Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Liga Polskich Rodzin

Liga Polskich Rodzin

Liga Polskich Rodzin
Lider Witold Bałażak
Data założenia 21 kwietnia 2001
Adres siedziby ul. Hoża 9,
04-017 Warszawa
Ideologia polityczna narodowy konserwatyzm , narodowa demokracja , eurosceptycyzm
Deklarowane
poglądy gospodarcze
solidaryzm , częściowy autarkizm
Liczba członkówok. 6000 (styczeń 2008 )
Członkostwo
międzynarodowe
brak
Europejska Grupa
Parlamentarna
ostatnio niezrzeszeni, wcześniej Niepodległość i Demokracja oraz Unia na rzecz Europy Narodów
Młodzieżówka Ruch Młodych LPR (w latach 2001–2006 Młodzież Wszechpolska )
Barwy      biel
      czerwień
     lazur ( błękit )
Obecni posłowie0
Obecni senatorowie0
Obecni eurodeputowani0
strona oficjalna

Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna , powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego , których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski , Ruch Katolicko-Narodowy , Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski .

Organizacją młodzieżową, która pomogła utworzyć LPR i z nią współpracowała, była Młodzież Wszechpolska (reaktywowana 2 grudnia 1989 przez byłego prezesa LPR – Romana Giertycha ). W związku z ujawnianymi coraz liczniej skandalami dotyczącymi tej organizacji, 12 grudnia 2006 Roman Giertych odciął się od MW, jako młodzieżówkę partii powołując Ruch Młodych LPR .

Ze stronnictwem związany jest miesięcznik "Racja Polska".

Spis treści

Program polityczny

Początkowo partia, ze swoim programem, nawiązywała do myśli przedwojennego obozu narodowo-demokratycznego i jego najbardziej znaczącego przedstawiciela – Romana Dmowskiego . W 2006 lider LPR – Roman Giertych – odciął się jednak od dziedzictwa Dmowskiego[1].

W polityce zagranicznej, ugrupowanie postuluje poszerzanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi , Rosją oraz państwami Unii Europejskiej . Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (któremu partia była przeciwna), opowiada się za współpracą w jej ramach ale na równych prawach i warunkach, sprzeciwia się dalszej integracji europejskiej oraz pomysłom federacyjnym, które ograniczają suwerenność poszczególnych państw. Z tego powodu partia odrzuca przyjęcie wspólnej waluty euro oraz jakiejkolwiek konstytucji europejskiej.

W sferze obyczajowej i kulturowej partia ma charakter konserwatywny , akcentując tradycję katolicką . Dlatego sprzeciwia się różnym postulatom (głoszonym głównie przez partie lewicowe), do których należy m.in.: legalizacja eutanazji , rejestracja związków homoseksualnych , legalizacja tzw. " narkotyków miękkich" oraz rozdział państwa od Kościoła . Opowiada się natomiast za całkowitym zakazem wykonywania aborcji , tłumacząc to ochroną życia od momentu poczęcia.

Program gospodarczy ugrupowania ma charakter socjalny i protekcjonistyczny; skupia się na ochronie rynku polskiego, szczególnie przed udziałem zagranicznego kapitału oraz wykupem polskiej ziemi przez cudzoziemców. Popiera częściową prywatyzację dokonywaną przez polski kapitał, podkreślając zachowanie przez państwo kontroli nad strategicznymi dziedzinami gospodarki. Partia postuluje również tworzenie ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych.

Stronnictwo jest przeciwne zniesieniu poboru do wojska i wprowadzeniu armii zawodowej. Nie popiera rozwiązania Senatu i likwidacji powiatów . Akcentuje natomiast konieczność zwiększenia uprawnień samorządów, szczególnie gminy , widząc w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie narodowej tożsamości i suwerenności.

LPR postuluje również: wprowadzenie kary śmierci dla osób mordujących dzieci poniżej 15 roku życia z podłożem seksualnym, utrzymanie finansowanej ze środków publicznych edukacji i służby zdrowia oraz upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb specjalnych.

Historia LPR

Geneza nazwy Liga Polskich Rodzin

Polskie środowiska narodowe zawsze odwoływały się do tradycji dziewiętnastowiecznych założycieli ruchu narodowego. Pierwszymi narodowymi organizacjami politycznymi były:

  • Liga Polska (1887–1893), założona na emigracji w Szwajcarii,
  • Liga Narodowa (1893–1928), założona na terenie zaboru rosyjskiego.

Na przełomie XX i XXI wieku działacze narodowi zaczęli nawiązywać do tych nazw tworząc kolejno dwa nowe ugrupowania polityczne:

Obie organizacje powstawały w atmosferze wzajemnego konfliktu i odwołując się do tych samych środowisk. Założyciele nowej partii politycznej Liga Polskich Rodzin skorzystali z nazw obu ugrupowań łącząc je w swoją nazwę. Do tworzenia LPR nie dopuścili jednak wielu działaczy z obu organizacji (np. Jana Pyszko z Ligi Polskiej, Henryka Goryszewskiego z Ligi Rodzin, itd.).

Powstanie partii Liga Polskich Rodzin

Oficjalną datą powstania partii jest 5 maja 2001 (kiedy to przeprowadzono I Kongres LPR), jednak decyzję o jej powołaniu podjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w dniu 21 kwietnia 2001. Oficjalnie SND przyjęło nową nazwę podczas Kongresu. 19 maja 2001 na posiedzeniu Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego poparto utworzenie LPR. Jednak część działaczy ruchu narodowego niezadowolona z funkcjonowania wspólnego ugrupowania podjęła ponownie działalność pod szyldem SN, organizując 15 września 2001 Kongres Nadzwyczajny. Stronnictwo Narodowe kontynuowało odrębną działalność do 31 stycznia 2004, kiedy to przekształcono partię SN w Stowarzyszenie "Stronnictwo Narodowe".

Do Komitetu Wyborczego LPR (pełnomocnik wyborczy – Marek Kotlinowski ) w 2001 przyłączyły się m.in. następujące ugrupowania polityczne:

(data przyłączenia, nazwa partii politycznej, lider ugrupowania)

Wybory parlamentarne

LPR w wyborach
parlamentarnych

2001

W wyborach parlamentarnych w 2001 LPR uzyskała 1 025 148 głosów, tj. 7,87% poparcia, co przełożyło się na 38 mandatów poselskich oraz 2 senatorskie. W wyborach tych na listach LPR znalazły się wszystkie znaczące ugrupowania radykalnej prawicy poza środowiskami skupionymi w konkurencyjnym Komitecie Wyborczym Alternatywa Ruch Społeczny , który zdobył 54 266 głosów, tj. 0,42% i nie uzyskał mandatów parlamentarnych. Sukces jakim było niewątpliwie znalezienie się w parlamencie LPR zawdzięczało głównie nieformalnemu patronatowi wpływowej radiostacji – Radio Maryja . Jednak już wkrótce po wyborach rozpoczął się trwający kilka lat proces stopniowego wycofywania poparcia tego radia dla LPR.

Również niedługo po wyborach poszczególni posłowie LPR zaczęli opuszczać klub parlamentarny w większości tworząc własne koła poselskie. Kolejno powstawały nowe koła:

(data powstania, nazwa koła poselskiego, lider ugrupowania)

Obok odpływu znacznej ilości posłów z klubu LPR dołączyło jednak do niego kilku posłów z innych klubów parlamentarnych. Na koniec kadencji liczył on 19 posłów i 4 senatorów.

2005

W wyborach parlamentarnych w 2005 LPR uzyskała 940 762 głosy, tj. 7,97% poparcia, co przełożyło się na 34 mandaty poselskie oraz 7 senatorskich. Byli politycy LPR zorganizowali w tych wyborach dwie inne listy wyborcze – Ruch Patriotyczny (skupiający ROP , RKN i PdP , który uzyskał 124 038 głosów, tj. 1,05% poparcia) oraz Dom Ojczysty (który uzyskał 32 863 głosy, tj. 0,28% poparcia). Natomiast kandydaci Porozumienia Polskiego startowali tylko w wyborach do Senatu. Żadna z tych organizacji nie zdobyła jednak mandatów parlamentarnych.

5 maja 2006 Liga Polskich Rodzin weszła do koalicyjnego rządu Kazimierza Marcinkiewicza ( PiS-Samoobrona-LPR-Narodowe Koło Parlamentarne ), w którym objęła dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej . Te same stanowiska ministerialne politycy LPR piastowali również w rządzie Jarosława Kaczyńskiego . Członkowie rządu z ramienia LPR zostali zdymisjonowani 13 sierpnia 2007.

2007

10 września 2007 Liga Polskich Rodzin weszła wraz z UPR i Prawicą Rzeczypospolitej w skład porozumienia wyborczego pod nazwą Liga Prawicy Rzeczypospolitej . W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 Komitet Wyborczy LPR zdobył 209 171 głosów, tj. 1,30% poparcia i nie uzyskał mandatów parlamentarnych. Posłowie, którzy opuścili LPR w trakcie kadencji startowali następnie do Sejmu z dwóch list wyborczych: Ruch Ludowo-Narodowy z list Prawa i Sprawiedliwości (skutecznie) oraz Narodowy Kongres Polski z list Samoobrony RP (bezskutecznie).

2008

22 czerwca 2008 LPR wzięła udział w wyborach uzupełniających do Senatu w związku ze śmiercią senatora PiS Andrzeja Mazurkiewicza . Jej kandydatem był były wiceminister edukacji narodowej Mirosław Orzechowski . Uzyskał on 308 głosów, zajmując przedostatnie, 11. miejsce.

Wybory do PE

Przed referendum 7 i 8 czerwca 2003 w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej LPR, jako jedyne z większych ugrupowań politycznych, konsekwentnie opowiadało się przeciw włączeniu Polski do struktur unijnych.

2004

W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2004 Liga Polskich Rodzin uzyskała 969 689 głosów, tj. 15,92% poparcia (drugi wynik w kraju) i 10 mandatów eurodeputowanych. Spośród 10 deputowanych, którzy weszli do Parlamentu Europejskiego z list LPR, jedynie 1 pozostał w partii do końca kadencji, 3 pozostało we frakcji eurosceptyków Niepodległość i Demokracja (w której znajdowali się początkowo wszyscy posłowie Ligi Polskich Rodzin), natomiast 6 przeszło do frakcji Unia na rzecz Europy Narodów .

2009

W 2009 Liga Polskich Rodzin nawiązała współpracę z irlandzkim biznesmenem Declanem Ganleyem (szefem paneuropejskiego stowarzyszenia Libertas ), który założył w Polsce oddział swojego ruchu, partię Libertas Polska . Oba ugrupowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego startowały wspólnie (wraz z kandydatami Naprzód Polsko – częściowo, a także Stronnictwa "Piast" [2], Partią Regionów , ZChN oraz ONP-LP ) w ramach KW Libertas, który nie osiągnął progu wyborczego, uzyskując 1,14% głosów.

Wybory prezydenckie

2005

Oficjalnym kandydatem Ligi Polskich Rodzin w wyborami prezydenckimi został ogłoszony profesor dendrologii Maciej Giertych . Poparcia udzieliła mu Młodzież Wszechpolska . Jego sztab wyborczy został zarejestrowany 8 czerwca 2005. Kandydat zrezygnował z udziału w wyborach 4 października 2005. Maciej Giertych ostatecznie poparł w wyborach kandydata PiSLecha Kaczyńskiego .

2010

24 kwietnia 2010 Rada Polityczna Ligi Polskich Rodzin na posiedzeniu w Warszawie podjęła decyzję o niewystawianiu przez partię swojego kandydata w wyborach prezydenckich , po tym jak Roman Giertych (do którego o start apelował Kongres LPR) nie zdecydował się na kandydowanie. Zarząd Główny partii zdecydował nie udzielać poparcia żadnemu z kandydatów.

Wybory samorządowe

2002

Przed wyborami samorządowymi , które odbyły się w październiku 2002, większość partii wraz ze środowiskiem Kazimierza Kapery " Rodzina-Ojczyzna " utworzyła komitet LPR; natomiast RKN , ROP i ZChN wystartowały w ramach konkurencyjnego komitetu " Razem Polsce ". LPR uzyskała w wyborach do sejmików województw wynik 1 603 081 głosów, tj. 14,36% poparcia – zdobywając 92 mandaty radnych sejmików w skali kraju (czwarty wynik wyborczy). Komitet Wyborczy Wyborców " Razem Polsce " otrzymał 121 841 głosów, tj. 1,09% poparcia i nie uzyskał miejsc w sejmikach województw .

2006

W wyborach samorządowych w listopadzie 2006 LPR uzyskała w wyborach do sejmików województw wynik 568 935 głosów, tj. 4,71% poparcia – zdobywając 11 mandatów radnych sejmików w skali kraju (szósty wynik wyborczy).

2007

W przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego przeprowadzonych 20 maja 2007 LPR wystąpiła wzmocniona przyłączeniem się do niej zbliżonej ideowo partii, jaką było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (pięciu czołowych liderów ZChN, wśród nich działacze z Podlasia, weszło 18 kwietnia 2007 w skład Rady Politycznej LPR). Jednak pomimo tego wsparcia wynik LPR nie poprawił się (a wręcz pogorszył z 4,83% na 4,03%). Ze względu na barierę 5% progu wyborczego LPR ponownie nie została dopuszczona do podziału mandatów radnych w tym województwie.

Poparcie

Wyniki w wyborach parlamentarnych
WyboryPoparcieZmiana punktów procentowychMandaty (Sejm)ZmianaMandaty (Senat)Zmiana
2001 7,87%-38-2-
2005 7,97%
0,10
34
4
7
5
2007 1,30%
6,67
0
34
0
7
Wyniki w wyborach prezydenckich
WyboryKandydatGłosowaniePoparcieUwagi
2005
Maciej Giertych--Kandydat wycofał się
Wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego
WyboryPoparcieZmiana punktów procentowychMandatyZmianaL. miejsc dla Polski
2004 15,92%-10-54
2009 [3]----50

Struktura i działacze

Zarząd Główny

Prezes:

Sekretarz:

  • Mirosław Ciechanowski

Skarbnik:

  • Mieczysława Zalewska

Przewodniczący Kongresu:

Przewodniczący Rady Politycznej:

Pozostali członkowie:

Władze Ligi Polskich Rodzin

Prezesi Zarządu Głównego:

Przewodniczący Kongresu:

Przewodniczący Rady Politycznej:

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego:

LPR w Parlamencie Europejskim (2004–2009)

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

poseł, okręg wyborczy, liczba głosów, przynależność do frakcji na końcu kadencji

Na końcu kadencji:

Wcześniejsi (w nawiasie przynależność partyjna na końcu kadencji):

Posłowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji:

Europosłowie Ligi Polskich Rodzin, oprócz bieżącej działalności, podejmują również inicjatywy, które są szeroko komentowane w kuluarach PE i przez niektórych uważane są za kontrowersyjne. Do takich inicjatyw można zaliczyć:

  • ofiarowanie kancelarii PE na początku kadencji przez europosła Witolda Tomczaka trzech krzyży, które miały zostać powieszone w sali głównej parlamentu,
  • postawienie miniaturowych polskich flag obok miejsc gdzie zasiadają europosłowie LPR (gdy pierwszy raz ustawiono flagi, zostały one usunięte przez niezidentyfikowane do tej pory osoby),
  • zorganizowanie przez posłów LPR wystawy antyaborcyjnej w listopadzie 2005 w budunku Parlamentu Europejskiego w Brukseli . Wystawa została ostro skrytykowana przez posłów socjalistycznych, których oburzyło to, że na wystawie używano porównań aborcji z nazistowskimi obozami koncentracyjnymi .

Maciej Giertych został odwołany z funkcji przewodniczącego delegacji polskiej w grupie Niepodległość i Demokracja po oskarżeniu przez resztę posłów o defraudację środków przeznaczonych na działalność polityczną całej delegacji[4][5].

Posłowie i senatorowie

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji

poseł, okręg wyborczy, liczba głosów

Senatorowie VI kadencji

senator, okręg wyborczy, liczba głosów

Wszyscy senatorowie wybrani z listy LPR tworzyli od 12 grudnia 2006 Senatorski Klub Narodowy .

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

Stan na koniec kadencji:

poseł, okręg wyborczy, liczba głosów

Inni posłowie klubu LPR w Sejmie IV kadencji:

poseł, okręg wyborczy, liczba głosów, przynależność na końcu kadencji

Poseł LPR w Sejmie IV kadencji, który powrócił do Samoobrony RP , wybrany z listy Samoobrony RP:

Senatorowie V kadencji

Stan na koniec kadencji:

senator, okręg wyborczy, liczba głosów

Senator LPR w Senacie V kadencji, który przeszedł do SdPl, wybrany z listy PSL:

Ruch Młodych Ligi Polskich Rodzin

Ruch Młodych Ligi Polskich Rodzin (Ruch Młodych LPR, RM LPR) został utworzony 12 grudnia 2006 przez Romana Giertycha jako endecka młodzieżówka Ligi Polskich Rodzin. Zgodnie z przemówieniem okolicznościowym wygłoszonym przez wicepremiera Rządu RP , od dnia 12 grudnia 2006 ugrupowanie Młodzież Wszechpolska (MW) przestało być zapleczem partii LPR, a miano to zostało powierzone przez premiera Giertycha Ruchowi Młodych LPR jako nowej platformie młodzieży endeckiej[6].

Budową struktur nowej młodzieżówki zajął się Krzysztof Bosak , były prezes MW, który wystąpił ze struktur tego stowarzyszenia. Został on również szefem RM LPR[7][8], jednak 13 czerwca 2008 zrezygnował z członkostwa w partii.

Zobacz też

Przypisy

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Liga Polskich Rodzin":

Dzień Zmarłych ...

Mieszko II Lambert ...

Guwernantka ...

Linköping ...

Wiktor Sukiennicki ...

Władysław Komar ...

Tadeusz Kognowicki ...

Koszykówka ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Liga Polskich Rodzin":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 11) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 12) ...

218b Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie