Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

ATP

Adenozynotrifosforan, ATP - jeden z nukleotydów w komórce, pełniący funkcję uniwersalnego akumulatora i przenośnika energii.

Funkcje ATP

Jeden z wielu w organizmie związków, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów. Wszystkie procesy energetyczne służą, w końcowym rozrachunku, do tworzenia ATP lub jego redukcji. Związek ten nie jest magazynowany, tylko tworzony na bieżąco.

Ostatnie badania wskazują na funkcje puryn adeninowych pojawiających się w przestrzeni ektocelularnej jako zewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnalizacyjnych aktywujących receptory purynowe. I tak np. ADP pojawiający się na skutek uszkodzenia jest sygnałem przerwania ciągłości naczyń krwionośnych.

ATP natomiast bierze udział w regulacji ciśnienia krwi oddziałując na receptory P2OOO oraz P2Ysa. Efekt działania adenozynotrójfosforanu zależny jest od umiejscowienia tych receptorów. Głównymi mechanizmami uwalniania e-puryn jest egzocytoza oraz transport przez transbłonowe transportery i białka transportujące.

Historia

ATP odkrył w 1939 roku niemiecki chemik Karl Lohmann. Jego funkcję cząsteczki przenoszącej energię w komórce wykazał Fritz Lipmann za co został w 1953 r. uhonorowany nagrodą Nobla. Pierwszą syntezę ATP in vitro przeprowadził w 1948 r. Alexander Todd, co przyniosło temu uczonemu nagrodę Nobla z chemii w 1957 r. Kolejne nagrody Nobla związane bezpośrednio z ATP otrzymali: Peter D. Mitchell (1978) za powiązanie gradientu stężeń jonów wodorowych z syntezą ATP, Paul D. Boyer i John E. Walker (1997) za zbadanie mechanizmu działania syntazy ATP oraz w tym samym roku Jens C. Skou za badania nad pompą sodowo-potasową zależną od ATP.

Właściwości chemiczne

Cząsteczka ATP jest nukleotydem składającym się z zasady azotowej – adeniny połączonej wiązaniem N-glikozydowym z cząsteczką cukru – rybozy i trzech reszt fosforanowych połączonych ze sobą dwoma wiązaniami bezwodnikowymi. Reszty fosforanowe są oznaczane w ogólnie przyjętej notacji greckimi literami α, β i γ. Źródłem energii w większości procesów biochemicznych przebiegających z udziałem ATP jest hydroliza wiązania bezwodnikowego pomiędzy resztami β i γ zgodnie z równaniem reakcji:

ATP + H2O → ADP + Pi

W wyniku tego procesu powstaje cząsteczka ADP oraz anion fosforanowy (Pi).
Rzadziej dochodzi do rozpadu ATP na AMP i pirofosforanu w wyniku hydrolizy wiązania bezwodnikowego pomiędzy resztami α i β:

ATP + H2O → AMP +PPi

Wydziela się przy tym więcej energii niż przy dwóch rozpadach ATP do ADP.
Występowanie rybozy (brak deoksyrybozy) w tak ważnej dla procesów życiowych cząsteczce jest uważane za relikt świata RNA.


Inne hasła zawierające informacje o "ATP":

Oddychanie komórkowe procesie utleniania związków organicznych pojawia się częściowo w postaci związku wysokoenergetycznego – ATP , który może być wykorzystany do przeprowadzania reakcji chemicznych zachodzących w komórce ...

Kwas fosforowy ważną rolę buforową w płynach ustrojowych, energetyczną ( bezwodnikowe wiązania wysokoenergetyczne, np. w ATP i fosfokreatynie ) oraz regulatorową ( fosforylacja lub defosforylacja białek uaktywnia je biologicznie).Przypisy↑ ...

Mioglobina mm Hg , mioglobina uwalnia zmagazynowane cząsteczki O2 i pozwala mitochondriom na syntezę ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej .Kluczową rolę w wiązaniu tlenu przez mioglobinę pełni ...

Aktyna pośrednich cytoszkielet komórki eukariotycznej . Nazwa nawiązuje do jej zdolności do stymulacji hydrolizy ATP . Aktyna występuje w dwóch postaciach: globularnej (G-aktyna o masie 42 kDa ) ...

Fototrofia słonecznego jako źródła energii potrzebnej do produkcji nośników energii użytecznej biologicznie (najczęściej ATP ). Odmienną strategią jest chemotrofia, tj. wykorzystywanie energii chemicznej utleniania . Organizmy zdolne ...

Ryboza o wzorze sumarycznym : C5H10O5. Wchodzi w skład rybonukleozydów , nukleotydów (np. AMP , ADP , ATP , GTP , CTP , UTP), dinukleotydów (np. NAD , NADP, FAD ), kwasu rybonukleinowego (RNA), ...

2006 zwyciężyła Justine Henin-Hardenne , pokonując Amélie Mauresmo 6:4 6:3 12 - 19 listopada – turniej finałowy ATP Masters w Szanghaju wygrał Roger Federer pokonując Jamesa Blake'a 6:0 6:3 ...

Nagrody Silesia Nagroda im. Księdza Józefa Tischnera SportPiłka nożna Piłkarz Roku FIFA Puchar Świata Złota Nike Złota Piłka Tenis Nagrody ATP Tour Nagrody WTA Tour polskie Polski Sportowiec Roku Boks Nagroda imienia Aleksandra Rekszy Lekkoatletyka Złote Kolce Piłka nożna Złote Buty Orange ...

Cykl kwasu cytrynowego 3 cząsteczki NAD i jedna FAD , powstaje też cząsteczka guanozynotrifosforanu ( GTP , równoważnik ATP ), sumarycznie daje to 12 cząsteczek ATP zysku z jednej cząsteczki Acetylo-CoA .Spis ...

Łańcuch oddechowy oksydacyjnej jest utlenianie NADH i FADH 2 oraz zatrzymywanie uwolnionej energii w cząsteczce ATP . U eukariotów transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna zachodzą w wewnętrznej błonie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "ATP":

Budowa i rola części czynnej układu ruchu (plansza 4) nadmiernego wysiłku, mioglobina uwalnia zmagazynowane cząsteczki O2 i pozwala mitochondriom na syntezę ATP. ...

Komórka (plansza 21) height=380 width=770 > Mitochondria – fabryki energii Mitochondria dostarczają energii użytecznej biologicznie w postaci ATP. ATP (adenozynotrifosforan) nazywany jest uniwersalnym akumulatorem i przenośnikiem energii, głównym jego ...

Komórka (plansza 22) e height=380 width=770 > Budowa ATP Cząsteczka ATP jest związkiem składającym się z zasady azotowej – adeniny (1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie