Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kanclerz

kanclerz - w średniowieczu była to osoba kierująca kancelarią panującego i nadzorująca politykę zagraniczną. W dawnej Polsce był to jeden z najwyższych urzędników kraju. Kanclerz wielki koronny kierował kancelarią monarchy, był członkiem rady królewskiej i odpowiadał za politykę zagraniczną. Istniał również urząd kanclerza wielkiego litewskiego. Urzędnik ten posiadał podobny zakres władzy co kanclerz wielki koronny. Przyjęło się, że kancelaria litewska zajmowała się polityką wschodnią, natomiast kancelaria Rzeczypospolitej – polityką z państwami zachodnimi. Urzędy te zostały ostatecznie zlikwidowane w 1795 roku, po trzecim rozbiorze Polski. Współcześnie kanclerz to tytuł szefa rządu w Niemczech. Do kompetencji kanclerza należy: formowanie rządu, określanie jego struktury i zadań, ustalanie wytycznych polityki rządu i administracji, zwoływanie i przewodniczenie obradom gabinetu oraz reprezentowanie rządu na zewnątrz. Zgodnie z konstytucją kanclerz federalny określa kierunki polityki. W ramach tych wytyczonych kierunków ministrowie federalni samodzielnie i na własną odpowiedzialność kierują swoimi resortami. Silna pozycja kanclerza wynika z konstruktywnego wotum nieufności. Oznacza to, że kanclerz ponosi odpowiedzialność przed parlamentem, a ten może go odwołać tylko wtedy, gdy ma już kandydata na jego następcę. System kanclerski występuje również w Austrii. Z kolei w Wielkiej Brytanii Lord Kanclerz przewodniczy Izbie Lordów, Wymiarowi Sprawiedliwości oraz Wydziałowi Spraw Konstytucyjnych. Natomiast Skarbem Królewskim zajmuje się Kanclerz Skarbu. Ponadto tytuł kanclerza posiada sekretarz w kurii biskupiej (kapłan lub świecki), który zajmuje się ogółem spraw kurialnych.


Inne hasła zawierające informacje o "kanclerz":

1499 w Wilnie (między Koroną a Litwą ). Urodzili się 15 stycznia – Samuel Maciejowski , kanclerz wielki koronny, biskup krakowski (data sporna lub przybliżona) (zm. 1550 ) 31 marca ...

XVI wiek - hiszpański żołnierz i założyciel Jezuitów. Ł Jan Łaski ( 1456 - 1531 ) - prymas Polski, kanclerz wielki koronny, autor Statutów Łaskiego Jan Łaski ( 1499 - 1560 ) - duchowny katolicki, potem ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

1411 Urodzili sięNa razie brak wpisów. Zmarli Mikołaj Kurowski , biskup kujawski i poznański oraz kanclerz koronny (ur. ok. 1360 ). Polska 1386 Władysław II Jagiełło 1434 Król Anglii 1399 Henryk IV 1413 Władcy Azteków 1395 Huitzilíhuitl 1417 Król Aragonii i Walencji ,hrabia ...

David Garrick ...

1731 pisarz angielski, prekursor nowożytnej powieści (ur. 1660 ) 28 kwietnia – Jan Stanisław Jabłonowski , kanclerz wielki koronny , pisarz polityczny i poeta (ur. 1669 ) 7 września – Eudoksja ...

1977 prom Pomerania . 27 czerwca – do Warszawy przybył z wizytą przewodniczący SPD – kanclerz Willy Brandt . 10 lipca – wizyta w Polsce sekretarza generalnego ONZ Kurta ...

Straż Praw przewodniczący) prymas (jako głowa duchowieństwa i przewodniczący KEN )pięciu ministrów : Pieczęci do spraw wewnętrznych ( kanclerz ), Pieczęci do spraw zagranicznych ( drugi kanclerz ), policji ( marszałek wielki koronny ), wojny ...

Kulturkampf powszechnie określa się wydarzenia w Cesarstwie Niemieckim w latach 1871–1878, kiedy to kanclerz Otto von Bismarck usiłował doprowadzić do ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego w ...

1467 (zm. 1536 ). Jan Haller , księgarz, wydawca, właściciel drukarni w Krakowie (zm. 1525 ) Krzysztof Szydłowiecki , kanclerz wielki koronny , wojewoda krakowski (zm. 1532 ) ZmarliBunsei, japoński malarz Polska 1447 Kazimierz IV Jagiellończyk 1492 KsiążęAlbanii 1443 Gjergj ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kanclerz":

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 11) ...

119b Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 15) na froncie rosyjskim. Koronę Polską reprezentował Krzysztof Grzymułtowski (wojewoda poznański) i litewski kanclerz – Marcjan Ogiński. Jego treść stanowił traktat z Andruszowa, a dodatkowo ...

139 Wiosna Ludów. Zjednoczenie Niemiec i Włoch (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie