Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

mózg

mózg - u kręgowców największe skupisko komórek nerwowych (neuron) stanowiące zespół najwyższych ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy. Mózg jest położony w mózgoczaszce. Mózg rozwija się z 3 pęcherzyków pierwotnych: przodomózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia, z których powstaje 5 pęcherzyków wtórnych, będących zawiązkami 5 części mózgu: kresomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia, móżdżku i rdzenia przedłużonego. Wewnątrz mózgu znajduje się układ komór mózgowych, powierzchnię okrywają opony mózgowo-rdzeniowe. Według często stosowanego podziału fizjologiczno-klinicznego terminem mózg określa się kresomózgowie, półkule mózgowe połączone ciałem modzelowatym i jądra podstawy, a pozostałe części mózgu, poza móżdżkiem, jako pień mózgu. Kresomózgowie, pień mózgu i móżdżek łącznie, są zwane mózgowiem. Zewnętrzną część półkul mózgowych tworzy kora mózgowa, najwyższa hierarchicznie część mózgu, wewnętrzny trzon półkul stanowi istota biała, złożona z włókien nerwowych, wśród których mieszczą się jądra podstawy. Zalicza się do nich m.in. ciało prążkowane, funkcjonalnie należące do układu poza piramidowego. W skład pnia mózgu wchodzi wzgórze, ważna stacja przekaźnikowa dla impulsów biegnących do kory mózgowej i jąder podstawy, podwzgórze, kierujące reakcjami popędowymi, utrzymaniem homeostazy, czynnościami autonomicznego układu nerwowego, oraz śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony, zawierające m.in. jądra nerwów czaszkowych. W pniu mózgu występują tzw. nieswoiste struktury mózgu, których znaczenie polega na wytwarzaniu odpowiedniej czynnościowej gotowości kory mózgowej. Odgrywają decydującą rolę w mechanizmie czuwania, snu, uwagi i habituacji. Zalicza się do nich twór siatkowaty i nieswoisty układ wzgórkowy. W rozwoju filogenetyk mózgu zwraca uwagę stopniowe powiększanie się kresomózgowia, zwłaszcza półkul mózgowych, które u naczelnych przeważają nad resztą mózgu. Masa mózgu dorosłego człowieka wynosi średnio 1200–1500 g i jest zależna m.in. od płci, wieku i masy ciała.

mózg


Inne hasła zawierające informacje o "mózg":

Tadeusz Boy-Żeleński ...

Układ nerwowy przełącza się na komórki ruchowe u kręgowców, to rdzeń kręgowy i pień mózgu. Dlatego też w tym przypadku mówi się o odruchach rdzeniowych i ...

Dopamina postaci i faz wstrząsów w dawce 2-5 μg/kg m.c./min. Nie przekracza bariery krew-mózg , dlatego nie można wywołać uczucia euforii poprzez bezpośrednie podanie dopaminy (głównie ...

Hipertermia Celsjusza ), który wymaga podjęcia kroków ochładzających organizm, w przeciwnym wypadku grozi uszkodzeniem mózgu lub nawet śmiercią .Objawy hipertermiiosłabienie organizmu bóle i zawroty głowy mdłości zaburzenia widzeniaSpis treści1 Hipertermia ...

Kaszalot 1851 roku. Spośród wszystkich żyjących obecnie na Ziemi zwierząt, kaszalot ma największy mózg oraz wydaje najgłośniejszy dźwięk (rodzaj klikania). Funkcje tego dźwięku nie są ...

Głowa kończyną górną .Kostne rusztowanie głowy stanowi czaszka (cranium), zapewniająca ochronę zawartego w niej mózgu (cerebrum). W obrębie przedniej części czaszki, tzw. trzewioczaszki, osadzony jest narząd ...

Trepanacja kości ( długich , kręgów , zębów ). Trepanacja czaszki polega na wykonaniu otworu odsłaniającego opony mózgowe i mózg .Przeczytaj ! ...

Procesy poznawcze do osoby. Zagadnienie bazuje m.in. na danych z zakresu neurobiologii (pokazujących, że mózg oddzielnie przetwarza informacje o tym, co postrzega i o tym, gdzie ...

Teoria Cannona Barda centralnych teorii emocji . Jako podstawę emocji teoria ta wskazuje zmiany w obszarze mózgu zwanej jądrami wzgórza ( łac. thalamus).Spis treści1 Wyjaśnienie teorii Cannona-Barda2 Teoria Cannona-Barda ...

Układ limbiczny Układ limbiczny, układ rąbkowy, układ brzeżny – układ struktur korowych i podkorowych mózgu , biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonalnych takich ...


Inne lekcje zawierające informacje o "mózg":

Układ nerwowy (plansza 10) w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma długość około 45 cm. Podobnie jak mózg jest otoczony trzema oponami. Od rdzenia kręgowego odchodzą nerwy rdzeniowe będące ...

Zmysł wzroku (plansza 13) patrzenia obu oczu – każde oko widzi inaczej ten sam przedmiot, a mózg łączy te obrazy w jedną całość. Stąd powstający obraz w mózgowiu ...

Zmysł wzroku (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie