Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Lech Leciejewicz

Lech Leciejewicz

Lech Leciejewicz (ur. 26 stycznia 1931 w Poznaniu ) - prof. dr hab., archeolog mediewista , studiował na Uniwesytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1949 - 1953 ; w latach 1951 - 1954 pracownik Katedry Archeologii Uniwersytetu w Poznaniu, od roku 1954 do przejścia na emeryturę pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN , obecnym Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. W latach 1973 - 2001 wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim i od 1986 - 1999 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach . Członek Polskiej Akademii Umiejętności .

Prowadził badania wykopaliskowe nad starożytną i średniowieczną kulturą Polski, Słowiańszczyzny i Europy . W Polsce kierował m.in. wykopaliskami w Młodzikowie, Poznaniu i Ujściu na terenie Wielkopolski oraz w Kołobrzegu na Pomorzu. Ponadto brał udział w wykopaliskach we Włoszech , Francji , Hiszpanii i Szwecji .

Główne publikacje książkowe:

 • Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1961
 • Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław 1962
 • Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław 1983 (współred. i współautor)
 • Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, Wrocław 1991
 • Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg 2000 (współred. i współautor)
 • Miasta Słowian północnopołabskich, Wrocław 1968;
 • Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1972, 1988, 1990 (red. i współautor)
 • Słowiańszczyzna zachodnia, Wrocław 1976
 • Hońtvjerjo, zběrarjo, burja, rjemjeslnicy. Dawne stawizny Łužicy hač do 11. lětstotka, Budyšin 1982, wersja niemiecka: Jäger, Sammler, Bauer, Handwerker. Frühe Geschichte der Lausitz bis zum 11. Jahrhundert, Bautzen 1982, 1985
 • Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław 1989, Wodzisław Śląski 2010
 • Gli Slavi occidentali. Le origini delle società e delle culture feudali, Spoleto 1991 (współred. i współautor)
 • Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Mainz am Rhein 2002 (współred. i współautor)
 • Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000


Inne hasła zawierające informacje o "Lech Leciejewicz":

Rodzimy Kościół Polski ...

1986 ...

1977 ...

Armia Czerwona ...

XXI wiek ...

Order Orła Białego ...

Monarchia despotyczna ...

Adolf Hitler ...

Stepan Bandera ...

1983 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Lech Leciejewicz":

Strona bierna - Present Perfect, Past Perfect - część 3 (plansza 18) ...

234. Polska droga do demokracji (plansza 15) ...

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie