Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Mała Konstytucja z 1992

Mała Konstytucja z 1992

Mała Konstytucja z 1992 - ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Uchwalona przez Sejm kadencji 1991-1993 .

Obowiązywała od 8 grudnia 1992 do 16 października 1997 .

Na jej mocy zostały uchylone przepisy Konstytucji PRL z 1952 roku dotyczące ustroju socjalistycznego i wprowadzone nowe, stanowiące podstawę ustroju politycznego i gospodarki rynkowej. Stanowiła ona, że organami Państwa w zakresie władzy ustawodawczej są Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów , w zakresie władzy sądowniczej - niezawisłe sądy.

Sprecyzowała prerogatywy prezydenta i wprowadziła zasadę kontrasygnaty premiera lub właściwego ministra dla aktów prezydenta. Rząd powoływany był przez prezydenta, ale wymagane było uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Rada ministrów zyskała możliwość wydawania dekretów z mocą ustawy . Prezydent miał możliwość skrócenia kadencji parlamentu , gdy ten uchwali wotum nieufności dla premiera i nie powoła nowego. Znosiła również prawo prezydenta do rozwiązania parlamentu, gdy ten przyjmie ustawę uniemożliwiającą prezydentowi wykonywanie obowiązków.


Inne hasła zawierające informacje o "Mała Konstytucja z 1992":

Biegun północny ...

Mieszko II Lambert ...

Oddychanie komórkowe ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

XVI wiek ...

1972 ...

Antanas Smetona ...

Diakon ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Mała Konstytucja z 1992":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 16) ...

209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 2) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie