Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa

Masa cząsteczkowa, często mylona z masą molową , to masa:

Masa cząsteczkowa wyrażana jest w atomowych jednostkach masy (tzw. unit); jednostka ta równa jest jednej dwunastej masy atomu izotopu węgla 12C.

Masę cząsteczkową nazywano dawniej ciężarem cząsteczkowym (nie jest to obecnie polecane).

W praktyce, w związku z trudnościami technicznymi w wyrażaniu rzeczywistych mas cząsteczkowych, stosuje się tzw. względne masy cząsteczkowe - które oblicza się jako sumę względnych mas atomowych tworzących ją atomów . Względna masa cząsteczkowa jest wielkością bezwymiarową, którą należy rozumieć jako wielokrotność masy 1/12 mola izotopu węgla 12C.

Względna masa cząsteczkowa jest stosowana przede wszystkim do obliczeń stechiometrycznych , zaś absolutna masa cząsteczkowa jest wartością czysto teoretyczną, której nie da się właściwie wyznaczyć.

Istnieje również jednostka masy atomowej (u), która jest równa 1/12 masy jednego atomu izotopu 12C i wynosi w przybliżeniu: 1,66054 · 10-27 kg. Jednostkę tę przyjęło się także nazywać daltonem (Da).

W przypadku populacji cząsteczek o różnej masie cząsteczkowej (np. polimerów , mieszanin gazów itp.) stosuje się też pojęcie średniej masy cząsteczkowej (zwanej również molową). Średnia masa molowa może być obliczana jako średnia arytmetyczna lub średnia geometryczna masy poszczególnych cząsteczek w populacji.

W tym pierwszym przypadku nazywa się ją masą cząsteczkową średnią liczbowo i jest ona dana wzorem:

M_{n}={1 \over N}\sum_{i=1}^n N_{i}M_{i}

gdzie Ni to liczba cząsteczek o masie Mi, zaś N to całkowita liczba wszystkich cząsteczek w próbce.

W tym drugim przypadku nazywa się ją masą cząsteczkową średnią masowo lub wagowo i jest ona dana wzorem:

M_{w}={1 \over m}\sum_{i=1}^n m_{i}M_{i}

gdzie: mi to łączna masa cząsteczek o masie cząsteczkowej Mi, zaś m to masa całej próbki.

po przekształceniu odpowiada to:

M_{w}={{\sum_{i=1}^n N_{i}M_{i}^{2}} \over {\sum_{i=1}^n N_{i}M_{i}}}

Masę cząsteczkową liczbowo średnią można wyznaczać technikami, w których na wynik ma wpływ liczba cząstek - np. w osmometrii, zaś masę cząsteczkową wagowo średnią w technikach, w których na wynik ma wpływ rozmiar cząsteczek, np. w technikach opartych na rozpraszaniu światła.

Ze względu na to, że masa cząsteczkowa średnia liczbowo "preferuje" cząsteczki o mniejszej masie, ale częściej występujące w mieszaninie, zaś wagowo średnia "preferuje" cząsteczki o większej masie, ta pierwsza jest zawsze mniejsza od drugiej.


Inne hasła zawierające informacje o "Masa cząsteczkowa":

Nadciśnienie tętnicze ...

Koszykówka ...

Fosforan wapnia ...

Kwas fosforowy ...

Fruktoza ...

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze ...

Wodorotlenek wapnia ...

Pstrąg tęczowy ...

Armia Czerwona ...

Bóbr europejski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Masa cząsteczkowa":

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 15) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 2) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie