Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Jagiellonowie

portret Władysław Jagiełły

Jagiellonowie - dynastia panująca na Litwie (1377-1401 i 1440-1572), w Polsce (1386-1572), na Węgrzech (1440-1444 i 1490-1526) i w Czechach (1471-1526). Początek dynastii dał Władysław II Jagiełło, wnuk Giedymina i syn Olgierda. Po śmierci ojca objął tron wielkoksiążęcy na Litwie, a po poślubieniu królowej Jadwigi koronowany na króla Polski. Panowanie J.w Polsce i na Litwie skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego króla z tej dynastii Zygmunta II Augusta (1572). Rządy J. na Węgrzech składały się z dwóch okresów 1440-1444, czasy panowania króla polskiego i węgierskiego Władysława III Warneńczyka, i 1490-1526, okres panowania Władysława II Jagiellończyka i jego syna Ludwika II, królów czeskich od 1471. Panowanie dynastii J. na Węgrzech i w Czechach zakończyło się wraz ze śmiercią Ludwika II. Obydwa trony czeski i węgierski przeszły w posiadanie Habsburgów. Długoletnie panowanie J. w Polsce i na Litwie doprowadziło do powstania silnych związków między obydwu państwami i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która przetrwała do czasów rozbiorowych. Rządy dynastii J. w Polsce były okresem świetności państwa, wzrosło znaczenie polityczne Polski w Europie oraz podniósł się stan nauki, kultury i gospodarki. Dokonały się także zmiany ustrojowe. Nastąpiło osłabienie władzy królewskiej, upadek oligarchii magnackiej, powstała demokracja szlachecka. Nastąpiły także zmiany w polskiej polityce zagranicznej. Państwo zaangażowało się w sprawy wschodu i południa Europy. Dość marginesowo traktowano natomiast sprawy wiążące się z odzyskaniem ziem piastowskich


Inne hasła zawierające informacje o "Jagiellonowie":

Zygmunt III Waza ...

Elżbieta Granowska z rodziny królewskiej. Zobacz też Melsztyńscy (ród matki królowej Elżbiety Granowskiej)Przypisy↑ M. Duczmal, Jagiellonowie, Kraków 1996, s. 230. BibliografiaSperka J., Elżbieta z Pilicy Granowska i ...

Jan Konarski ...

Zbigniew Oleśnicki (kardynał) ...

Fryderyk Jagiellończyk ...

Święty Kazimierz ...

Unia lubelska ...

Zygmunt II August ...

Historia Ukrainy ...

Wawel ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Jagiellonowie":

114 a Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 8) ...

111. Polska i Litwa za panowania Jagiellonów (plansza 3) ...

045 Unie Polski w XIV i XV w. (plansza 9) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie