Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Lignina

Lignina

Fragment struktury ligniny, której struktura chemiczna jest bardzo zmienna i gatunkowo specyficzna.

Lignina (drzewnik) - jeden z podstawowych składników drewna (obok celulozy i hemiceluloz ). Jest substancją lepiszczową, powodującą zwartość struktury komórek drewna. Nadaje drewnu wytrzymałość na ściskanie i utrzymuje jego sztywność. Eliminacja ligniny (fachowo zwana delignifikacją), poprzez dodatek związków sodu ( ługu warzelnego - związku silnie alkalicznego ), z drewna prowadzi do zmiękczenia substancji drzewnej, co jest procesem niezbędnym podczas produkcji papieru .

Lignina jest polimerem , którego monomerami są związki organiczne będące pochodnymi aromatycznych alkoholi fenolowych. Są to alkohol koniferylowy , alkohol synapinowy, alkohol kumarylowy. Struktura chemiczna ligniny jest usieciowana wiązaniami eterowymi i kowalencyjnymi węgiel-węgiel (C-C).

Rozkład ligniny przeprowadzają grzyby, poprzez wytworzenie białej lub brunatnej zgnilizny. Najbardziej typowymi monomerycznymi produktami rozkładu ligniny są wanilina i kwas wanilinowy . Lignina jest jednym z ważnych źródeł aromatycznej części kwasów huminowych gleb, torfów, lignitów i węgli. W wyniku niepełnego rozkładu ligniny następuje wzbogacenie gleby również w związki azotowe.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Lignina":

Grzyby ...

Biopolimery ...

Błonnik ...

Rośliny ...

Enzymy wysycenia dla reakcji enzymatycznej ukazująca zależność szybkości reakcji (V) od stężenia substratu ()gdzie: V0 – szybkość początkowa, S – stężenie substratu, Km – stała ...

Dąb szypułkowy ...

Tampon - zwitek (kłąb) chłonnego materiału ( gąbki , waty ), zwykle pochodzenia naturalnego ( bawełna , wełna , Lignina ), używany jako materiał opatrunkowy lub narzędzie do nanoszenia substancji płynnych (np. ...

Ściana komórkowa ...

Komórka ...

Puchowiec pięciopręcikowy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Lignina":

Budowa komórki eukariotycznej - część VIII - ściana komórkowa (plansza 9) wymianę substancji z otoczeniem i prowadzi do obumierania protoplastu. Związkami inkrustującymi mogą być: Lignina – proces wówczas nazywa się drewnieniem (lignifikacją) węglan wapnia, krzemiany lub szczawiany ...

103. Budowa i funkcje komórek cz.2 (plansza 12) elementami szkieletu celulozowego, w wyniku czego odkładana jest np. CaCO3, SiO2 lub Lignina (drzewnik - drewniane ściany). ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie