podłożem zjawisk i przemian, bezpostaciowym, bezkształtnym tworzywem, z którego powstają byty w wyniku kształtowania jej przez formę substancjalną właściwą dla danej klasy bytów i dla danego indywidualnego bytu.

Średniowiecze

Tomasz z Akwinu nauczał, że istotą substancji cielesnych jest forma i materia . Był to pogląd wspólny z Arystotelesem, zwany hilemorfizmem .

Czasy nowożytne

Kartezjusz głosił, że przymiotem ciała jest rozciągłość. Ponieważ właściwością rozciągłości jest podzielność, Kartezjusz nie akceptował teorii atomizmu , odnowionej za jego czasów.

Gottfried Wilhelm Leibniz twierdził, że ciała są materialne, rozciągłe i podzielne. Jednak ciała traktował jako zjawiska .

Materia nie może zginąć. Antoine Lavoisier ( 1743 - 1794 ).

XX i XXI wiek

W 1908 roku Włodzimierz Lenin w swoim dziele Materializm a empiriokrytycyzm podał następującą definicję materii:

Materia jest filozoficzną kategorią, która dana jest człowiekowi we wrażeniach, którą nasze wrażenia kopiują, fotografują, odzwierciedlają, a która istnieje niezależnie od nich

W związku z rozwojem badań fizycznych nad cząstkami elementarnymi filozofia przejęła stanowisko fizyki w rozumieniu czym jest oraz czym nie jest materia.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Materia (filozofia)":

Sztuka ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Antanas Smetona ...

Walka ...

Nowa Anglia ...

Wojciech Brudzewski ...

Ignacy Hołowiński ...

Ludwik XVIII ...

Neoplatonizm ...

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Materia (filozofia)":

008b. Grecja (plansza 18) ...

010c. Rzym (plansza 4) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie