Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Logografowie jońscy

Logografowie jońscy

Logografowie jońscy – najstarsi kronikarze greccy z VI i V wieku p.n.e., poprzednicy uznanego za "ojca historii ", Herodota z Halikarnasu . Zwracali się oni ku badaniom przyrodniczym, geograficznym i historycznym, opisując dzieje minione, chociaż nie byli historykami w dzisiejszym rozumieniu.

Kadmos z Miletu , Akusilaos z Argos, Ferekydes z Leros, Hekatajos z Miletu i wielu innych, których dzieła zaginęły, opierali się niemal wyłącznie na własnych spostrzeżeniach i ustnych przekazach mieszkańców zwiedzanych krain. W swych pracach częstokroć nawiązywali do eposu (jak np. zaginiony historyczny epos Chojrilosa o wojnach perskich pt. Perseis), opowiadali o zakładaniu miast, podawali genealogie panujących rodów arystokratycznych, opisywali obyczaje poznawanych ludów i niezwykłe zjawiska przyrodnicze spotykane w odległych krajach, lecz nie dociekali istoty zjawisk, nie badali prawdziwości przekazywanych im opowieści i nie przekazywali dziejów poznawanych krain.

Logografowie tym różnili się od historyków, że nie odróżniali faktów od fikcji. Nie badali źródeł uzyskiwanych informacji, lecz powielali je bez poddania analizie uzyskiwanych informacji. Pierwszym, który tego dokonał, porównując i urealniając informację był Herodot, uznany powszechnie za "ojca historii" i w tym sensie wykraczający poza wąskie ramy "logografii jońskiej".

Bibliografia

  • C. McEvedy, The Penguin Atlas of Ancient History, Middlesex 1976
  • N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Logografowie jońscy":

Herodot ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) ...

Filozofia przedsokratejska ...

Historia nauki założył filozoficzną szkołę pitagorejczyków . W dziedzinie geografii i historii duże zasługi położyli Logografowie jońscy , uczeni opisujący odległe obszary świata, historię Greków i innych ludów. ...

Didyma ...

Logografowie jońscy Logografowie jońscy – najstarsi kronikarze greccy z VI i V wieku p.n.e., ...

Tales z Miletu ...

logograf align=justify> Logografowie jońscy - najstarsi kronikarze greccy z VI i V wieku p.n.e., ...

podróż dziele Anabaza. Pierwszymi jednak podróżnikami zmierzającymi do poznania i opisania świata byli Logografowie jońscy z ich najwybitniejszym przedstawicielem, "ojcem historii" Herodotem. Nie sposób też ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Logografowie jońscy":

008. Eleaci i paradoksy (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie