Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych.

Do materiałów archiwalnych zalicza się m.in. następujące rodzaje dokumentów wytwarzanych przez w/w jednostki:

 • statuty, regulaminy, schematy organizacyjne,
 • protokoły z posiedzeń organów kolegialnych,
 • sprawozdania, plany, analizy,
 • dokumentację kadrową w przypadku osób mających znaczenie dla regionu lub kraju,
 • księgi stanu cywilnego,
 • rejestry publiczne (hipoteki; notariaty, rejestry zastawów),
 • akta sądowe,
 • oryginały map, planów,
 • dokumentację techniczną o istotnym znaczeniu,

a także:

Szczegółowe zasady postępowania z współcześnie powstającymi materiałami archiwalnymi określają: Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 (z późn. zmianami) i akty wykonawcze do niej. Teksty tych przepisów dostępne są na stronach internetowych archiwów państwowych .

Zobacz też

Bibliografia

 • Archiwistyka praktyczna dla archiwów zakładowych, pod red. St. Kłysa, Poznań 1986.
 • Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, pod red. Z. Pustuły, Warszawa 2001.


Inne hasła zawierające informacje o "Materiały archiwalne":

Wszystkich Świętych ...

Dzień Zaduszny ...

Brno ...

Zaplecze ...

Taylor Swift ...

Związek organiczny ...

Benedykt Dybowski ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Klaudiusz Ptolemeusz ...

Przemysł chemiczny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Materiały archiwalne":

01 Znaki drogowe - znaki nakazu (plansza 23) ...

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 1 (plansza 16) ...

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 1 (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie