Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

kość

kość - elementy szkieletu kręgowców zbudowany z tkanki kostnej. Zadaniem kości jest ochrona narządów wewnętrznych (np. kości czaszki, kręgi, kości klatki piersiowej), nadawanie ciału określonego kształtu przez tworzenie rusztowania dla części miękkich, współdziałanie z mięśniami w aparacie ruchu. Od zewnątrz kości są pokryte okostną, na powierzchniach stawowych znajduje się chrząstka. Część zewnętrzną kości stanowi istota zbita, wewnętrzną zaś istota gąbczasta. Wewnątrz kości, często w jamach szpikowych, występuje szpik kostny, a przez tzw. kanały Volkmanna dochodzą do niego z okostnej naczynia krwionośne i nerwy. Pod względem chemicznym kość składa się w 30-50% ze związków organicznych (osseomukoidu i osteoalbuminoidu), w 30-35% ze związków nieorganicznych (mieszanina soli wapniowych) i w 15-40% z wody. Kształt kości jest zależny od ich funkcji w organizmie. Ze względu na kształt kości można podzielić na: kości długie (np. kość ramienna, udowa, promieniowa, piszczelowa), płaskie (np. łopatka, kość biodrowa), krótkie (np. kości nadgarstka, stępu, kręgi), różnokształtne oraz, często ujmowane w osobną kategorię, kości pneumatyczne, zawierające w swoim wnętrzu puste przestrzenie. Kości tworzące szkielet łączą się ze sobą ruchomo (połączenia stawowe) lub ściśle, poprzez więzozrosty, chrząstkozrosty lub kościozrosty. Kości powstają w procesie mineralizacji zawiązków chrzęstnych lub łącznotkankowych (kostnienie). Liczba kości szkieletu wykazuje dużą zmienność, ale u dorosłych osobników poszczególnych gatunków jest raczej stała, np. u człowieka wynosi 206.

Schemat budowy kości (kość długa).


Inne hasła zawierające informacje o "kość":

Układ scalony układy scaloneHybrydowy układ scalonyLampa Loewe 3NF Układ scalony ( ang. integrated circuit, chip, potocznie kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do ...

Przeszczepianie narządów ...

Tytan (pierwiastek) K3286,85 °C Objętość molowa 10,64×10-6 m³/ mol Ciepło parowania 421 kJ/mol Ciepło topnienia 15,45 kJ/mol Ciśnienie pary nasyconej 0,49 Pa (1933 K) Prędkość dźwięku 4140 m/s (293,15 K)Pozostałe dane Ciepło właściwe 520 J/(kg*K) Konduktywność 2,34×106 S /m Przewodność cieplna 21,9 W/(m*K) Potencjały jonizacyjne I. ...

Łopatka przednia (fac. costalis)Lewa łopatka – powierzchnia tylna (fac. dorsalis)Łopatka ( łac. scapula) – kość płaska, w przybliżeniu trójkątna. Odróżnia się na niej powierzchnię przednią – ...

Kręg kręgów krzyżowych , które jeszcze w fazie rozwoju płodowego łączą się w jedną kość krzyżową i 4-5 kręgów guzicznych (ogonowych), co daje łączną liczbę od ...

Osteoporoza urazach (szczególnie niebezpieczne są złamania szyjki kości udowej, ale często łamie się kość ramienna – bliższy odcinek i dalszy k. promieniowej). Profilaktyka i leczenieCelem ...

Kolagen ...

Szkielet wewnętrzny twardych, mało elastycznych pasm, które łączą kości po jednej stronie stawu z kośćmi po drugiej jego stronie.Mała elastyczność wiązadeł i ich powolne gojenie się ...

Chrząstka nasadowa punkty kostnienia , by po zakończonym wzroście chrząstka ta całkowicie przekształciła się w kość. Po zaniku chrząstki nasadowej pozostaje ślad w postaci podwójnej blaszki kostnej, ...

Kości długie długie ( łac . ossa longa) - rodzaj kości , którego długość znacznie przewyższa ich szerokość i grubość. W ich budowie wyróżnia się sztywny trzon (Wewnątrz trzonu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kość":

Budowa i rola części biernej układu ruchu (plansza 24) - podudzie 5 - stopa 6 - palce stopy 7 - śródstopie 8 - stęp 9 - kość piszczelowa 10 - kość strzałkowa 11 - rzepka 12 - kość udowa 13 - ...

Budowa i rola części biernej układu ruchu (plansza 3) ...

Układ mięśniowy (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie